Tilbake til nek.no

Maskinsikkerhet – koblings og kontrollutstyr

Er du interessert i å vite hvilke krav som settes til eltavler og lignende elektrisk utstyr for maskiner. Er du rådgiver eller konsulent som designer og/eller leverer utstyr til maskinanlegg? Da bør du delta på dette gratis webinaret:

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 28. april

Dette er et gratis webinar hvor vi søker å fremheve noen sentrale normative standarder i NEK EN 60204-1:2018. En av disse er NEK EN 61439 Lavspennings koblings- og kontrollutstyr – Del 1: Generelle regler. Også kjent som «Tavlenormen» hvor alle delene av standarden er samlet i NEK 439.

En eltavle i et maskinanlegg vil ha andre krav enn for eksempel en eltavle i et vanlig lavspenningsanlegg – typisk de man benytter når man samsvarerklærer en installasjon etter NEK 400.

Hva er forskjellen på en installasjon og en maskin, og hvilke krav settes til en maskin og en maskintavle. Dette er ting vi kommer inn på i dette webinaret.

Trond Salater
Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr, NEK
Trond Salater

Trond er ansvarlig fagsjef for NEKs fagområder for Industri og automatisering og Elektrisk utstyr. Han er Elkraftingeniør og har lang bakgrunn som elektriker gr. L med erfaring fra industri samt testing av maskiner. Trond er sekretær i NEK NK 44 og NK 65, henholdsvis de to komiteéne som har ansvar for standarden NEK EN 60204-1 samt de mange standardene innen industri og automatisering (IEC TC 65). Han vil lede webinaret og innledningsvis fortelle kort om NEKs rolle og relasjon mot IEC og Cenelec.

Trond Salater
Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr, NEK
Trond salater

Som EØS-land må Norge forholde seg til EU-direktivene. Blant disse direktivene finner du maskindirektivet som blant annet omhandler elektriske maskiner. Trond vil i sin presentasjon gi en overordnet oversikt over hvilket regelverk man må forholde seg til for å oppfylle bestemmelser og krav til elektriske maskiner.

Jan Olav Ljosland
Elektroinstallatør, Siemens og komiteleder NK 44
Jan Olav Ljosland

Jan Olav har vært ansatt i Siemens siden 2014. Ljosland er faglig ansvarlig i Siemens med ansvar for blant annet standardisering og regulatoriske krav. I tillegg er han leder for komiteen for maskinsikkerhet, NK 44. Jan Olav vil ta utgangspunkt i NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet.  Han vil vise hvordan og hvorfor denne standarden peker inn mot andre standarder slik at maskiner kan bygges sikre og CE-merkes i henhold til maskindirektivet.

Hans-Petter Nybakk, Tavleforeningen
Tavleforeningen
Hans-Petter Nybakk

Kravene til elektriske tavler finner du i standardserien NEK 439, som kanskje er bedre kjent som «tavlenormen». Under webinaret vil vi få presentert de spesielle kravene som vil gjelde eltavler for maskiner.

Jan Olav Ljosland og Trond Salater
Jan Olav Ljosland og Trond Salter

Vi tar en oppsummering av webinaret og takk for i dag!

Registrering

Dato
28.04.2023 fra 09:00 til 10:30
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.