Tilbake til nek.no

Landstrømsforum 22. januar   

Future of the Fjords, Brødrene AA

“Elektrifisering av Skipsfarten”

Tor Andersen - Landstrømsforum
Tor S. Andersen

Einar Bjørshol,

Tor Andersen - Landstrømsforum
Tor S. Andersen

Thomas Høven, Siemens as
Thomas Høven. Siemens AS

• AG 1 – Standardisering v/Thomas Høven – Gruppeleder

• AG 2 – Kapasitetsbehov v/Thor Holm – Gruppeleder

• AG 3 – Rammevilkår v/Olav Rygvold – Gruppeleder

Paneldebatt v/debattleder kommunikasjonssjef Eiliv Flakne, ENOVA
 • ENOVAs satsning på elektrifisering av sjøtransporten
 • Evaluering av ENOVAs landstrømsprogram v/ Kjetil Martinsen, DNV-GL
 • Paneldebatt med sentrale aktører v/ debattleder kommunikasjonssjef Eiliv Flakne, ENOVA
 • Debattdeltagere:
  • Rostein Brønnbåtrederi v/ Teknisk sjef Narve Røsok
  • Oslo Havn v/ Miljøleder Heidi Nielson
  • Bergen Landstrøm og BKK v/Tor André Berg
  • DNV-GL v/ Kjetil Martinsen, DNV-GL

Odd Tore Finnøy

Veien mot lav – utslipp fra skipsfarten i 2030 på nasjonal og internasjonal basis.

Nikolai Rivedal

Terje Robert Meisler – Johanne Solheim

Frode Sund – Arild Rød
 • hva forventes av lade-/landstrøms tjenester i de ulike havner for at de ulike rederier skal finne det formålstjenlig og økonomisk bærekraftig for å «koble sine fartøy opp».

Tor Andersen - Landstrømsforum
Tor S. Andersen

Dato: 22.01 2019,  Adresse: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Forumsmøtet er fulltegnet, men det er mulig å sette seg på venteliste!  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*  Ja   Nei 

  Hotell Raddison Blue, Gardermoen

  Raddison Blue Airport Hotel, Gardermoen

  Tid og sted

  Dato: Tirsdag 22. januar 2019
  Sted: Radisson BLU Airport Hotel, Gardermoen
  Veibeskrivelse

  Målgruppe

  Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

  Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

  Kontakt oss

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Tor Andersen tor.andersen@nek.no eller Arild Rød arild.roed@nek.no.

  Globalt standardiseringsseminar april 2015

  Workshop under Globalt standardiseringsseminar april 2015

  Generell beskrivelse av forumsmøtet

  Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

  Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

  Formål med forumsmøtet

  Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere/Etablere 3 arbeidsgrupper:

  1) WG – Standardisering av ladesystemer/- kontakter inkludert sikkerhet

  2) WG – Geografisk kapasitetsbehov, høyspent/lavspent og ulike fartøykategorier i forhold til ladebehov og effektuttak

  3) WG – Rammevilkår