Tilbake til nek.no

Landstrømsforum 3. desember   

“Elektrifisering av Skipsfarten”

Arild Røed
Arild Røed

Status i Landstrømsforum, organisering av arbeidet og planer fremover

Reidun Svarva, Enova
Reidun Svarva, Enova

Prinsippskisse for Enovas tildelingskriterier for 2020.

Arild Røed
Arild Røed, NEK

NEK v/Arild Røed presenterer konseptet med Landstrømsforum prinsippvedtak. Arbeidsgruppene har jobbet frem flere forslag til standardisering, men det tar tid å publisere ferdige standarder. Landstrømsforum introduserer derfor nasjonale prinsippvedtak som skal representere beste-praksis.

Olav Rygvold
Olav Rygvold

Leder for arbeidsgruppe 3, Olav Rygvold presenterer arbeidet i arbeidsgruppe 3, samt forslag til nasjonalt prinsippvedtak for ansvarsgrensesnittet mellom de forretningsmessige aktørene for Landstrømsforsyning.

Forumet diskuterer og fatter prinsippvedtak basert på konsensus.

Thomas Høven fra Siemens og medlem av NEK/NK18
Thomas Høven

Leder for arbeidsgruppe 1, Thomas Høven, legger frem statusrapport, samt forslag til nasjonale prinsippvedtak

Presentasjon av forslag til prinsippvedtak:

 1. Spenning og frekvens
 2. Valg av Plugg og kontakt for manuelle operasjoner uten bruk av hjelpeutstyr
 3. Valg av Kabel for manuelle operasjoner uten bruk av hjelpeutstyr
 4. Sikkerhet og forrigling
 5. Galvanisk skille
 6. Ytelse og høyspenning for bilferger
 7. Tilkoblingspunkt for ladbare bilferger

Forumet diskuterer og fatter prinsippvedtak basert på konsensus.

 • Fergesambandet – Anita Bjørklund – Statens Vegvesen
 • Environmental Port Index – EPI – Einar Bjørshol – Kystverket
 • Utfordringer med Landstrøm og korrosjon – Eirill Bachmann – Sintef
 • Betalingsløsninger – Erik Aadland – Grieg Connect
 • Aktuelt fra IEC – internasjonale standarder – Thomas Høven – NEK

Dato: 3.12 2019,  Adresse: Lilleakerveien 8, Oslo

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*  Ja   Nei 

  Lilleakerveien 8, Oslo

  Tid og sted

  Dato: 3. desember 2019
  Sted: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo (ved CC-Vest)

  Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

  Målgruppe

  Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

  Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

  Kontakt oss

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

  Generell beskrivelse av forumsmøtet

  Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

  Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

  Formål med forumsmøtet

  Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere…