Tilbake til nek.no

Den 16. nasjonale Ex-konferansen

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder

Den nasjonale Ex-konferansen 2020 var fastsatt til 17. – 18. november, men blir nå holdt som et webinar 17. november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den har vært en viktig møteplass.

Arild Roed og Dag Ove Fauskanger
Arild Røed, NEK og Dag Ove Fauskanger

Arild Røed fra NEK og leder av programkomiteen Dag Ove Fauskanger ønsker velkommen.

Frode Kyllingstad, DSB
Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Bård Johnsen, Petroleumstilsynet
Bård Johnsen, Sjefingeniør i Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet informerer om hvilke prioriteringer som ligger til grunn for 2019.

Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Når Storbritannia går ut av EU 1. januar 2021 kan det være uten en handelsavtale med EU. Dette kan påvirke gyldighet av ATEX sertifikater og adgang til markedet i Storbritannia.

Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS
Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS

Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i
internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene.

Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

Kirsti Solheim presenterer Arbeidstilsynets rolle i å forvalte Brukerforskriften.

Solheim vil peke på krav i ATEX-direktivet og hva Arbeidstilsynet fokuserer på i sitt tilsyns og forvaltningsarbeid. Solheim vil også belyse hvilke utfordringer Arbeidstilsynet står overfor.

Dag Ivar Roald, Adeptor as
Dag Ivar Roald, Adeptor AS

Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14.

Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14. Videre vil han også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

Dato: 17.11 2020, Adresse: Webinar Pris: Webinaravgift er satt til  kr. 2.900,-, medlemmer kr. 2.000,-.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Påmelding til konferansen

Webinar

Webinar

Tid og sted

Dato: 17. november 2020
Sted: Webinar

Pris:

Webinaravgift er satt til  kr. 2.900,-, medlem kr. 2.000,-.

Målgruppe

Konferansen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere.

Annet

Foredrag: Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

         NEK logo

Generelt

Webinaret tar utgangspunkt i å informere om aktuelle saker relatert til regelverk og standardisering.

Mange er klar over at et annet arrangement, den 16. nasjonale Ex-konferansen, skulle vært avholdt i Oslo samme uke. Men av hensyn til alle de som er underlagt reiserestriksjoner valgte NFEA og NEK, i samråd med programkomiteen, å utsette konferansen på ubestemt tid. Denne tradisjonsrike konferansen er en viktig møteplass, og det er derfor ønskelig å gjennomføre opprinnelig program så snart situasjonen tillater det.

Webinaret vil inkludere utvalgte deler av det opprinnelige programmet med noen få komprimerte innlegg. Vi håper at trofaste deltagere vil se på denne løsningen som hensiktsmessig, samtidig som vi håper at nye deltagere vil benytte denne unike muligheten til å få med seg nytt om eksplosjonsfarlige områder.

Programkomite

  • Leder programkomité: Aril Røed, NEK
  • Dag-Ove Fauskanger, Kværner AS
  • Ingulf Egeland, Ex-tech System AS
  • Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
  • Lennart Jardstål, Equinor ASA
  • Ole Petter Sørensen, Trainor Elsikkerhet AS
  • Dag Ivar Roald, Adeptor AS
  • Karin Sundsvik, NFEA