Tilbake til nek.no

Eltransportforum

4. nov. 2021

“Programmet vil gi deltakerne en god oversikt over elektrifisering av transportsektoren.”

Leif T. Aanensen
Leif Aanensen, NEK

For å nå målene til regjeringen Støre om 55% kutt av klimautslippene innen 2030 må transportsektoren elektrifiseres. Dette krever felles løsninger slik at man oppnår forutsigbarhet og kostnadseffektivitet. NEK etablerer Eltransportforum for å bringe de sentrale aktørene sammen for å finne utfordringene og løsningene.

Leif T. Aanensen
Leif Aanensen

Globale klimaavtaler, regionale og nasjonale politiske foresatte, miljøorganisasjoner og myndigheter slår an tonen for en revolusjon innen transport. Ut skal den eksisterende grå drivlinjen – og inn skal den grønne.

Produsentene av kjøretøy med miljøvennlige drivlinje har forstått dette og posisjonerer seg for et marked med grønne forventninger. Hvor gjennomgripende er endringene – til lands, til vanns og i luften?

Hvilke muligheter åpner seg for forretningsutvikling?

Liv Øvstedal, Statens vegvesen
Liv Øvstedal, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Det er liten tvil om at det må endringer til i fremdriftslinjen til den norske transportsektoren.

Vil vegforvalteren ha en rolle i elektrifisering av transportsektoren og hva vil denne rollen bestå i?

Marie Tranaas Skjærvik, Enova
Marie Tranaas Skjærvik, Enova

Å endre transportsektoren fra klimaversting til utslippsfri krever store investeringer. Støtteordninger vil være nødvendig for at næringen skal klare dette løftet.

Enova er regjeringens kanal for å fordele midler til klimatiltak.

Ingvild Kilen Rørholt, Zero
Ingvild Kilen Rørholt, Miljøstiftelsen Zero

Transportsektoren er utpekt av Miljøstiftelsen Zero som et av de viktigste områdene for å nå klimamålene. Skal vi lykkes må den fossildrevne bilparken byttes ut med bærekraftige løsninger. Zero arbeider med ulike tiltak og påvirkning for å få denne omstillingen på plass.

Erik By, Avinor
Erik By, Avinor

Elektrifisering av luftfarten vil gi store klimagevinster.

Flere initiativ og ideer har blitt lansert, men hvor står vi egentlig og hvilke forventninger kan vi ha til framtiden?

Dag Nordvik, Norges Lastebileier-Forbund
Dag Nordvik, Norges Lastebileier-Forbund

Veitransporten står for en stor del av de norske utslippene. Uten elektrifisering av denne næringen er det vanskelig å se for seg at Norge skal klare de tøffe målsetningene.

Hvordan harmonerer dette med infrastrukturdirektivet og transportnæringens behov?

Silje Landmark, Circle K.
Silje Landmark, Circle K

Drivstoffstasjonene er et viktig ledd i næringskjeden for varetransport.

Hvilke modeller ser Circle K for seg for å redusere utslippene fra tungtransport vesentlig?

Jørn Holtan, Statens vegvesen
Jørn Holtan

Jørn Holtan er leder Eltransportforum. Han vil oppsummere seminaret og ta med seg funnene inn i arbeidet med forumet.

Dato: 4. nov. Adresse: NEK, Mustadsvei 1, U1, 0283 Oslo (ved CC Vest) / Online   Pris: Gratis

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

NEKs lokaler Mustads vei 1.

Tid og sted

Dato: 4. nov. 2021, kl. 09:00 – 12:00

Adresse: NEK, Mustadsvei 1, U1, 0283 Oslo (ved CC Vest) / Online

Veibeskrivelse Mustadsvei 1

Konferanseavgift

Pris: Gratis.

Målgruppe

NEK tilbyr en faglig arena som er åpen for myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, rådgivere samt brukere og markedsaktører.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Gunnar Gjesdal eller Arild Kjærnli.

Eltransport

Eltransport

Om Eltransportforum

Elektrifisering i transportsektoren er et viktig bidrag til å redusere klimagasser. Dette gjelder ikke minst i byer og tettsteder hvor mye trafikk gir unødvendig lokal forurensning. Landbasert transport står for rundt 20 % av klimagassutslippene i Norge.

NEKs Eltransportforum er en arena for aktører innen infrastruktur for elektrifisert transport, hvor formålet er å finne felles løsninger innen et område som er i rask utvikling og sterk vekst. For å utnytte miljøgevinsten best mulig er det viktig å enes om felles løsninger der dette er mulig, og å utnytte synergien mellom de forskjellige aktørene maksimalt.