Tilbake til nek.no

Ex-konferansen 2023

Er du i befatning med eksplosjonsfarlige områder? Meld deg på Ex-konferansen!

Registrer deg her

Meld deg på den 17. nasjonale Ex-konferansen!

Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Her kan du holde deg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Konferansen har lange tradisjoner og anses for å bidra til økt sikkerhet i bransjen. Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i regi av NEK og NFEA. Konferansen holdes også i år på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere.
I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med påvirkere av regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC, etc.

Adm. dir., NEK
Leif T. Aanensen

Leif T. Aanensen er direktør i NEK som arrangerer den nasjonale Ex konferansen sammen med NFEA.

Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
Senioringeniør, Arbeidstilsynet
Kirsti Solheim

Kirsti Solheim presenterer Arbeidstilsynets rolle i å forvalte forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (brukerforskriften/FHOSEX) og forskrift om utstyr til bruk til eksplosjonsfarlig område (FUSEX), samt hva Arbeidstilsynet fokuserer på i sitt tilsyns- og forvaltningsarbeid. Vider vil Solheim fortelle om hendelser de to siste årene.

Kirsti Solheim er senioringeniør i Arbeidstilsynet, og nasjonal koordinator for ATEX. Hun har bred erfaring i arbeid med ATEX bruker- og produktforskrift, både for støv og gass/damp, innen tilsyn, gransking av hendelser og kursing/rådgiving.

Bård Johnsen, Petroleumstilsynet
Sjefsingeniør, Petroleumstilsynet
Bård Johnsen

Bård Johnsen er sjefsingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer. Han skal presentere:

  • HMS-regelverket og henvisninger til anerkjente standarder
  • Prioriteringer og gjennomføring av tilsyn
  • Erfaringer fra revisjoner og granskning av hendelser

Sjefsingeniører i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX. Kyllingstad og Liestøl Larsen vil også informere om tilsyn fra de siste to årene.

Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen er sjefsingeniører i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS
lLder av NEK/NK 31
Ingulf Egeland

Ingulf Egeland presenterer hvordan NK 31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan standarder kan påvirkes. Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Ingulf Egeland, leder av NEK/NK 31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder

Daglig leder, Managing Director Adeptor AS, Leading Eng El, Equinor ASA
Dag Ivar Roald og Lennart Jardstål

Dag Ivar Roald og Lennart Jardstål er begge medlemmer av NK31 / AG31J og aktive deltagere i IEC sitt arbeid med å revidere sentrale standarder som f.eks. IEC 60079-14 og IEC 60079-17, som er bærebjelkene i NEK420A. Dag Ivar og Lennart gir en oppdatering på de mest interessante endringene som kommer i neste utgave av standardene.

Dag Ivar Roald, Adeptor og Lennart Jardstål Equinor er medlemmer av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14

Egil Brekke, Inspectio
CEO Inspectio
Egil Brekke

Egil Brekke fra Inspectio viser eksempler på hvordan en inspeksjon gjennomføres i praksis med EN IEC 60079-17 i fokus.

Egil Brekke er CEO i Inspectio.

Bård Johnsen, Petroleumstilsynet
Sjefsingeniør, Petroleumstilsynet
Bård Johnsen

Myndighetskrav, føringer og forventninger til selskapsinterne Ex-inspeksjoner

Bård Johnsen er sjefsingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer, og skal snakke om:

  • Anvendelse av anerkjente standarder for Ex-inspeksjoner
  • Forventninger til innretnings-/anleggsspesifikke krav og retningslinjer
  • Erfaringer og læring

Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
Senioringeniør, Arbeidstilsynet
Kirsti Solheim

Arbeidstilsynet presenterer den nye veilederen til ATEX brukerforskriften som ble lansert i mars 2023. Sentralt i innlegget er figuren i brukerforskriftens § 6, som viser helhetstenkingen for risikovurdering, inkludert kartlegging av tennkilder.

Kirsti Solheim er Senioringeniør i Arbeidstilsynet og nasjonal koordinator for ATEX. Hun har bred erfaring i arbeid med ATEX bruker- og produktforskrift, både for støv og gass/damp, innen tilsyn, gransking av hendelser og kursing/rådgiving.

Fagsjefer, NEK
Arild Røed og Kenneth Narvestad

NEK presenterer veiledninger for bruk av ikke-elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Veilederen henvender seg til eiere av anlegg og legger vekt på risikovurdering av nyere og eldre ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Arild Røed er  Fagsjef for maritime områder i NEK og Kenneth Narvestad er Fagsjef for eksplosjonsfarlige områder.

Lennart Jardstål,Eequinor
Prosjektleder, Equinor
Lennart Jardstål

Equinor er opptatt av å kartlegge potensielle ikke-elektriske tennkilder og utvikle metodene for dette. Det er derfor igangsatt et prosjekt for å etablere gjennomføringsmetodikk, gjennomføre kartlegging og initiere tiltak for samtlige anlegg i UPN(NCS). Per Erik Skogrand som leder prosjektet, presenterer modellen.

Lennart Jardstål, Prosjektleder for kartlegging av ikke-elektriske tennkilder i Equinor.

