Tilbake til nek.no

NEKs fagkonferanse 2018 er dessverre avlyst!

En arena hvor faglig nettverk bygges!

Fremtiden er nå

Vi lever i en tid hvor endringer skjer i svært høyt tempo. Det som var umulig for få år siden er i dag virkelighet. Hvilke endringer ser vi i fremtiden som den elektroteknisk bransje må ta hensyn til allerede nå? Dette vil fagseminaret forsøke å svare på. Du kan velge å delta på dag 1, dag 2 eller begge dager alt etter hva som passer din interesse.

Torgeir Waterhouse

Det vi trodde var umulig for bare få år siden er i dag virkeligheten. Tiden fram til fremtiden blir bare og kortere, og denne utviklingen vil bare akselrere. Hva vil fremtiden, som snart er her, bringe av nyvinninger.

Erik Jacques Wiborg
Erik Jacques Wiborg, Statkraft

Ny teknologi gjør at virkningsgraden for turbiner innenfor vannkraft, solkraft og vindkraft øker. Kostnadene vil falle. Men hvor raskt skjer det?

Svein Roar Jonsmyr,

El og ekom blir i stadig større grad integrert og ansvarsforhold kan bli uklare. Svein Ivar Jonsmyr fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) ser på hva som skjer i tilknytningsskapet, og på hvem som har ansvaret i grensesnittene med referanser til NEK 399. Han knytter også link mot NEK 700-serien.

Vidar Kristoffersen, Norges nett
Vidar Kristoffersen

Digitalisering gir nettselskapene nye styringssystemer og store mengder data som vil optimalisere driften. Opplev hvordan fremtidens nettselskap, Norgesnett, griper mulighetene, installerer og implementerer de nye teknologiene. Samtidig blir det utviklet nye tjenester og produkter som kommer kundene til gode.

NN

Beskyttelsestiltakene som NEK 440 er tuftet på gjelder selvfølgelig fortsatt i de digitale stasjonene. Men hva fører til at sikkerheten økes ytterligere i de digitale stasjonene?

Bjørn Inge Oftedal
Bjørn Inge Oftedal

Bjørn Inge er utdannet sivilingeniør Elkraft og har erfaring fra de fleste felt innen distribusjonsnettet, både som bruker og leverandør.

I foredraget vil han ta for seg nettstasjoner og grensesnittet mot bygningseier, med ref. til NEK 440.

Magnus Johansson, REN
Magnus Johansson

Magnus har tidligere vært i Nordmøre Energiverk AS som “Planlegger regionalnett”, og overtok senere rollen som fagansvarlig for seksjonen. I 2013 arbeidet Magnus som konsulent i Omega Elkraft, og fra 2014 er han ansatt i REN. Han er også ekspert i NK 99, som vedlikeholder NEK 440.

I foredraget vil han gjennomgå beskyttelsestiltakene som anvendes i stasjonsanlegg over 1kV, med ref. til NEK 440.

Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
Jostein W. Grav

Den ledende standarden for konstruksjon av elektriske maskiner er NEK EN 60204 – Maskinsikkerhet. Den forrige utgaven av standarden ble gitt ut i 2006 og blir nå erstattet av en ny utgave. Det har vært en rivende utvikling innenfor elektriske maskiner og standarden inneholder derfor en rekke vesentlig endringer.Dette er endringer alle som arbeider med elektriske maskiner må ha et forhold til enten man bygger, installerer eller vedlikeholder.

Ragnar Holtan
Ragnar Holtan, Omega Holtan

Hva er egentlig en tunnel, maskin eller bygning? Dagens og fremtidens biler er fulle av høyteknologi, sensorer, LED belysning etc. Dette gir utfordringer man tidligere ikke så, med for eksempel – EMC .

Knut Eriksen
Knut Eriksen

Hvem fikk og hvorfor fikk de dommen mot seg? Hvordan unngå å tråkke helt feil i forhold til gjeldende rett.

Leif Aanensen
Leif T. Aanensen

Aanensen har vært mangeårig sekretær i komiteen som utarbeider NEK 400, før han tok over som administrende direktør i NEK. Han vil gå gjennom de viktigste endringene i normsamlingen, med spesiell vekt på solenergianlegg, energilagringssystemer og lading av elbil. Hvilke retningslinjer trekker normsamlingen opp og hvordan kan næringen skape nye forretningsområder. Den nye normsamlingen vil også påvirke rehabilitering og oppgraderinger av eksisterende elektriske anlegg.

