Tilbake til nek.no

Modul III – Internasjonal standardisering

Er du interessert i å vite mer om internasjonal standardisering?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 6. april

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer til kurs i internasjonal standardisering for komiteledere. Dette er den tredje modulen av 4 i utviklingsprogrammet for komiteledere.

Modulen beskrives av nøkkelordene internasjonalt samarbeid og påvirkning.

Målgruppen er alle ledere av standardiseringskomiteer. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

Kristoffer Gjertsen
Fagsjef, NEK
Kristoffer Gjertsen

Velkomst

Informasjon om Utviklingsprogram for komiteledere

Modul III – Dagens tema og forelesere

Praktisk informasjon

Leif T. Aanensen
CEO, NEK
Leif Aanensen

Betydningen av standarder i internasjonal handel. Hvordan samspiller internasjonale handelsavtaler og regionale handelsblokker med standardene? 

Trond Sollie, styreleder NEK
Trond Sollie
 • Overordnet gjennomgang av “Conformity Assessment” innen IEC. Gjennomgang om hvordan dette understøtter markedsadgang 
 • Kort om sertifisering av produkter og kvalitetssystemer. 
 • De ulike sertifiseringsregimene: IECEE, IECEX , IECQ og IECRE. 

CEO, NEK
Leif Aanensen

Dert globale landskapet innen standardisering. Avgrensninger og samarbeid mellom standardiserings organisasjonene, internasjonalt, i Europa og i Norge. 

 • Avgrensninger og grensesnitt mellom IEC – ISO, CENELEC – CEN, samt NEK og Standard Norge. 
 • Organisering av samarbeid mellom de ulike aktørene

Arild Røed
Fagsjef, NEK
Arild Røed

Hvordan skape norsk innflytelse på internasjonalt arbeid? 

 • Indirekte påvirke EU-direktiv 
 • Direkte påvirke IEC og CENELEC-standarder  
 • Forventninger til komiteleder og komite 
 • Viktige «soft skills», Code of conduct

Fagsjef, NEK
Kristin Fagerli

Stimulering til internasjonal deltakelse. 

 • Hvordan man identifiserer pågående arbeid. 
 • Hvordan man kan bli en pådriver for rekruttering til slikt arbeid. 
 • Rekruttering til ulike verv 

Fagsjef, NEK
Kristin Fagerli

Hvilke forventinger stilles til komiteen? 

 • Hvilke plikter som påhviler en komite 
 • Hvordan skrive gode kommentarer 

Arild Røed
Fagsjef, NEK
Arild Røed

Hva er nasjonale avvik? 

 • Nasjonal publikasjon 
 • Exceptions 
 • Special national conditions 
 • A-deviation 
 • IEC Bulletin (CB, IECEx)

Kristoffer Gjertsen
Fagsjef, NEK
Kristoffer Gjertsen

Fagsjef, NEK
Kristoffer Gjertsen

Oppsummering av Modul III

Avslutning

Registrering

Dato
06.04.2022 fra 09:00 til 14:30
Adresse
Webinar
Pris

Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Målgrupper

Målgruppen er alle nye komiteledere og erfarne komiteledere som ønsker en oppfriskning. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

 

Praktisk informasjon 

Presentasjoner vil gjøres tilgjengelig for deltakerne etter arrangementet. Vi tar opptak.