Tilbake til nek.no

Batterier i nett

Er du interessert i å vite mer om batterier i nett?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 9. mars

I webinaret ‘Batterier i nett’ tar vi spesielt for oss to områder der batteritilknytning til nett er i vinden som aldri før nemlig:

 • Energilagring og batterier i bygg
 • Batterier som energibufre på utslippsfrie byggeplasser

Vi vil vise praktiske eksempler og erfaringer, blant annet fra Oslo kommune, samt få høre mer om nødvendige tiltak og sikkerhetsmessige vurderinger som gjøres i de forskjellige anvendelsene. Sist, men ikke minst, vil spørsmål rundt brannsikring i bygg med batterier bli belyst.

Den nyeste standardsamlingen NEK 487, der både NEK 485 og NEK 486 inngår, vil kort bli presentert. En viktig merknad er at NEK 400:2022 vil vise til bruk av NEK 485 og NEK 486 for batteriinstallasjoner.

3.mars 2022 – NYHET – Prosjektet Smart Senja og deres energilagre vil bli også presentert!

Fagsjef NEK
Lars Ihler

Avdelingsleder bærekraft og innovasjon, Oslobygg KF
Siri Martiradonna

Siri innleder med å presentere det nye kommunale foretaket, fortelle om Oslo sine ambisjoner for klima og energi, samt vise eksempler fra konkrete prosjekter i Oslobygg sin portefølje

Teknisk sjef, Kverneland Energi
Jonas Kverneland

Jonas er utdannet sivilingeniør fra UiA innen fornybar energi/elkraft.

Han var med å starte Kverneland Energi i 2016 og har jobbet som teknisk sjef og etterhvert også installatør (faglig ansvarlig). Selskapet leverer løsninger for energilagring til landbruk, havbruk, offentlig sektor, industri og næring, arktisk og det profesjonelle turisthyttemarkedet.

Solution Sales Engineer – C&I, Eaton
Michael Ojiaku

Michael leverer løsninger for elektrifisering av næringsbygg og anlegg, og snakker om kontainerbaserte batteriløsninger og hvilken rolle det vil ha i markedet.

Engineering Manager, Eldrift AS
Nils Joar Steinsund

HSP montør- Nettingeniør og prosjektleder, Arva
Kurt Tokle

I prosjektet var Kurts ansvar å få begge batterianleggene fysisk plassert i terrenget og tilknyttet det eksisterende høyspentnettet. Innlegget vil blant annet ta for seg:

 • HMS – innledning.
 • Prosess rundt plassering av anlegget og eksterne etater.
  • Kommunen – Brann og Redning og Grunneier.
 • Koblingsbilde Høyspent og bruk av anlegget.
  • Fjernstyring og nødvendige sensorer på høyspentsiden
 • Montasjen : konteinere – koplings kiosker – HSP og LSP – prosjekterings ansvar.
  • Begrensninger i hvem som er sertifisert og har adgang til HSP rom.

Rådgiver solenergi, smartnett og lagring, Multiconsult
Christian Gjæver Rendall

Dette innlegget tar for seg en rådgivers perspektiv for hvordan man kan gå frem for etablering av en batteriinstallasjon tiltenkt energilagring. Batteriinstallasjonens formål (usecases) vil bli gjennomgått, samt hvordan dette påvirker dimensjonering, valg av batteri og prosjektering av installasjonen. De ulike valg som må gjøres blir tilknyttet de ulike prosjektfasene, og det vil bli gjennomgått korte eksempler underveis.

Tommy Carnebo, Dafo Vehicle Fire Protection
Tommy Carnebo

Jag har varit brandman på heltid i över 20 år, jag har haft ett ansvarsområde inom trafiksäkerhet. Där igenom fick jag även ansvaret för fordon med alternativa drivmedel. Jag har jobbat heltid med utmaningar med batterier i över 4 år nu. Jag har föreläst för myndigheter, first and second responders, företag och försäkringsbolag både nationellt och internationellt.

Föredraget jag kommer att genomföra kommer handla om batterier i byggnader. Hur kan vi bygga säkert och fortsätta använda batterier? Vad kan byggnadstekniskt göra för att underlätta för användning av batterier vid lagring av energi? Hur kan vi ladda säkert, både i garage och med solceller? Vad finns det för risker och hur görs en säker riskanalys innan bygget påbörjas? Hur kan stora energy storage system användas på ett säkert sätt i samhället?

Dessa är några av de frågor jag kommer försöka svara på.

Registrering

Dato
09.03.2022 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Kr. 1.990,-. NEK komitemedlemmer  kr. 1.490,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.