Tilbake til nek.no

NEK 700 – Myndighetskrav og spesifikasjon av installasjoner

Er du interessert i å vite mer om NEK 700-serien – Informasjonsteknologi, myndighetskrav, og spesifikasjon av installasjoner

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 9. juni

NEK 700-serien – Informasjonsteknologi, er en serie med standarder som beskriver tekniske krav til kabling for elektronisk kommunikasjonsnett (ekom). 

Ekomloven ved ekomforskriften setter krav til kvaliteten på ekomnett. Denne standardserien er det verktøyet myndighetene henviser til som et grunnlag for å planlegge og installere kablingssystemer i alle typer bygg.  NEK 700-serien er et viktig verktøy for å sikre at minimumskravene til kvalitet blir oppfylt i alle deler av denne typen infrastruktur.   

NEK lanserer nå en serie med webinarer det vi setter fokus på NEK 700-serien.  I dette første webinaret vil vi blant annet snakke om myndighetskrav, og spesifikasjon av installasjoner. 

Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT, NEK
Sigmund Eng

Kort introduksjon til NEK og temaet NEK 700.

Sjefsingeniør, Nkom
Svein Roar Jonsmyr

Hvordan er sammenhengen mellom regelverk, standarder og privatrettslige avtaler?

Hvem har ansvaret for at regelverket tilfredsstilles, og hvordan passer standarder som NEK 700-serien inn? 

Hvordan skal installatør forholde seg til utbygger og kunde? 

Espen Øien, Lanse as
Lanse AS
Espen Øien

Dårlig tjenestekvalitet grunnet manglende planlegging, bruk at feil produkter, og feilaktig installasjon kan true en organisasjons effektivitet.

Dette foredraget vil se nærmere på kravene til spesifikasjon av installasjon (SI) i NEK 700 serien, og hvordan dette kan sikre god tjenestekvalitet i hele kablingens levetid. 

Konsulent, Fossum kurs og kompetanse
Bjørn Fossum

Fjernmating med Power over Ethernet (PoE) er en teknologi som gjør det mulig å sende strøm sammen med data over en Ethernet-kabel. Dette gjør det mulig å drive nettverksenheter ved hjelp av de samme kablene som overfører nettverksdata. I tillegg forenkler dette  mange installasjonerStandardene er i kontinuerlig utvikling.

Etter at den opprinnelige standarden ble introdusert i 2003, har teknologien fått støtte for stadig høyere effektnivåer.  Foredraget ser nærmere på nye muligheter og hvilke utfordringer som ligger i fjernmating med PoE. 

Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT, NEK
Sigmund Eng

Vi runder av med spørsmål og oppsummering til slutt. 

Registrering

Dato
09.06.2023 fra 09:00 til 11:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.