Tilbake til nek.no

Lansering ny NEK TR 750:2023 – gratis webinar

Er du interessert i å vite mer om nye NEK TR 750?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 9. nov

NEK har gleden av å presentere NEK TR 750 i ny utgave, NEK TR 750:2023.

NEK TR 750:2023 – Fiberoptisk tilgang til sluttbrukere, er en publikasjon som er utviklet med tanke på å oppnå mer standardiserte løsninger for bygging av FTTx-nett. Den nye utgaven er betydelig omarbeidet og er i større grad tilpasset det norske markedet.

Seminaret vil bestå av flere foredrag. Svein Roar Jonsmyr, NKOM, vil snakke om myndighetenes regulering av fibernett og bredbånd. Leder av NK 86, Tore Hagen, vil snakke om hvilke endringer komiteen har fokusert på i den norske utgaven. Sigmund Eng, NEK, vil presentere nyhetene i 2023-utgaven. Vi vil også snakke om trender for fibernett frem mot 2030.

Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT, NEK
Sigmund Eng

En kort introduksjon til NEK og prosessene i standardiseringsarbeidet. Hva er bakgrunnen for NEK TR 750? 

Sjefsingeniør, NKOM
Svein Roar Jonsmyr

NKOM er utøvende tilsyns- og forvaltningsmyndighet for tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon (EKOM) i NorgeMange har hørt om blant annet EKOM-loven og Bredbåndsutbyggingsloven, men hvilken betydning har disse for fibernett og hvordan skal man forholde seg til myndighetenes reguleringer innenfor EKOM?

Hva med privatrettslige forhold og hvem har ansvaret?  NKOM, ved Svein Roar Jonsmyr, vil komme inn på disse temaene og gi en veiledning i forhold til hvordan regelverket kan tilfredsstilles.  

Tore Hagen, NTE
Optical Network Architect , NTE Telekom og Leder NK 86
Tore Hagen

NEK TR 750 er basert på CLC/TR 50510, som er utviklet av den europeiske normkomiteen CLC/TC 86A – Optical fibre and optical fibre cablesDokumentet er oversatt til norsk, bearbeidet og tilpasset det norske markedet av den norske komiteen NK 86Fiberoptikk.

Tore Hagen, som er leder av NK 86 vil fortelle om hva komiteen har fokusert på i arbeidet med den norske utgaven, og hva som er endret.

Fagsjef ekom, alarmsystemer og IoT, NEK
Sigmund Eng

Forrige utgave av NEK TR 750 ble utgitt i 2015.  Denne utgaven var i sin tid basert på 2012-utgaven av CLC/TR 50510 NEK TR 750:2023 er basert på 2021-utgaven av CLC/TR 50510, og har derfor en del endringer sammenlignet med den forrige utgaven.

I tillegg til at NEK TR 750 nå er mer tilpasset norske forhold, så har det også skjedd en utvikling i grunnlagsdokumentet fra CENELEC. Vi ser litt mer på hovedtrekkene og noen av detaljene i den nye utgaven. 

Ricardo Antonio Reyes, CTO Sandefjord bredbånd
CTO Sandefjord bredbånd/Altibox partner
Ricardo Antonio Reyes

Utviklingen av optisk fiberteknologi og bygging av fibernett har hatt en kraftig utvikling over de senere årene. Vi skal ikke så veldig mange år tilbake før kobberledning var omtrent enerådende, og mange mente at teknologier som ADSL/VDSL ville dekke kundenes behov i overskuelig fremtid. Dette endret seg raskt. Etter en overgang fra kobberteknologier til optisk fiber, så snakkes det mye om at 5G og andre trådløse teknologier på sikt vil utkonkurrere optisk fiber til sluttkunden.

Det er derfor naturlig å stille spørsmål ved hvilken rolle optiske fibernett vil spille i fremtiden? Vi får høre noen betraktninger fra Ricardo Antonio Reyes, teknisk sjef/CTO i Sandefjord bredbånd. Reyes har lang fartstid i bransjen. Sandefjord bredbånd er Altibox partner.

Fagsjef ekom, alarmsystemer og IoT, NEK
Sigmund Eng

Oppsummering og takk for i dag. 

Registrering

Dato
09.11.2022 fra 13:00 til 15:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.