Tilbake til nek.no

Det digitale kraftsystemet 28. februar 2018

En arena hvor faglig nettverk bygges!

“Vi har laget et program som gir deltakerne et godt innblikk i digitaliseringens muligheter og utfordringer, samt hvordan standardiserte løsninger bidrar til kostnadseffektive og sikre løsninger i kraftsystemet.”

Lars Ihler, NEK

Lars Ihler har vært ansatt i NEK som fagsjef innen fagområdet overføring og distribusjon siden januar 2016 . Han kom da fra stilling som daglig leder hos Smallworld Systems AS.

Lars Ihler er utdannet cand. scient. innen fysikk, instrumentering og måleteknikk.

Vidar Kristoffersen, Norges nett
Vidar Kristoffersen, Norgesnett

Det grønne skiftet har også nådd Norge. Elektrifisering av transport, solceller og energismarte boligkompleks er drivere som i stadig større påvirker hverdagen til ingeniørene i E-verks Norge. Med samtidig økt trykk på effektivitet, lønnsomhet, forsyningssikkerhet og personvern må vil tilpasse oss den nye hverdagen.

Foredraget belyser nettselskapenes mulighetsrom med fokus på digitalisering.

Birger Hestnes
Birger Hestnes, NEK

Standardisering er en forutsetning for rasjonelle, robuste og levedyktige løsninger i et felles marked. Proprietære løsninger tilhører fortiden.

For å sikre kvalitet og økonomi må myndigheter, leverandører og kunder sammen legge grunnlaget for langsiktig gevinst.

Rannveig Løken, Statnett
Rannveig Løken, Statnett SF

Rannveig Løken arbeider som prosjektleder i prosjekt FoU Digital stasjon.
Hun har sivilingeniørutdanning fra NTH elkraftteknikk og har arbeidet med vern og kontrollanlegg i Statnett siden 2005.

I tillegg har hun arbeidet i flere arbeidsgrupper Cigre Studie komite B5-vern og kontrollanlegg og vært sekretær siden 2012

Tor Magne Lindeberg, Integrasjonsrådgiver IKT, Agder Energi
Tor Magne Lindeberg, Agder Energi

Agder Energi Nett innførte i forbindelse med AMS en informasjonsmodell basert på CIM (IEC-61968-9). Dette ble en viktig del av integrasjonsdesignet og dialogen med programvareleverandørene. Innføringen ble forholdsvis kostbar, men den løftet også hele informasjonsarbeidet i nettselskapet.

I forbindelse med neste IT-anskaffelse ble integrasjon via IEC-61968-9 stilt som krav. Dette gjorde at designarbeidet raskt kunne konsentrere seg om mindre detaljer, og utviklingsarbeidet kunne begynne på et langt tidligere tidspunkt.

Camilla Feurst, Statkraft
Camilla Feurst, Statkraft

– Discipline manager risk failure analysis – at the moment most busy with implementing condition monitoring within hydropower in Statkraft

– Also described as “the lady who likes crashes”. When working with risk you don’t mind minor events once in a while to keep everyone alert

How can condition monitoring and fancy new methods within predictive analytics be embraced and increase efficiency in old assets?

This is the story about the first power plant within Statkraft’s fleet where the digital potential has been explored. It’s not only about algorithms and data but it’s most of all about people and change management. To implement know how gained from years of experience into algorithms and change management within the utility.

Work smarter, think differently and be brave!

Eldri N. Holo, NVE
Eldri N. Holo, NVE

Leder i Beredskapsseksjonen i Tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE (i 2 år). Lang erfaring fra arbeid med beredskap.

Standard Online

Knut Einar Herdlevær, Forretningsutvikler, ABB Power Grids Division
Knut Einar Herdlevær, ABB Power Grids Division

Knut Einar Herdlevær er utdannet MSc Mechanical Engineering fra SDSM&T, USA og har jobbet i mer enn 20 år i ABBs kraft virksomhet med hovedfokus på transformatorer og den siste tiden med utvikling av ABBs digitale portefølje i Norge.

Sjur Messel Nafstad, Powel
Sjur Nafstad, Powel AS

Sjur Messel Nafstad jobber med utvikling av NIS, GIS og ADMS-løsninger i Powel. Mye av arbeidet skjer gjennom samarbeidsprosjekter med ulike partnerer i bransjen, og fokuset er alltid på effektiv realisering av nytteverdi gjennom digital endring.

Han har bakgrunn fra Energi og miljø-studiet ved NTNU i Trondheim, og er medlem av NK 57.

Svein Harald Olsen, NK 57
Svein Harald Olsen, Statnett SF

Svein Harald Olsen har arbeidet som Enterprise Informasjonsarkitekt hos Statnett fra 2009. Han er Master of Computer System Engineering fra University of Bristol UK. Videre har han over 20 års erfaring i utvikling av IKT løsninger i energibransjen, som dekker hele verdikjeden fra kundeinformasjonssystem til transiente stabilitetsanalyse.

Svein Olsen er medlem av NEK NK57 og norsk representant i IEC TC57 WG13 og WG14 som utvikler IEC CIM. Han er også medlem av flere ENTSO-E arbeidsgruppe for implementering av EU Network Code, bl.a. CGMES Development.

For mer informasjon om praktiske detaljer, samt priser se lenger ned på siden. Delta på seminaret og få med deg en verdifull rapport om kraftsystemets IKT-referansearkitektur hjem!


  **********

  **********
  NEK/NK medlem  Ja   Nei 

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*  Ja   Nei 

  Hotell Radison Blue, Gardermoen

  Hotell Radison Blue, Gardermoen

  Tid og sted

  Dato: 28. februar 2018
  Sted: Radisson Blu, Hotellvegen, 2061 Gardermoen
  Veibeskrivelse Radisson Blue

  Kursavgift

  Kursavgift er satt til kr. 3.995,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 500,-.  Kursavgift med rabatt er kr. 3.495,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

  Rapporten om kraftsystemets IKT-referansearkitektur til en verdi av over kr 3.000,- vil deles ut til alle deltakerne på seminaret.

  Ved avmelding senere enn 14 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

  Målgruppe

  Seminaret vil være nyttig for en bred målgruppe enten du er beslutningstager, prosjektleder, IT-medarbeider eller student, og vil dekke interessefeltet for både elkraftprodusenter, leverandører, nettselskap, myndigheter og akademia.

  Kontakt oss

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Lars Ihler lars.ihler@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

  Eliaden 2016

  Eliaden 2016

  Generell beskrivelse av seminaret

  Digitaliseringen i elkraftbransjen gir en rekke muligheter, men stiller også spørsmål. NEK og NK57 har derfor merket en økt etterspørsel etter standarder som vil gi svar på disse spørsmålene.

  Under seminaret vil det bli satt søkelys på de mange gevinstene man har med digitalisering og hvordan disse enklest kan oppnås med bruk av riktige standarder. Du får dele erfaring fra vellykket digitalisering i egen og andre bransjer.

  Stikkord er datamodeller, protokoller, utvekslingsformater og informasjonssikkerhet, og omfatter hele informasjonsflyten fra kunde og nettstasjon til kraftleverandør og marked.

  En arena for faglig nettverk

  For mange er det faglige nettverket av like stor betydning som det faglige programmet. På våre konferanser vil du treffe mange kjente og kanskje noen ny bekjentskaper. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innenfor et bredt elektroteknisk fagfelt.

  En god lunsj

  Vi har lagt til det lille ekstra, slik at du får en flott lunsj, og samtidig ta en prat med gamle kjente.