Tilbake til nek.no

Ekomkonferansen 2022

Er du interessert i en oppdatering innen ekom?

Registrer deg her

Meld deg på vår konferanse 14. september

Den norske ekom-bransjen er inne i en spennende tid hvor nye muligheter kommer på løpende bånd. De ny 5G-nettene kommer for fullt, IoT og digitale tvillinger har blitt en naturlig del av teknologisk infrastruktur. Samtidig kommer det også endringer i ekom relaterte forskrifter og tilsyn, som vil påvirke bransjen. Under Ekom-konferansen 2022 er dette noen av problemstillingene som vil bli belyst.

CEO, NEK
Leif T. Aanensen

Svenn Richard Andersen, NSM
Seniorrådgiver, NSM
Svenn Richard Andersen

Lene Bogen Kaland er fungerende avdelingsdirektør i Nasjonalt cybersikkerhetssenter, NSM.
Hun har lang erfaring med cybersikkerhet, analyse, beredskap og strategiske nasjonale utredninger. Lene er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har tidligere erfaring fra Forsvarets forskningsinstitutt og Sopra Steria.

Fagsjef i Spektrumavdelingen, NKOM
Espen Slette

Radiofrekvenser er en begrenset naturressurs.  Det er ikke et uendelig antall frekvenser som er tilgjengelig for elektronisk kommunikasjon.  Det stilles derfor høye krav til forvaltningen av disse. 

Målet er at disse ressursene forvaltes slik at det gir mest mulig samfunnsnytte.  Med det som bakteppe så er det interessant å se nærmere på om vi utnytter mulighetene som ligger der, og hvordan utviklingen vil bli videre fremover. 

Tor Bringsverd, Nkom
Seksjonsleder
Tor Bringsverd, Nkom

Sammenhengen mellom Radiodirektivet (2014/53/EU), EMC-direktivet og Lavspenningsdirektivet. Utvikling som påvirker utstyrsreguleringen og forvaltningen Hva er viktig å passe på for bransjen? 

Sjefsingeniør
Svein Roar Jonsmyr, NKOM
  • Regelverk 
  • Standarder 
  • Privatrettslige avtaler 

Hvordan er sammenhengen mellom regelverk, standarder og privatrettslige avtaler? Hvem har ansvaret for at regelverket tilfredsstilles, og hvordan passer standardene inn?  Hvordan skal utførende (installatør) forholde seg til utbygger og kunde? 

Espen Øien, Lanse as
Produktsjef
Espen Øien, Lanse AS

NEK 700-serien beskriver kabling for informasjonsteknologi, og er en viktig standardserie i forhold til prosjektering og installasjon av anlegg for elektronisk kommunikasjon.  Espen Øien vil belyse de viktigste delene i NEK 700.

Bjørn Fossum, NK 215

Jording og utjevning er som kjent viktige faktorer innenfor personsikkerhet. NEK EN 50310 tar også hensyn til at jording og utjevning er viktig også for å sikre EMC og bidra til at kommunikasjon fungerer uten avbrudd. Tradisjonelt er denne type standarder for prosjekterende og utførende. F.o.m. 2016—versjonen inneholder standarden tekniske krav til skap og rack, altså leverandørspesifikke krav.

Tommy Ljunggren
Technology Leader
Tommy Ljunggren, Proptivity

Proptivity (www.proptivity.com) er et svensk selskap med røttene i eiendomsbransjen. Proptivity har som målsetning å utruste eiendomseiere i Norden og Baltikum med best mulig 5G og 4G dekning innendørs.  For å gjøre dette kommer man til å bygge et aktivt innendørsnett basert på Ericssons DOT teknikk, og skape et nøytralt og delt nett, der alle operatører inkludert private nett, kan koble seg på uten å måtte investere i egne basestasjoner. Med et aktivt nett kan man ikke bare tilby gigabit 5G datahastigheter, men også annen funksjonalitet, som for eksempel innendørs posisjonering.  Dette er ikke mulig med dagens løsninger som benytter passive/aktive såkalte DAS system (Distributed Antenna System).

Proptivity vil presentere hvordan man planlegger å bygge den beste innendørs 5G dekningen i Norden og Baltikum.  Hvilken nytte vil eiendomseiere, operatører og brukere kunne få med et nøytralt innendørsnett?

Lizhen Huang, NTNU
Førsteamanuensis
Lizhen Huang, NTNU Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Byggindustrien møter økte krav til blant annet energibruk, miljøkrav, inneklima, sikkerhet og komfort.  Sammenheng mellom BIM, IoT og digital tvilling? 

Dette er teknologier som er preget av høy innovasjon og standardisering understøtter disse områdene.

Hvordan vil ny teknologi bidra til å innfri fremtidens krav?   

Kjetil Stølen, Sintef
Forskningsleder/sjefsforsker
Ketil Stølen, SINTEF Digital

IoT sensorer kan samle en stor mengde data, og sensorstyring er en viktig del av den tekniske infrastrukturen i byggBruk av trådløse sensorer kan blant annet lede til raskere prosjektgjennomføring og resultere i betydelig reduksjon i kostander.

Det ligger store muligheter i denne teknologien, men også utfordringer med tanke på sikkerhet. 

Øystein Fjellheim, SINTEF Community
Forskningsleder
Øystein Fjellheim, SINTEF Community

SINTEF Community utvikler framtidas løsninger for det bygde samfunn.  Prosjektet Smart Building HUB skal koble sammen forskning innen energieffektive bygninger og smarte energisystemer.

Sigmund Eng og Trond Salater
Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT og fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr
Sigmund Eng og Trond Salater, NEK

Registrering

Dato
14.09.2022 fra 09:30 til 17:00
Adresse
Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo
Pris

Konferanseavgift er satt til kr. 4.990,- for fysisk deltakelse,
kr 3.990 for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 3.490,-/2.490.-. Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.