Tilbake til nek.no

NEKs Samferdselskonferanse – Elektro i veginfrastruktur 2024

Er du interessert i å vite mer om elektro i veginfrastruktur?

Registrer deg her
Veibelysning

Hold av datoene 13. – 14. mars

Statens vegvesen og fylkene forvalter over 50 000 km med Europa-, riks og fylkesveger i Norge. De elektriske anleggene er essensielle for oppetiden til denne kritiske infrastrukturen. For første gang vil Samferdselskonferansen i regi av NEK arrangeres, dette er et faglig arrangement der du vil møte myndigheter, forvaltere, og leverandører til sektoren.

Konferansen dreier seg rundt NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem som ble lansert i 2021 og vil blant annet omhandle forskriftskrav og regelverk, driftsforhold, utstyrskrav samt elkontroll og prosjekteringsverktøy. NEK 600:2024 er også nært forestående og det kommer også elementer fra denne prosessen.

Fagsjef Samferdsel i NEK
Gunnar Gjesdal

Gunnar ønsker velkommen til konferansen og presenterer NEK. Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef Samferdsel i NEK og er sekretær for komiteen som forvalter NEK 600

Administrerende direktør
Leif T. Aanensen

NEK har hatt en kraftig oppskalering av aktivitetene innen samferdselssektoren. Med utgangspunkt i et tett samarbeid med veieierne har NEK bygd opp en komite som idag omfatter de toneangivende aktørene innen fagområdet el og ekom for sektoren. Aanensen vil gi en orientering om NEKs satsing og videre planer innen dette viktige fagområdet.

Rune Aarnes, Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Rune Aarnes

Rune Aarnes er teamkoordinator for sikkerhetsgodkjenning av vegtunneler i Vegdirektoratet. Rune leder også NEK NK 300 som er komiteen som utvikler og forvalter NEK 600.

Omega Holtan by Rejlers
Stian Hvidsten

Stian har flere års erfaring innen elektro og automasjon/SRO. Drives av gode løsninger og tilfører prosjektene merverdi gjennom kontinuerlig optimaliseringer og søkelys på prosjektmål. Evner å se de beste løsningene tverrfaglig, og har flere ganger bidratt til å vinne prosjekter basert på «Best Value»-anskaffelse.

Nelfo
Gjermund Hovde

Gjermund er produktansvarlig for Febdok, som er et markedsledende dataverktøy innen beregning av elektriske anlegg i Norge. Gjermund leder også Nelfoskolen som leverer kurs, nettkurs og konferanser spesielt tilpasset elektrobransjen.

Multiconsult
Tor Tybring Aralt

Tor har arbeidet med automasjon og tunnelsikkerhet siden 1996 både på byggherre siden og som leverandør. Tor har tidligere hatt ansvaret for utviklingen av statens vegvesen sitt prosessgrenesnitt for automasjon og har siden deltatt kontinuerlig i dette arbeidet. Tor har hatt ansvar for prosjektering av automasjon i flere store anlegg og har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av SAT. Tor anser å skjerme VTS for unødige alarmer som en svært viktig oppgave.

Omega Holtan by Rejlers
Ragnar Holtan

Ragnar Holtan er CEO i Omega Holtan som er en del av Rejlers. Ragnar deltar i utviklingen av en rekke standarder, der i blant NEK 600, NEK 400, NEK 900, og NEK 405-serien

NKOM
Svein Roar Jonsmyr

Svein Roar Jonsmyr er ansatt som sjefingeniør i NKOM og er arbeidsgruppeleder Ekom i NEK 600. Svein Roar leder også komiteen som forvalter NEK 700 og deltar aktivt i utviklingen av NEK 400.

Selvstendig næringsdrivende
Jostein W. Grav

Jostein W. Grav er tidligere sjefingeniør i DSB og har elektriske maskiner som ekstpertområde. Jostein har i flere år vært myndighetenes representant i utviklingen av NEK 400

Fagsjef Samferdsel i NEK
Gunnar Gjesdal

Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef Samferdsel i NEK og er sekretær for komiteen som forvalter NEK 600.

