Webinar – Lansering av NEK 485

Sekundære batterier

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer med dette til webinar angående lansering av NEK 485:2020 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier.

NEK 485:2020 erstatter den norske utgaven av NEK EN 50272-2:2001, og refereres normativt i NEK 400.

Lansering av NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier
og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier

NEK 485:2020 er en direkte oversettelse av den internasjonale og europeiske normen EN IEC 62485-2:2018 Safety requirements for secondary batteries and battery installations Part 2: Stationary batteries.

Normen anvendes i hovedsak for installasjon og drift av stasjonære bly-syre batterier, men også for nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid batterier. Den er delnorm 2 i normserien EN IEC 62485. I NEK 485:2020 vises det til normserien IEC 60364. Det er det lagt til en merknad om at i Norge ivaretar NEK 400 de fleste aspektene/kravene i normserien IEC 60364.

NEK 485:2020 erstatter den norske utgaven av NEK EN 50272-2:2001.

En link til seminaret vil bli sendt ut 30 minutter før oppstart.

Dato: 17. juni 2020, kl. 09:00–10:00, åpent fra kl. 08:55.

Adresse: Webinar

Pris: kr. 495,-

Lars Ihler, NEK og Fredrik Aandal, Eaton

Program

 • Introduksjon og bakgrunn for NEK 485, en oversatt og bearbeidet norsk versjon av NEK EN IEC 62485-2:2018 v/Lars Ihler, NEK
 • Nytt i NEK 485, nytt og endret i forhold til tidligere versjon NEK EN 50272:2002 v/Fredrik Aandal, Eaton – NK 21/120
 • Viktige endringer siden forrige utgave inkluderer blant annet:
  • Nye krav om beskyttelse av lekkasjestrømmer mot jord
  • Tiltak mot eksplosjonsfarer er ytterligere konkretisert
  • Nye krav til batterikapslinger
  • Krav for inspeksjon er endret fra bør til skal
 • Nytt om kommende standarder for sekundærbatterier og energilagring
 • Spørsmål og svar, send gjerne inn spørsmål på forhånd til lars.ihler@nek.no

Registrering

  **********
  **********
  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK