Tilbake til nek.no

Høyspenningskonferansen 2023

Under konferansen vil NEK og REN belyse den siste utviklingen innen nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. Det vil være fokus på standardenes rolle og praktiske tilnærminger til dette for ulike deler av kraftsystemet.

Registrer deg her

Hold av datoene 5. og 6. september

Nasjonal og internasjonalt fokus på elektrifisering og på utbygging av ny fornybar kraftproduksjon skaper behov for store investeringer i infrastruktur for strømnettet.

Som rapportene fra NOU 6 «Nett i tide» og NOU 2023:3 «Mer av alt – raskere» viser, er infrastruktur for elektrisitet sentralt for å nå nasjonale og internasjonale målsettinger.

Det er enorme investeringer i kraftnettet som er planlagt fremover. Målt i kapasitet (MW) må strømnettet utvides mer de neste 10 årene enn det Norge har etablert frem til nå. Det er svært viktig å samarbeide og å forvalte sine anlegg og verdier på best mulig måte.

Vi ønsker med dette arrangementet å vise hvordan standardisering er en viktig arena for å sammen finne de beste løsningene.

Å treffe likesinnede er også en viktig del av en konferanse. Vi har derfor lagt inn flere pauser i løpet av dagen med tid nok til både en kaffe og en prat. På kvelden 5. september arrangerer vi også en middag på restauranten Vaaghals. Konferansen holdes i samarbeid med REN.

Fagsjef elektriske forsyningsanlegg, NEK
Lars Jakob Paulsen

Åpning av arrangementet og praktisk informasjon.

Administrerende direktør, NEK
Leif Aanensen

Leif ønsker velkommen til konferansen.

Seniorrådgiver hos Norconsult avd. Kjeller Vindteknikk, PhD Meteorologi
Sigmund Guttu

Sigmund vil snakke om hvilke trender vi ser fremover med tanke på klima og forhold som bl.a. påvirker strømnettet. Det jobbes med å få en oppdatert modell for Norge basert på siste klimarapport fra IPCC, vi får et innblikk i dette arbeidet og status på klimaforskningen.

Rådgiver – utredning og analyse, NEK
Tor Kristian Sørensen

NEK skal presentere bakgrunn og siste status for prosjektet «vår elektriske fremtid». Sammen med DSB ser vi inn i krystallkula og kartlegger viktige trender frem mot 2030 for vår bransje.

Komiteleder NK 11, luftledninger – Statnett
Peder Andreas Hagen

Peder skal ta oss igjennom hvorfor NEK 445 er viktig og han vil snakke om revisjonsprosessen frem mot ny versjon. Den nye revisjonen kommer i 2024. Dere får også vite hva som menes med Nasjonale Normative Forhold (NNA), som er unikt for NEK 445.

Bjørn Egil Nygaard, Kjeller Vindteknikk
Senior adviser, Kjeller Vindteknikk,
Bjørn Egil Nygaard

Bjørn Egil vil snakke om islastkart og hvordan dette vil skape nye muligheter for prosjektering. Islastkart vil også gi nye muligheter for hvordan vi skriver/bruker bl.a. standarden NEK445 og NNA.

Prosjektleder høyspenning luftnett, REN
Zvonko Tufekcic

Zvonko skal ta oss igjennom utviklingen av fjerde generasjons prosjekteringsverktøy for høyspenning luftlinjeanlegg. Dette tar i bruk både laserdata og kan utføre FEM-analyser og har som mål a være et komplett dimensjoneringsverktøy for høyspenningsanlegg.

Arve Ryen, Nexans
Nexans
Arve Ryen

Arve skal snakke om TS 583. NEK TS 583 omhandler å fastsette verdier for den strømmen som kraftkabler kan belastes med under gitte forutsetninger. Han vil også dele litt om bakgrunnen for TS 583 og om prosessen med å utarbeide dokumentet.

REN
Marius Engebrethsen

Marius skal ta oss igjennom siste utvikling i verktøyet deres REN Grøft Design.

Statnett
Stein Petter Vagle

Stein Petter går kort igjennom hva NVF er og går nærmere inn på grensesnitt for målinger og meldinger i kraftnettet.

Jon Andreas Pretorius, Elbits
Elbits
Jon Andreas Pretorius

Jon Andreas presenterer det nyopprettede selskapet ElBits som jobber med å standardisere den digitale infrastrukturen i kraftnettet. Han tar oss igjennom reisen fra standardiseringsprosjektet DIGIN og veien videre som selskapet ElBits.

Statnett
Nargis Shabbir Hurzuk

Nargis skal snakke om prosjektet «Begrepet kontrollanlegg og digital stasjon» som er basert på standarden IEC 61850. Hun vi dele erfaring fra prosjekt, ECoDiS – Engineering and Condition monitoring in Digital Substations som er initiativ for å realisere digital stasjon Norge i samarbeid med flere fra bransjen. Hun vil også dele sitt perspektiv på behovet for standardisering i innen dette området.

