Tilbake til nek.no

Elsikkerhetskonferansen 2023

Bli med på Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november!

Den tradisjonsrike Elsikkerhetskonferansen arrangeres av NEK 31. oktober og 1. november. I år skal konferansen gå av stabelen på Clarion Oslo Hotell i Bjørvika.

Konferansen vil dekke en stor del av det som rører seg i dag innenfor elektroteknikk. Sentrale emner vil være havvind, solenergi, elbillading, fra IT til TN, forskrifter og standarder. Det sosiale vil også bli tillagt stor vekt med flere pauser, lunsj og middag for de som ønsker på kvelden. 

 

Vi håper å se deg på Elsikkerhetskonferansen 2023!

Fagsjef, NEK
Tommy Lundekvam

Åpning av Elsikkerhetskonferansen 2023

Administrerende direktør, NEK
Leif T. Aanensen

Norge er i en omstilling og behovet for mer energi er presserende. Ny industri skal på plass og elektrifiseringen av samfunnet er i full gang. Hvordan skal vi sikre at vi har tilgang på tilstrekkelig fornybar industri?

Rådgiver – utredning og analyse, NEK
Tor Kristian Sørensen

På oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er NEK i gang med å utarbeide rapporten «Vår elektriske fremtid». Rapporten vil ta pulsen på utviklingen innenfor el og elsikkerhet. Under konferansen vil du få et innblikk i rapporten og få informasjon om de foreløpige funnene.

Senior Vice President, DNV
Elling Rishoff

Havvind kan bli et nytt norsk industrieventyr. Imidlertid er det stor kostnader forbundet med utbyggingen. Hva skal til for å få lønnsomhet?

Forsker ved SINTEF Energi
Sigurd Bjarghov

Sigurd Bjarghov er forsker ved Sintef Energi. På Elsikkerhetskonferansen skal han snakke om tekniske beregninger av kontrollert vs. ukontrollert utbygging av PV i d-nett. I tillegg skal han snakke om lokale energisamfunn og koordineringsmekanismer (konseptuell/tekno-økonomisk diskusjon).

Avdelingsleder Tilknytning, måling og nett, REN
André Indrearne

Den nye elektriske hverdagen har gitt oss hurtigladere og solcelleanlegg. Dette stiller større krav til nettkapasiteten. Mange har blitt overrasket når overskuddet av elektrisitet ikke umiddelbart kan føres tilbake til nettet, og regnestykket ikke lenger går opp. Hvilke utfordringer står foran oss og hvordan kan vi løse?

Seniorrådgiver område Vare og energiproduksjon, Enova
Marit Sandbakk

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. En del av dette arbeidet innebærer å motivere til å ta i bruk ny teknologi. Motivasjonen kommer i form av finansiell støtte til prosjekter som kanskje ikke ville bli lønnsomme uten Enovas bidrag. Både private husstander, borettslag og sameier samt bedrifter kan søke om tilskudd. Hvilken støtte tilbyr Enova?

Teknisk direktør, Nelfo
Jon Steinar Sjovik Hanstad

NEK 400 setter strenge krav til elanlegg. Samtidig ligger det også muligheter i standarden. Hvordan skal installatørene dra nytte av dette?

Belysningsrådgiver
Tommy Dahl

I løpet av 2023 skal lyskilder med kvikksølv fases ut og armaturer må i fremtidige installasjoner være LED-basert. Hvilke fordeler og ulemper vil dette forbudet få, og hva skjer med millioner av eksisterende installasjoner?

Sjefsingeniør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjetil Solberg

FEL og FEK utgjør de sentrale forskriftene for arbeid med elanlegg, og legger grunnlaget for hvordan et elanlegg skal bygges og hvilken kompetanse man trenger for å utføre arbeidet.  Forskriftene ble lansert i 1998 og 2013. I løpet av disse årene har det skjedd store endringer innenfor elektro. Er det på tide med en revisjon?

Solar specialist, Skarpnes AS
Stian Tollisen

Solcelleinstallasjoner omfattes av NEK 400. Denne standarden henviser igjen til NEK446, som en standard for dokumentasjon og vedlikehold av solcelleanlegget.  Tilsammen utgjør disse  et komplett sett av krav for et solcelleanlegg med riktig kvalitet. Foredragsholder vil ta oss gjennom sine erfaringer, bruk av Thermo drone, sluttkontroll og ikke minst farene ved et solcelleanlegg.

