Webinar – NEK Standardiseringskurs, del 2: Viderekomment

Meld deg på vårt webinar!

Meld deg på vårt webinar!

I 2020 lanserte NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kursene skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

Det planlegges å gjennomføre 2 grunnleggende og 2 viderekomment kurs, hver av kursene med samme innhold.

Etter endte kurs vil du ha et bedre innblikk i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering sett med norske øyne. Du vil ha kunnskap om de ulike prosessene og verktøyene i standardisering, og du vil være godt rustet til å bli en verdifull bidragsyter i komitearbeidet. Samtidig er dette en god arena for å bygge nettverk både innenfor og på tvers av fagområder. Her vil du møte mange av Norges ypperste fageksperter.

NEK Standardiseringskurs, del 2: Viderekomment

NEK inviterer til et webinar angående standardiseringsarbeide. Kurset er del 2 av 2 kurs.

Dato:
Kurs 1:  15. april 2021, kl. 09:00–14:00,
Kurs 2:  2. november 2021, kl. 09:00-14:00

Adresse: Webinar

Pris: kr. 1.995,-. Komitemedlemmer gratis. Priser ex. moms.

Program

09:00-09.10    Oppsummering fra grunnkurs i standardisering
Om NEK, Cenelec og IEC. Innledning til regler og retningslinjer, samt innspill fra deltagerne fra grunnkurset.

09:10- 09:45 Regler og retningslinjer for komitearbeid og utvikling av standarder 
Nye regler og retningslinjer fra 2021, organisering av arbeid og arbeidsgrupper, ansvarsforhold, tilgang til og deling av dokumenter, typer dokumenter og vedlikehold av disse. Hvordan kan jeg påvirke, hva innebærer konsensus?

09:45-10:15  ISO/IEC – CEN/CENELEC standardiseringsdirektiver – “regelverket”
ISO/IEC har 2 direktiver og CEN/CENELEC har 2 ‘internal regulations’ som gjelder for arbeidet med den internasjonale og europeiske standardiseringen. Dette er kjørereglene som alle må forholde seg til.

10:15-10:30    Introduksjon til ‘Bearbeiding av høringsdokumenter’. 
Repetisjon fra grunnkurset. Vi viser eksempler og Use Case. Alle skal kunne bidra i utviklingen av standardene og alle innspill har verdi.

10:30-12:30    Pause

12:30-13:30 Digital samhandling
Praktisk bruk av verktøy som komiteene i varierende grad har behov for. Eksempler er Collaboration Platform, Sharepoint og Office 365, FAQ.

13:30-13:45    Internasjonale møter
Plenarmøter, arbeidsguppemøter og general meeting. Agendaer, målgrupper, beslutninger og utfall.

13:45-14:00 Oppsummering – spørsmål
Spørsmål kan stilles underveis i webinaret. Send også gjerne inn spørsmål på forhånd.

Registrering