Stakraft
Erik Wiborg

Erik Wiborg gir oss in innføring i hva som menes med RDS – «reference Designation system» og hvorfor dette er viktig for nett- og kraftbransjen. Han viser også hvordan ISO/IEC 81346- serien (RDS) er skreddersydd til flere ulike bransjer.

Fagsjef lavspenning, NEK
Tommy Lundekvam

Tommy vil snakke om den helt nye utgaven av NEK EN 50110 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Han snakker om hva som er nytt og hva som har vært viktige tema i standardiseringsarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Komiteleder NK 78 og NK 128, REN
Kai Solum

Kai skal vise oss et nytt prosjekt i den internasjonale komiteen TC 78 som går på rengjøring av høyspenningsanlegg i drift. Fra nettstasjoner til i distribusjonsnettet til andre komponenter på høyere spenningsnivåer.

RME
Eirik Eggum

Eirik skal snakke om siste nytt fra RME og om hvilken rolle standardisering har for deres hverdag som myndighet.

DSB
Frode Kyllingstad

Frode skal ta oss med inn i myndighetenes verden og dele sitt perspektiv på regelverk og forhold til standarder. Bl.a. får dere lære mer om hvordan FEF og FSE forholder seg til standarder.

REN
Espen Masvik

Espen Masvik skal vise oss hvordan NEK 440 er bygd opp, hva som er nytt i siste versjon av standarden. Det kan også nevnes at Norge har hatt stor internasjonal deltakelse i utarbeidelsen av de internasjonale standardene som samlingen NEK 440 består av.

Statnett SF
Trond Magne Ohnstad

Trond Magne skal vise den praktiske delen av NEK 440 med fokus på jordingsanlegg. Design og utførelse av jordingsanlegg er sentralt for å ivareta sikkerheten, og Statnett deler sine erfaringer på dette området med dere.

Statnett SF
Trond Magne Ohnstad

Trond Magne skal snakke om fagområdet isolasjonskoordinering og tilhørende tema overspenningbeskyttelse. Statnett deler sine erfaringer på dette området med dere.

R&D Prosjektleder, ABB
Magnus Nystad-Hansen

Magnus introduserer oss til aktuelle standarder og hvordan utforming av bryteranlegg spiller en viktig rolle når vi skal bygge fremtidens strømnett.

Hitachi Energy Norway/ komiteleder NK10
Anne Marie Dale

Anne Marie går igjennom hvilket arbeid som pågår internasjonal med elektrotekniske gasser og væsker. Sentrale standarder er IEC 60599 og IEC 60422 som gjelder olje og gassanalyser i elektriske enheter.

Kyrre Soholt
Produkt- og designsjef, Møre Trafo
Kyrre Søholt

Transformatorens rolle i fremtidens strømnett og hvilke standarder som er viktige å forholde seg til og erfaringer fra internasjonalt arbeid i IEC og CENELEC.

Forsker hos Sintef Energi
Maren Istad

Maren skal snakke om klimagassen SF6, norsk og internasjonal lovgivning til bruk av SF6 og PFAS. Hun vil gi et lite innblikk i hvilke alternativer som finnes. Spesielt er det spennende å høre hva EU, som nylig har diskutert denne tematikken, sier om dette.

Fagsjef elektriske forsyningsanlegg, NEK
Lars Jakob Paulsen

Lars Jakob introduserer et nytt standardiseringsarbeid hos NEK innenfor høyspenning. Det er et nasjonalt arbeid som fokuserer på grensesnittene i høyspentnettet, gjelder i distribusjonsnett, regional distribusjonsnett og i transmissjonsnett. En ny komite NK 302 har blitt opprettet for å drive dette arbeidet fremover.

Fagsjef elektriske forsyningsanlegg, NEK
Lars Jakob Paulsen

Lars Jakob oppsummerer dagene

Registering

Dato
05.09.2023 fra 09:30 til 06.09.2023 15:45
Adresse
Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
Pris

Kr. 7.990,- for fysisk deltakelse/ kr. 5.500,- for virtuell deltakelse.

NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-/ kr. 4.500,-.
Middag 5. sept. på Vaaghals kr 1.090,-.

Alle priser eks. MVA.

Studenter kan delta gratis virtuelt. Lærere får 50 % rabatt på billettpris. Kontakt NEK for mer info.

Det vil være tilgang til opptaket i en periode etter arrangementet.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

 

Under en konferanse er den gode samtalen ofte noe av det viktigste. NEK inviterer derfor alle deltakerne til å bli med på en middag på restauranten Vaaghals. Vaaghals ligger rett ved hotellet og er et sted vi kan garantere at blir en fin opplevelse.

Vaaghals er den første restauranten som ble etablert i Barcode området. I dag ledes restauranten av Christer Rødseth, som er kjøkkensjef. Christer er tidligere deltaker på kokkelandslaget og mange kjenner ham også som TV-kokk på TV2.

Vaaghals baserer sitt kjøkken på norske råvarer og legger vekt på at det skal være en hyggelig atmosfære på restauranten. Dette har de gjort så bra at de er nevnt i Michelin guiden. En middag på Vaaghals er en garanti for en hyggelig kveld, og vi gleder oss.