Sjefingeniør, Dirketoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tom Jonberg

DSB informerer om regelverket og erfaringer for solcelleinstallasjoner.

Fagsjef lavspenning, NEK
Tommy Lundekvam

Tommy oppsummerer dagen.

Sjefingeniør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Svein Roar Jonsmyr

Det bygges stadig flere hurtigladestasjoner, transportsektorne elektrifiseres, alle nybygg skal være ladeklare og tettheten av elbilladere i norske hjem er stor. NKOM er ansvarlig sikkerheten ved disse elbilladerne i Norge. Det er deres arbeidsoppgave å foreta tilsyn for å sikre at produktene er i henhold til lovverket.  Hvilke utfordringer ser man i dag og hvordan kan disse løses for å ivareta sikkerheten ved ladekontaktene både nå og i fremtiden?

DSB
Kjetil Solberg

Det installeres et enormt antall billadere i Norge hvert eneste år. Billadere som krever stor kapasitet og er koblet opp mot hjemmets dyreste utstyr. Bilen. Hvordan sikrer DSB at elsikkerhetene ivaretas for elbillading? Hvilke krav skal stilles til vern?

Konsulenttjenester Elektro AS/Software Control AS
Jørn Erik Andersen/Bernth Torsvik

Endringene i avhendingslova med veiledening har satt strenge bestemmelser for selgers forpliktelser til å dokumentere tilstand. Imidlertid er kravene til dokumentasjon av elanlegg mangelfulle. Når den nedre grensen for reklamasjon er satt til 10.000 kroner har antallet tvistesaker gått rett i været. Standardiseringskomiteen NEK 219 har tatt tak i denne problemstillingen og laget en standard med en sjekkliste for hva som bør dokumenteres ved elanlegget når boligen skal selges.

Direktør, teknisk seksjon i Nelfo
Jon Steinar Sjovik Hanstad

NEK 64 arbeider kontinuerlig for at NEK 400 skal ta for seg alle sidene av elanlegg i en tid hvor stadig nye områder elektrifiseres. Det siste skuddet på stammen er delstandarden for fritidsbåter NEK 400-825. Hvilke krav stiller denne standarden?

Trainor Elsikkerhet
Ole Michael Holth

NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ble nylig lansert i ny utgave. Sammen tilfredsstiller FSE, veiledning og NEK EN 50110 bestemmelsene som ligger i forskriften. Hvilke endringer er det nå man ta hensyn til?

Teknisk sjef, REN
Hans Brandtun
80 % av lavspenningsnettet har 230 V IT eller TT som fordelingssystem. Det er ønskelig av myndighetene å legge til rette gjennom en ny standard for at ombygging til 400 V TN kan prosjekteres og utføres.
Arbeidet er i gang, og foredraget gjennomgår status og utfordringer.

Leder av NK 64 og TC3
Eirik Selvik

Eirik Selvik har utarbeidet en rapport som beskriver konsekvensene av ombyggingen bra IT til TN nett. Under Elsikkerhetskonferansen vil han gi et innblikk i hva vi kan forvente oss av ombyggingen.

Adminstrerende direktør, NEK og tekniske sjef, REN
Leif T. Aanensen og Hans Brandtun

Norge er i ferd med å gå fra et 230 V IT nett til 400 V TN nett. Denne endringen vil ha omfattende konsekvenser. Hva vil egentlig regningen komme på?

I løpet av Elsikkerhetskonferansen kan du sende inn spørsmål til foredragsholderne. Disse vil bli diskutert og besvart av et panel hvor flere av foredragsholdere inngår.

Registering

Dato
31.10.2023 fra 09:15 til 01.11.2023 15:45
Adresse
Clarion Oslo, Dronning Eufemias gate 15, 0191 Oslo
Pris

Kr. 7.995,- for fysisk deltakelse/ kr. 4.995,- for virtuell deltakelse.

NEKs komitemedlemmer kr. 6.995,-/ kr. 3.995,-.
Middag kr 1.100,-.
Alle priser eks. MVA.

Studenter kan delta gratis virtuelt. Lærere får 50 % rabatt på billettpris. Kontakt NEK for mer info.

Det vil være tilgang til opptaket i en periode etter arrangementet.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.