Tilbake til nek.no

Standardiseringskurs, del 2: Viderekomment

Er du interessert i å vite mer om standardisering?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 11. nov.

NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kursene skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk komite. Det planlegges å gjennomføre 2 grunnleggende og 2 viderekomment kurs, hver av kursene med samme innhold.rnrnEtter endte kurs vil du ha et bedre innblikk i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering sett med norske øyne. Du vil ha kunnskap om de ulike prosessene og verktøyene i standardisering, og du vil være godt rustet til å bli en verdifull bidragsyter i komitearbeidet. Samtidig er dette en god arena for å bygge nettverk både innenfor og på tvers av fagområder. Her vil du møte mange av Norges ypperste fageksperter.

Fagsjefer, NEK
Lars Ihler og Trond Salater

Om NEK, Cenelec og IEC. Innledning til regler og retningslinjer, samt innspill fra deltagerne fra grunnkurset

Lars Ihler
Fagsjef, NEK
Lars Ihler

Nye regler og retningslinjer fra 2021, organisering av arbeid og arbeidsgrupper, ansvarsforhold, tilgang til og deling av dokumenter, typer dokumenter og vedlikehold av disse. Hvordan kan jeg påvirke, hva innebærer konsensus?

Trond Salater
Fagsjef, NEK
Trond Salater

ISO/IEC har 2 direktiver og CEN/CENELEC har 2 ‘internal regulations’ som gjelder for arbeidet med den internasjonale og europeiske standardiseringen. Dette er kjørereglene som alle må forholde seg til.

Repetisjon fra grunnkurset. Vi viser eksempler og Use Case. Alle skal kunne bidra i utviklingen av standardene og alle innspill har verdi.

Praktisk bruk av verktøy som komiteene i varierende grad har behov for. Eksempler er Collaboration Platform, Sharepoint og Office 365, FAQ.

Plenarmøter, arbeidsguppemøter og general meeting. Agendaer, målgrupper, beslutninger og utfall.

Spørsmål kan stilles underveis i webinaret. Send også gjerne inn spørsmål på forhånd.

Registrering

Dato
11.11.2022 fra 09:00 til 14:00
Adresse
Webinar
Pris

Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Verdien av standardisering:

Kunnskap er makt sies det. Slik er det også i standardiseringsarbeid. Jo mer kunnskap du har om prosesser, metodikk og verktøy, jo enklere blir det å påvirke standardene til beste for norsk næringsliv og din egen bedrift. Ved å bedre forstå verdien av standardisering kan man sikre at arbeidet som legges ned, gir ett resultat som sikrer norske bedrifter og brukere tilgang til et sikkert og fungerende verdensmarked.

Verktøy for økt verdi og kvalitet:

For å sikre et effektivt arbeid og en felles forståelse er det viktig at komitemedlemmene har et innblikk i de relevante prosesser, begreper og verktøy som legger dette til rette. Mange av NEKs komiteer er en forlenget arm av tilsvarende komiteer i IEC og CENELEC, derfor er en overordnet systemforståelse viktig.