Tilbake til nek.no

Den 16. nasjonale Ex-konferansen

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder

Den nasjonale Ex-konferansen 2021 er fastsatt til 16. – 17. november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den utgjør en viktig møteplass.

Frode Kyllingstad, DSB
Frode Kyllingstad & Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap

Frode Kyllingstad og Trond Liestøl Larsen, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer om bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX.

Kyllingstad og Liestøl Larsen kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Bård Johnsen, Petroleumstilsynet
Bård Johnsen, Petroleumstilsynet (PTIL)

Bård Johnsen er sjefingeniør i Petroleumstilsynet og arbeider til daglig med elektro- og automasjonssystemer.

Johnsen er medlem av flere norske og internasjonale normkomiteer deriblant NEK NK 18 og IEC TC 18 for skip og offshoreenheter samt NEK NK 31 og IEC TC 31 for utstyr i eksplosjonsfarlige områder.

Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS
Ingulf Egeland, Ex-tech Group AS

Leder av NEK/NK31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene.

Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

Kirsti Solheim presenterer Arbeidstilsynets rolle i å forvalte Brukerforskriften.Solheim vil peke på krav i ATEX-direktivet og hva Arbeidstilsynet fokuserer på i sitt tilsyns og forvaltningsarbeid.

Solheim vil også belyse hvilke utfordringer Arbeidstilsynet står overfor.

Dag Ivar Roald, Adeptor as
Dag Ivar Roald, Adeptor AS

Medlem av NK31 og arbeidsgruppen for vedlikehold av IEC 60079-14.Han vil gå gjennom krav til valg av kabelinnføringer, med spesielt søkelys på endringer av kravene i NEK 420 / NEK EN 60079-14.

Videre vil han også presentere en norsk fortolkning fra NK 31 som tar for seg muligheten til å føre BFOU/RFOU type kabler direkte inn i Exd kapslinger.

Geirmund Vislie, Aker Horizon
Geirmund Vislie, Gexcon AS

Geir Ottersen, Equinor ASA

Arne Nossum, Equinor ASA & Lars Morten Nesse, Valaris Norge

Tor-Erik Røynesdal og Aslak Svindland
Fabrikksjef Tor-Erik Røynesdal & Aslak Svindland, Cargill

Dag Ove Fauskanger, Kværner
Dag-Ove Fauskanger, Kværner & Lennart Jardstål, Equinor ASA

Arild Røed
Arild Røed, NEK

Arild Røed er fagsjef i NEK med ansvar for elektriske anlegg i Ex- og maritime omgivelser. Han er også leder for programkomiteen for konferansen. Røed er bl.a. sekretær i IEC TC 18 for skip og offshoreenheter, samt en rekke nasjonale standardiseringskomiteer som eksempelvis forvalter standarder som NEK 410, NEK 420 og NEK TS 606.

Røed har vært hos NEK siden 2013, er ingeniør elkraft og har tidligere erfaringer fra testing, sertifisering og leverandørindustri.

Lennart Jardstål, Equinor ASA
Lennart Jardstål, Equinor ASA

Experienced Lead Advisor with a demonstrated history of working in the oil & energy industry. Skilled in Gas, Petroleum, Gas Turbines, Oilfield, and Pipelines.

Strong engineering professional with a Bachelor’s degree focused in Electrical and Electronics Engineering from Høyskolen i Narvik, HIN.Also member of the program committee

Einar Thorén, Exert Certification AS

Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
Bjørn Spongsveen, DNV Product Assurance AS

Bjørn is Global Technical Manager at DNV Product Assurance AS.Also member of the program committee.

Dato: 16.11 – 17.11  2021, Adresse: Grand Hotel by Scandic, Oslo Pris: Kursavgift er satt til  kr. 9.500,-, medlemmer kr. 8.000,- eksklusiv MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Påmelding til konferansen

Grand Hotel, Oslo

Grand Hotel Oslo by Scandic

Tid og sted

Dato: 16. – 17. november 2021
Sted: Grand Hotel Oslo by Scandic, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Veibeskrivelse Grand Hotel

Pris

 • Ikke medlem kr. 9.500,-
 • NEK/NK medlem/NFEA medlem kr. 8.000,-
  (Alle NEK/NK medlemmer MÅ skrive «NEKmedlem» i kommentarfeltet ved registrering)
 • Undervisning/institusjonsmedlem kr. 4.000,-
 • Undervisning, ikke medl. kr. 5.000,-

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2.000,-.  Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Middag

Konferansemiddagen finner sted på Grand Hotel i Speilen. Hvis du ønsker å delta på konferansemiddagen melder du deg på samtidig som du melder deg på konferansen. Dette koster kr. 950,- pr. person og inkluderer 2 enheter drikke. Påmelding til konferansemiddag er påkrevd.

Overnatting

Den enkelte må selv bestille hotellrom. NFEA har holdt av et begrenset antall rom på Grand Hotel. Bookingkode via web er BNFE161121. Fristen på rommene er 15.10.2021

Utstilling/logo

*Stand max 2×3 meter inkl. 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr 13.000,-
 • Ikke medlem kr 14.500,-

*Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 17.000,-
 • Ikke medlem kr. 18.500,-

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5.000,-
 • Ikke medlem kr. 7.500,-

Målgruppe

Konferansen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Ex-konferansen 2016, Grand Hotel

Ex-konferansen 2016, Grand Hotel Oslo by Scandic

Generelt

Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Her kan du holde deg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Konferansen har lange tradisjoner og anses for å bidra til økt sikkerhet i bransjen. Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i regi av NEK og NFEA. Konferansen holdes også i år på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere. I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med påvirkere av regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC, etc.

Utstillere

 • Adeptor AS
 • ExTek AS
 • Trainor Elsikkerhet AS

Programkomite

 • Aril Røed | NEK (komitéleder)
 • Dag-Ove Fauskanger | Kværner AS
 • Ingulf Egeland | Ex-tech System AS
 • Bjørn Spongsveen | DNV Product Assurance AS
 • Lennart Jardstål | Equinor ASA
 • Ole Petter Sørensen | Trainor Elsikkerhet AS
 • Dag Ivar Roald | Adeptor AS
 • Tonje Olsen | NFEA
 • Karin Sundsvik | NFEA

Annet

Smittevern

For å gi en tryggest mulig konferanseopplevelse for alle deltakere, holder vi oss oppdatert på gjeldende krav og nye tiltak knyttet til smittevern.

Oppdatert informasjon om retningslinjer og regler for Oslo kommune

Scandics smitteverntiltak

Ytterligere råd og offisiell informasjon fra Folkehelseinstituttet

Noen av våre smitteverntiltak på dette arrangementet:

 • Lokalet har høy kapasitet og har nok fysisk plass til at alle gjester vil kunne utøve sosial distansering.
 • Rutiner for overflatedesinfeksjon.
 • Stasjoner for håndvask/antibac.

Hvis du er syk eller mistenker at du kan være smittet skal du ikke delta på arrangementet.