Stein Klevan
Stein Klevan

EMC møter stadig nye utfordringer. I et bygg installeres produkter hvor sensorer, Internett of Things, LAN, LED og EL er komponenter. Hvordan sikre at dette skjer uten at de ulike delene av EL og EKOM installasjonene påvirker hverandre negativt? Svarene vil du få under konferansen med referanser til NEK 400 for EL og NEK 700 for EKOM.

Pål-Arne Oulie Leder Landbrukets Brannvernkomite
Pål Arne Oulie, Norsk bondelag

Hvordan få til god prosjektering? Vi ser på prosjektering av en større driftsbygning i landbruket. Dette er en type installasjon med innslag av krevende ytre påvirkninger, tidvis behov for avbruddsfri strømforsyning, reservekraft og god koordinering av vern.

Harald Haugen

Et bygg er ikke lenger et bygg. Nye styringssystemer basert på mobilappliaksjoner dukker stadig opp, og det blir enklere å gjøre de riktige vurderingene og legge de smarte planene. Under NEKs fagkonferanse vil du få høre med om status til KNX, DALI og andre i forhold til alle de nye applikasjonene som stadig lanseres.

Thomas Sjøgren
Tomas Sjögren

Lysdesign og strømforsyning via datakabelen

Erlend Lillelien
Erlend Lilllelien

Lys påvirker våre opplevelser både på den åpenbare måten, men også på mindre tydelige måter. Lysdesign blir derfor stadig viktigere i norske bygg og i dag blir det lagt store ressurser i å forme de ulike byggenes lyssetting. Vi ser på hvordan man har løst lysdesignet et av Norges største bygg.

Andreas Bjelland Eriksen, NVE

Effekttariffer. Kommer de? Status på arbeidet og hvordan kan de smarte målerne være til hjelp?

Lars Ihler
Lars Ihler

Snart har alle norske husstander nye, smarte AMS-målere. De smarte målernes HAN-port gir en rekke nye muligheter. Hvordan finne fram i informasjonsjungelen? NEK forvalter nettsiden www.ams-han.no som har samlet viktig informasjon for brukere og utviklere av løsninger for HAN.

Torfinn Solem Schiefloe
Torfinn Solem Schiefloe, Sikom

Torfinn er 49 år, utdannet snekker og elektriker. Han kom inn i IoT verden i 2003 og har vært der siden. Har jobbet mye med IoT over GSM nettet i hyttemarkedet i disse årene og har vært med på teknologi skiftene fra personsøkernettet til 4G nettet.

Sikom har ledet forskningsprosjektet “Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig” og har nå utviklet et helt nytt produkt som kan spare huseiere for mye penger.

Henrik Erichsen
Henrik Erichsen, Redbridge

Konferansen er dessverre avlyst!

Dato: 14.11 – 15.11  2018, Adresse: Oslo Kongressenter Pris: Begge dager kr 6.980,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 1.500,-. En dag kr. 4.700,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-.  Alle priser eksklusiv MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Tid og sted

Dato: 14.11 – 15.11 2018

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

Veibeskrivelse

Pris: Begge dager kr 6.980,-.  NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 1.500,-.
En dag kr. 4.700,-.  NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-..

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ønsker du kun en dag, skriv ønsket dag i kommentarfeltet.

Ved avmelding senere enn 14 dager før konferansen belastes full pris. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Seminaret vil være nyttig for en bred målgruppe enten du er beslutningstager, prosjektleder, IT-medarbeider, student eller installatør.  Seminaret vil dekke interessefeltet for både elkraftprodusenter, leverandører, nettselskap, myndigheter og akademia.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Leif Aanensen mailto:lars.ihler@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

Det Digitale Kraftsystemet 2018

Det Digitale Kraftsystemet 2018

Generell beskrivelse av seminaret

Seminaret tar sikte på å belyse de endringene man vil oppleve innenfor elektroteknisk bransje. Samtidig er det også problemstillinger man allerede møter som vil bli behandlet.

En arena for faglig nettverk

For mange er det faglige nettverket av like stor betydning som det faglige programmet. På våre konferanser vil du treffe mange kjente og kanskje noen ny bekjentskaper. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innenfor et bredt elektroteknisk fagfelt.

En god lunsj

Vi har lagt til det lille ekstra, slik at du får en flott lunsj, og samtidig ta en prat med gamle kjente.