NEK 700:2020

Forside NEK 700:2020

NEK 700 serien - Informasjonsteknologi

NEK 700-serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

NEK 700 ble lansert i 2012 og bestod den gang av to deler; NEK 700 del A og NEK 700 del B. NEK 700 del A er revidert og nå ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok. Dette skjedde i 2016, og serien er nå igjen oppdatert i 2020.

NEK 700:2020 Informasjonsteknologi er nå en serie bestående av 3 bøker:

  • NEK 701:2020 Felles kablingssystemer
  • NEK 702:2020 Installasjon av kabling
  • NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre

 

Kjøp hele serien NEK 700:2020
Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (jf. ekom i norske forskrifter) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetenes side.

Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt viktig, og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer. NEK 700 serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg.

Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppnås i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi. NEK 700 serien bygger på internasjonale normer og er oversatt og tilpasset norske forhold av NEKs normkomité NK 25/205/215.

NEK 701:2020 – Felles kablingssystemer

Dette er en norm for planlegging av felles struktur for alle kommunikasjonssystemer (ekomnett) i alle typer bygg. Normen spesifiserer struktur, sambandsklasser, krav til ytelse, kabeltyper, kontakttyper og retningslinjer for uttesting.

Les om NEK 701

NEK 702:2020 – Installasjon av kabling

Dette er en norm som skal anvendes i spesifikasjons- og installasjonsfasen av bygningsteknisk infrastruktur for informasjonsteknologi (ekomnett) inne i bygninger og utendørs mellom bygninger. Normen beskriver også minstekrav til jordingsnettverk og utjevningsforbindelser.

Les om NEK 702

NEK 703:2020 – Anlegg og infrastruktur i datasentre

Dette er en norm for planlegging av modulære, skalerbare fleksible løsninger og infrastrukturer i ulike datasentre, for enkelt å kunne tilpasse seg endrede krav fra markedet. Normen beskriver også krav til energieffektivitet og sikkerhet.

Les om NEK 703