Landstrømsforums webinar 18. juni 2020

Elektrisk ferge fra Denmark ankommer Helsingør, Sweden

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer til Landstrømsforumsmøte som webinar 18. juni 2020. Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Landstrømsforums møte

Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.


Dato:
18. juni 2020, kl. 09:30–12:00

Adresse: Webinar

Pris: Gratis, men må være medlem av Landstrømsforum

Program

9:30 – Velkommen

9:40 – Informasjon fra forumsleder (Arild Røed, NEK)

 • Situasjonsmelding
 • Organisering av arbeidet

10:00     Innlegg Enova

 • Tre nye støtteprogram
 • Endringer på støtteordninger for sjøtransport
 • Eksempler på nylige tildelinger

Pause

10:30     Prosjektoversikt og prioriteringer

 • Prosjekt for fergetilkoblinger
 • Landstrømsveileder for nærskipsfarten
 • Kommende endringer i IEC/IEEE 80005-1:2019 – Høyspenning

11:30     Spørsmål og innspill:

Potensielle tema:

 • Hvilke standardiseringsaktiviteter bør prioriteres
 • Hva er de største utfordringene knyttet til standardisering av fergetilkoblinger
 • Hvilke tema/emner bør en veileder for nærskipsfart berøre
 • Hvilke aktiviteter ønskes fremover. Webinar, arbeidsgruppemøter etc.

12:00     Takk for i dag