Tilbake til nek.no

Lynvern i solcelleanlegg

Er du interessert i å vite mer om lynvern i solcelleanlegg?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 16. mars

Webinaret et samarbeid mellom NEK-komiteene NK 82 Fotovoltaiske solenergisystemer og NK 81 Vern mot lynskader.

Tall som komiteens medlemmer har tilgang på tyder på at relativt få solcelleanlegg på næringsbygg er godt nok beskyttet mot direkte og indirekte lynnedslag. De to komiteene ønsker derfor med dette webinaret blant annet å informere om risiko og hvordan risikoanalyser og vurderinger skal utføres, samt hvilke praktiske og konkrete problemstillinger man kan møte på og hvordan disse kan løses.

Fagsjefer, NEK
Kristin Fagerli og Lars Ihler

Velkommen og praktisk om webinaret. Forbered gjerne spørsmål på forhånd!

Om problemstillinger og relevante standarder.

Ola Johansson, Solcellespesialisten
Faglig ansvarlig, Solcellespesialisten
Ola Johansson

Ola er Faglig ansvarlig og leder Teknisk avdeling i Solcellespesialisten.

Denne avdelingen er bl.a. ansvarlig for å utvikle Solcellespesialistens interne styringssystem for effektiv ivaretakelse av kvalitet og overholdelse av lovkrav og standarder. Solcellespesialistens Teknisk avdeling arbeider også med FoU av nye tekniske løsninger innen ny energiteknologi, hvor et sentralt element er å utvikle nye innovative energiløsninger som ikke bare er iht. siste standarder, men som også gir innspill til nye standarder ved at Solcellespesialisten er representert i diverse NEK-komiteer.

Sivilingeniør elkraft, Multiconsult
Stassja Noelle Øderud

Stassja Noelle Øderud har 11 års internasjonal erfaring med prosjektering av høyspent elkraftsystemer for regionalnettet, kraftverk og industrianlegg. I Multiconsult jobber Stassja med prosjektering av jordingsanlegg og høyspent koblingsanlegg på transformatorstasjoner, og vurderinger av elektromagnetiske kortslutningskrefter og magnetfelt på høyspentnettet. Stassja er nå hovedansvarlig for prosjektering av lynvernalegget og jordingssystemet for Northern Lights karbonlagringsanlegg

Product Manager, Elteco, og Komiteleder NEK NK 82
Fredrik Hem-Andersen
  • Hvordan påvirker et solcelleanlegg risikovurderingen?
  • Må det gjennomføres ny risikovurdering når det blir etablert solcelleanlegg?

Product Manager, Elteco, og Komiteleder NEK NK 82
Fredrik Hem-Andersen
  • Hva gjør man dersom det er lynvernanlegg på taket fra før av dersom man skal etablere solcelleanlegg?
  • Hva menes med seperasjonsavstanden ‘s’?

Marius B. Hansen, Eaton
Salg Elektrifisering – VSE, Eaton
Marius Bergersen Hansen

Ola Johansson, Solcellespesialisten
Faglig ansvarlig, Solcellespesialisten
Ola Johansson

Lars Ihler
Fagsjefer, NEK
Kristin Fagerli og Lars Ihler

Registrering

Dato
16.03.2022 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Kr. 1.990,-. NEK komitemedlemmer  kr. 1.490,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.