Fagsjef Samferdsel i NEK
Gunnar Gjesdal

Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef Samferdsel i NEK og er sekretær for komiteen som forvalter NEK 600.

Statens havarikommisjon
Per Olav Hetland
Per Olav er utdannet sivilingeniør og har arbeidet i Stakraft med brannsikkerhet i kraftanlegg i flere år. Per Olav har arbeidet i Statens havarikommisjon siden 2014 og har vært undersøkelsesleder på flere undersøkelser av møteulykker, kjøretøybranner i tunnel og elektriske branner i kjøretøy.

Tunnelforvalter
Espen Ødegård

Espen Ødegaard er tunnelforvalter og brannvernleder for tunnelene i Oslo. Han jobber tett på nødetatene og er opptatt tunnelsikkerhet, med en trygg og rask innsats for trafikanter og nødetater. Espen har operativ erfaring etter 16 år på vegtrafikksentralen øst og sikkerhetsbransjen generelt.

Statens vegvesen
Erling Drangsholt

Erling er utdannet datatekniker med fagbrev, fra Sogn VGS i Oslo, samt Sofienberg Tekniske fagskole og har erfaring fra Cinet AS.

I tillegg har han erfaring som rådgiver innen tekniske systemer i Vegtrafikksentralen, og fra Luftforsvaret og Luftkrigsskolen. Han brenner for bruk av teknologi til å forbedre og effektivisere overvåkningen av vegnettet og styring av trafikk.

Jørn Holtan
HJ Konsulenttjenester
Jørn Holtan

Jørn Holtan er tidligere avdelingsleder i Vegdirektoratet. Han har ledet arbeidet med utvikling av vegnormal N601 og har også ledet komiteen som forvalter NEK 600. Jørn har bidratt inn i standardisering i en årrekke og vært med på hele livsløpet til NEK 400.

Jørn Holtan
HJ Konsulenttjenester
Jørn Holtan

Jørn Holtan er tidligere avdelingsleder i Vegdirektoratet. Han har ledet arbeidet med utvikling av vegnormal N601 og har også ledet komiteen som forvalter NEK 600. Jørn har bidratt inn i standardisering i en årrekke og vært med på hele livsløpet til NEK 400.

Fagsjef Samferdsel i NEK
Gunnar Gjesdal

Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef Samferdsel i NEK og er sekretær for komiteen som forvalter NEK 600

Paneldebatt med foredragsholdere

Paneldebatt med foredragsholdere

Registrering

Dato
13.03.2024 fra 09:00 til 14.03.2024 15:45
Adresse
Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
Pris

Kr. 6.990,- for fysisk deltakelse/ kr .5.990,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 5.990,-/kr. 4.990,-.
Middag: Kr. 1.100,-

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Ved avmelding senere enn 7 dager før arrangementet belastes full avgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Personvernerklæring for NEKs virksomhet

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

For konferansens første dag vil vi høre om:

 • Myndighetenes overordnede ansvar samt funksjonsbaserte krav og handlingsrom.
 • Hovedutfordringene ved prosjektering samt erfaringer med NEK 600 og FEBDOK fra de som sitter med de daglige utfordringene.
 • Automasjonanlegg i tunnel og tilknytning til vegtrafikksentralene er essensielt og ofte en av akilleshælene før sikkerhetsgodkjenning og åpning.
 • Hvordan standardverket kan hjelpe oss med overtagelsesprosessen og kontroll av oppdrag
 • Ekomanlegg i samferdsel
 • Maskiner i veginfrastruktur

Det vil arrangeres felles middag på Vaaghals om kvelden 13. mars

Dag to av konferansen inneholder:

 • Presentasjoner fra Statens havarikommisjon og Brannvesenet i Oslo
 • Erfaringer fra VTS og bruk av Kunstig intelligens
 • Risikovurderinger og bruk av overspenningsvern
 • Dobbeltisolert utstyr og nødstrømsanlegg
 • Endringer som vurderes i den reviderte standarden NEK 600
 • Vi avslutter dagen med en paneldebatt og oppsummering.