Tilbake til nek.no

Fagseminar: Trygg lading av elbil

Seminaret omhandler elsikkerhet ved lading av elbil og tilleggskravene i NEK 400-7-722

Registrer deg her

Meld deg på webinar – 19. mars!

Med en markedsandel for elbiler på nær 90% er det stadig flere som trenger ladestasjon i hjemmet – og for mange også på jobben og på hytta. Myndighetene har vært tydelig på at trygg lading forutsetter installasjon av utstyr som er egnet for formålet. De store batteripakkene innebærer at det trekkes høy effekt over lang tid. Det krever ekstra oppmerksomhet om kvalitet på det elektriske utstyret, Installasjonsmateriell og på installasjonsarbeidet.

Lær fra landets fremste eksperter innen temaet og benytt anledningen til å stille gode spørsmål på «Slido».  De mest populære spørsmålene besvares i nytt webinar 3. april 2024. Alle som melder seg på seminaret 19. mars får tilsendt invitasjon til oppfølgingswebinaret.

Adm. dir. NEK
Leif Aanensen

NEKs administrende direktør intervjues om virksomhetens arbeid innen elektrifisering av transport. Dette omfatter ikke bare den private bilparken, men etterhvert også flytransport, tungtransport, ferjer, skip, anleggsmaskiner samt store deler av offentlig kommunikasjonstilbud. For å ivareta god bedrifts- og samfunnsøkonomi bør utbyggingene tuftes på bruk av standarder hevder Aanensen.

Senior Engineer, DSB
Kjetil Solberg

Myndighetene stiller krav til elsikkerhet for ladestasjoner gjennom forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene utfører også tilsyn med slike installasjoner som ledd i DLEs tilsynsarbeid. Vi intervjuer Solberg om kravene myndighetene setter til ladestasjoner og om hvilke funn fra tilsyn som er spesielt relevante. Det passerer høy effekt over lang tid gjennom ladestasjonene, hvor utsatt er disse for varmegang og andre uønskede hendelser?

Selvik Elektro
Eirik Selvik

Vi intervjuer Selvik om hvordan NEK 400 bearbeides og hvordan man kommer frem til en ny utgave av samlingen. Hva er det som utløser behov for endringer fra en utgave til en annen? Hvilke prosesser går revisjonsarbeidet gjennom? Hvordan kan bransjen påvirke innholdet i NEK 400 som kommer ut i 2026?

Vi vil også sankke med Selvik om del 7 i NEK 400, hvor man finner tilleggskrav for enkelte typer installasjoner. En av disse er NEK 400-7-722 om lading av elbil. Hvorfor er det tilleggskrav for slike installasjoner?

Teknisk direktør, Nelfo
Jon-Steinar Hanstad

Jon Steinar Hanstad er leder for arbeidsgruppen under NK 64 som la frem forslag til NEK 400-7-722 i komiteen. Vi intervjuer Hanstad om kravene som er satt i dette avsnittet. Hanstad intervjues også om installasjonspraksisen hos medlemsbedriftene og hvilke problemstillinger disse ofte møter. Vi spør også Hanstad om utfordringer installatørene har identifisert ifm. installasjonsarbeidene.

Jon-Steinar Hanstad og Eirik Selvik

I NEK 400-7-722:2022 er det gjort enkelte tilpasninger i forhold til IEC 60364-serien og CENELEC HD 60364-serien. I denne timen går vi tettere inn på disse tilpasningene. Det er blant annet gjort tilpasninger ift. virkeområdet, krav til avstand til EX-soner og krav til jordfeilbryter type B eller tilsvarende. Hvorfor er dette gjort?

Vi inviterer både Selvik og Hanstad til en samtale om de norske tilpasningene.

Registrering

Dato
19.03.2024 fra 09:30 til 12:15
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Webinarets første del gjennomføres som intervju av ekspertene, men hvor det også inviteres til å legge inn spørsmål. Spørsmålene som får størst interesse besvares i webinarets andre del. I tillegg vil spesielt relevante spørsmål og svar i NEKs FAQ-tjeneste tas frem og utdypes.

Alle som melder seg på webinaret får tilsendt lenke i ettertid. Denne kan du bruke til å se webinaret senere om du ikke har tid på det aktuelle tidspunktet webinaret kjøres.