Landstrømsforums workshop 23. mars 2021

Meld deg på workshop kommunikasjonsløsninger

NEK inviterer Landstrømsforum til workshop 23. mars for å diskutere kommunikasjonsløsninger for landstrøm. NEK håper å sitte igjen med et inntrykk av hva Landstrømsforum bør jobbe videre innenfor dette tema. Det er derfor viktig at eventuelle behov blir spilt inn.

Er det behov for nasjonal og eller internasjonal standardisering på ett eller flere områder? For veitransport er mye allerede standardisert, bl.a. med Open Charge Point Protocol. Brukerne er foreløpig i stor grad private brukere, men dette er i endring.

Eksisterende systemer for veitransport kan kanskje overføres direkte for private småbåteiere, men hva med det betydelige kommersielle markedet.

Landstrømsforum –
workshop kommunikasjonsløsninger

I workshopen vil det bli korte innlegg fra noen relevante aktører som vi håper kan bidra til å utløse tilbakemeldinger til NEK med tanke på hva som bør prioriteres i standardiseringsarbeidet.

Her er noen stikkord:

  • Proprietære systemer en utfordring?
  • Standardisert åpen protokoll
  • Muligheter for utviklere
  • Standardiserte grensesnitt
  • Datainnsamling
  • Brukerbehov
  • WiFi / 4G-5G
  • Kommunikasjon med pilotkontakter

Møtet gjennomføres som et ordinært Teams-møte, slik at det blir mulig å ta ordet.

Dato: 23. mars 2021, kl. 09:30–11:30

Adresse: Teams

Pris: Gratis for medlemmer av Landstrømsforum.

Program

9:30 – Velkommen
Er det behov for å standardisere kommunikasjonsløsninger for landstrøm?
Arild Røed, forumsleder

9:45  – Kommunikasjon for autonome fartøy
Ørnulf Jan Rødseth – Sintef 

Diskusjon, synspunkter fra deltagere, innspill til NEK etc.

10:10 – Plug
Perspektiv og brukerbehov
Jørund Barth Vedøy

Diskusjon, synspunkter fra deltagere, innspill til NEK etc.

10:40 – Grafisk brukergrensesnitt
Kjetil Nordbø – Institute of Design – The Oslo School of Architecture and Design

Diskusjon, synspunkter fra deltagere, innspill til NEK etc.

11:20 – Oppsummering