Tilbake til nek.no

ATEX-konferansen

ATEX-konferansen gir deg en innføring i den nye veiledningen til brukerforskriften om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer, og du får også høre om andres erfaringer med direktivene.

Registrer deg her

Meld deg på 11. og 12. mai

ATEX-utfordringer i industrien

ATEX-direktivene trådte i kraft i 2003. Ansvar for forvaltningen av disse forskriftene i Norge ligger hos Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Til tross for at det er bygget opp mye erfaring siden 2003, finnes det fortsatt utfordringer og uklarheter.

I lys av dette har myndighetene nylig utgitt en veiledning for brukerforskriften, og i tillegg utarbeider Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) i samarbeid med Standard Norge en veiledning for kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr.

ATEX-konferansen 2023 presenterer veiledningene og bakgrunnen for hvorfor de ble utarbeidet. Vi deler erfaringer som er gjort ved anvendelse av begge forskriftene, blant annet:

  • gjennomføring av soneklassifisering
  • riktig valg av utstyr
  • gjennomføring av risikoanalyser
  • skriving av eksplosjonsverndokumentet

I tillegg deler to virksomheter sine erfaringer rundt eksplosjonshendelser.

Påmelding

Dato
11.05.2023 fra 09:30 til 12.05.2023 12:00
Adresse
Auditoriet, Lilleakerveien 8, 0283 Oslo
Pris

Kr. 7 000,-. Deltakeravgiften inkluderer lunsj og kursmateriell.

Konferansemiddag 11. mai:
Restaurant Stock i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo.
Pris: Kr 950,- (3-retters middag inkludert en velkomstdrink).
Øvrig drikke betales av den enkelte.