Webinar – EMC og utstyr 2021

Meld deg på vårt webinar!

Meld deg på vårt webinar!

Elektromagnetisk kompatibilitet er et tverrfaglig tema som mange utstyrsprodusenter og installasjoner må ta hensyn til.

Økende bruk av frekvensbåndet til kommunikasjon (IoT) og «smarte» løsninger i hus, byer og energiforsyningen gjør at problemstillingene rundt elektromagnetiske forstyrrelser blir bare mer og mer aktuelt. Spesielt i situasjoner der oppetid på utstyret eller installasjonen er kritisk (energi forsyning, medisinsk utstyr, trygghetsalarmer osv.

EMC og utstyr

Dato: 19. mai 2021, kl. 09:30–15:00

Adresse: Webinar

Pris: Kr. 2.500,-. NEK komitemedlemmer  kr. 2.000,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Program

09:30 – 10:00    EMC-regulering
Informasjon om innholdet EMC og Radioutstyrsdirektivet og forholdet mellom dem.
Janne Steen Haugen og Paul-Erling Lia – Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

10:00 – 10:30    Generelt om EMC og tester i standarder
Definisjoner og fenomener som ligger i EMC samt hvordan standarder brukes til å teste
Roger Marthinsen – Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

10:30 – 10:45    Pause

10:45 – 11:15    EMC og veien til marked: EU/EØS
Informasjon om hvordan produsenter skal navigere i veien fra ide til marked hva angår EMC.
Amund Westin – Westin Emission

11:15 – 11:45    Aktuelle EMC problemstillinger Norge og Europa: produkter
Hvilke problemstillinger er aktuelle idag og i fremtiden samt informasjon om myndighetens håndtering og tiltak.
Erik Hansen – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

11:45 – 12:15    Pause

12:15 – 12:45    EMC og standardisering: NK 210
Informasjon om Standardiseringskomiteen NK 210: EMC og deres rolle i Internasjonal, Europeisk og nasjonal standardisering.
Roger Marthinsen – Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet 

12:45 – 13:15    Behov i installasjonsbransjen
Hvilke utfordringer ser installasjonsbransjen og hva trenger de, for å sørge forat  utstyr som installeres overholder de gjeldene regler?
Jon-Steinar S. Hanstad – Nelfo 

13:15 – 13:30    Pause 

13:30 – 14:00    EMC og Elbillading
Elbil lading skiller seg fra lading av utstyr med stor effekt og bruk av kraftelektronikk. Orientering om en problemstilling innenfor et område i sterk vekst.
Jan-Tore Gjøby – eMobility Norway

14:00 – 14:20    EMC i sykehusmiljøet
Elektrisk utstyr er en del av hverdagen til alle som driver med pasientbehandling, men kan det oppstå uønskede hendelser på bakgrunn av dette? Informasjon om en hendelse som belyser viktigheten av EMC.
Michal Kjerstad – Diakonhjemmet sykehus

14:20 – 14:40    EMC og IoT
IoT eller Internett of Things er begrep som brukes om mye, men innebærer ofte at det installeres kommunikasjonsmoduler i utstyr som tradisjonelt ikke har hatt dette. Hva har dette å si for kravene og testingen av utstyret?
Harald Sønsteby – Nemko AS

14:40 – 15:00    Utstyr og EMC-systemforståelse
Elektrisk utstyr blir mer og mer avansert og brukes oftere og oftere i et system som produsentene ikke alltid kan ta høyde for. Systemforståelse blir da viktig hvor man er oppmerksom på det elektromagnetiske samspillet mellom utstyr.
Henrik Kirkeby – PQA AS

Registrering