Marthe Hove Bjornaes,Norsk Energi
Norsk Energi
Marthe Hove Bjornaes

Norsk Energi har lang erfaring i utarbeidelse av eksplosjonsverndokumenter for ulike virksomheter i Norge. Det er alltid en prosess mellom kunden og Norsk Energi under utarbeidelsen av dokumentet hvor mange forhold må vurderes og dokumenteres og det er problemstillinger som går igjen på tvers av bedrifter og anleggstyper. Vi presenterer våre observasjoner og læring med utarbeidelse av eksplosjonsverndokument for bedrifter innen ulike segmenter av norsk, landbasert industri.
Marthe Bjørnæs er seniorrådgiver og avdelingsleder for Industri i Norsk Energi. Hun jobber med teknisk sikkerhet for et bredt spekter av kunder som håndterer farlig stoff. I dette arbeidet er eksplosjonsvern, risikovurderinger og beredskapsanalyser en sentral del. Marthe er også kursholder for bedriftsspesifikke ATEX-kurs.

Kjetil Birkedal, ConocoPhillips
ConocoPhillips Norge
Kjetil Birkedal

Torkel Arv Haugen, ILF Consulting Engineers Norway AS
ILF Consulting Engineers Norway AS
Torkel Arv Haugen

Torkel Arv Haugen deler sin erfaring med NEK 420B og hvordan man får en god forståelse av risikovurdering av eksplosjonsfaren og metoden som brukes for å få en riktig soneinndeling. Områdeklassifisering er grunnlaget for sonekart som viser en grafisk inndeling av de eksplosjonsfarlige områdene.
Torkel Arv Haugen, har bred erfaring fra olje- og gassindustrien både on- og offshore innen områdeklassifisering og opprettelse av risikovurdering for eksplosjonsfarlige områder. Torkel jobber til daglig hos ILF Consulting Engineers Norway AS på Stathelle og jobber tett mot prosjekter i Grenlandsregionen.

Prosjektleder, NEK
Jan Sølve Stømer

NEK orienterer om arbeidet med en teknisk spesifikasjon med konkrete løsninger for jording i maritime elektriske anlegg, som tilfredsstiller kravene i forskrift om maritime elektriske anlegg (FME).

Jan Sølve Stømer, prosjektleder for maritime områder i NEK

Bjørn Spongsveen, DNV Product Assurance As
DNV Product Assurance As
Bjørn Spongsveen

Helge Weydahl, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Helge Weydahl

I dette innlegget forteller Helge Weydahl fra FFI om batterisikkerhet. Eksplosjonsfaren på grunn av hydrogenutvikling fra blybatterier har vært kjent lenge. Hvilke sikkerhetsutfordringer bringer Li-ion batterier med seg, og hva skyldes de? Weydahl går gjennom utvalgte batterihendelser og viser mekanismene som fører til batteribranner. Faren for eksplosjon i batterirom er en ekstra krevende utfordring. Lærdommer fra tidligere hendelser blir gjennomgått. Weydahl tar også for seg nye batteriteknologier – er disse sikrere enn forløperne?

Helge Weydahl er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og jobber med strømforsyning, batterier og brenselceller. Han leder også Norsk forum for batterisikkerhet som deler kunnskap og erfaringer innen batterisikkerhet.

Geirmund Vislie, Aker Horizon
Aker Horizon
Geirmund Vislie

Geirmund Vislie fra Aker Horizon arbeider med hydrogen og ammoniakk. Han vil snakke om prosesser knyttet til etablering av ny industri som faller under bestemmelsene i Storulykkeforskriften, hvilke instanser som er involvert i godkjenningsprosessen og hva slags dokumentasjonskrav som utbygger må forholde seg til.

Geirmund Vislie, Head of Hydrogen and Ammonia Safety in Aker Horizon

Country Manager Ballard Norge AS
John Winterbourne

John Winterbourne presenterer utfordringer og erfaringer med brenselceller, sikkerhet og typegodkjenning. Ballard utvikler og produserer hydrogen brenselceller og har flere installasjoner i Norge og har bl.a. levert brenselcellene til verdens første hydrogendrevne ferge Norleds MF Hydra.

John Winterbourne, Country Manager Ballard Norge AS

Ivar Lien, Aibel
Fagansvarlig installatør L/H Aibel
Ivar Lien

Aibel har i mange år hatt store byggeprosjekter til on- og offshore-industrien og i den senere tid også prosjekter til det grønne skiftet med strøm fra land og omformerstasjoner for vindturbiner til havs. De holder internopplæring innen FSE og Ex. Erfaringer fra dette vil være tema for innlegget.

Ivar Lien, Fagansvarlig installatør L/H Aibel, EKOM-installatør, medlem av NK31., leder prøvenemnd elektrikerfaget.

Påmelding

Dato
14.11.2023 fra 09:30 til 15.11.2023 15:00
Adresse
Grand Hotell, Karl Johans gt. 31, 0159 Oslo
Pris

Kr. 10.450,-, medlemmer kr. 8.800,-.
Kr 9.450,-, medlemmer kr. 7.800,- for streaming.
Middag Grand Hotel kr. 1.195,-.
Hvis NEK-medlem» skriv i kommentarfeltet ved påmelding!

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Den nasjonale Ex-konferansen er først og fremst en konferanse for fysisk oppmøte, men for de som er forhindret fra å stille har vi lagt til rette for direktesending (streaming)  av konferansen.

Påmelding streaming

Programkomite

Dag Ove Fauskanger | Kværner AS (Komitéleder)
Jan Sølve Stømer | Norsk Elektroteknisk Komité
Kenneth Narvestad | Norsk Elektroteknisk Komité
Ole Petter Sørensen | Trainor Elsikkerhet AS
Bjørn Richard Spongsveen | DNV Product Assurance As
Lennart Jardstål | Equinor ASA
Ingulf Egeland | Adeptor AS
Dag Ivar Roald | Adeptor AS
Arild Røed | Norsk Elektroteknisk Komité
Tonje Olsen | NFEA
Karin Sundsvik | NFEA