Webinar – Lynvernanlegg

Lyn
Adobe Stock |

Meld deg på vårt webinar!

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer med dette til et webinar med utgangspunkt i NEK 320 Lynvernanlegg som er samlingen av de 4 delstandardene i NEK EN 62305. Serien beskriver metoder for risikovurdering, planlegging og installasjon. Disse standardene er også normative referanser i NEK 400 og webinaret vil komme inn på sammenhengen mellom NEK 400 og NEK 320.

Webinaret vil gi en gjennomgang av faglige og praktiske vurderinger i tilknytning til installasjon av lynvernanlegg.

Alle foredragsholderne er medlemmer i NEK NK 81 – Vern mot lynskader.

Lynvernanlegg

Innledningsvis får du høre om risiko for lynnedslag og om hvordan lynet oppfører seg, samt litt om prosedyrer og beskyttelsesprinsipper.

Dernest kommer foredragsholderne inn på metoder og praktisk arbeid med risikoanalyser og beskyttelsesnivåer mm.

Tredje del i webinaret handler om beskyttelse av bygninger og personer, materielle skader og livstruende situasjoner forårsaket av effekten ved lynnedslag med lynstrømmer eller farlige gnister spesielt ved direkte lynnedslag.

Til slutt vil webinaret presentere viktige vurderinger og valg som må tas ved installasjon av lynvernanlegget. 

Dato: 27. januar 2021, kl. 10:00–12:00

Adresse: Webinar

Pris: Kr. 1.495,-. NEK komitemedlemmer  kr. 995,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Målgruppe

Webinaret vil passe for forvaltere av næringseiendommer, konsulenter, entreprenører og elektroinstallatører som allerede nå er i gang med risikovurderinger, planlegging, prosjektering og installasjon av lynvern for årets lynsesong.

Program

10:00-10:05 – Velkommen,
Lars Ihler – Fagsjef  i NEK

10:05-10:10 – Innledning
Fredrik Hem-Andersen – Elteco, komiteleder NK 81

10:10-10:35 – IEC 62305 del 1 Generelt
Denne delen inneholder informasjon om risikoen for lynnedslag og om hvordan lynet oppfører seg. Prosedyrer og beskyttelsesprinsipper blir omtalt, men som i de andre delene blir forklart.
Hans Kristian Høidalen – Professor elkraft NTNU

10:35-11:00 – IEC 62305 del 2 Risikovurderinger
Risikostyring i henhold til IEC 62305-2 inkluderer risikoanalyse for å avgjøre om beskyttelse mot lyn er nødvendig. Et teknisk og økonomisk beskyttelsesnivå blir da definert.
Fredrik Hem-Andersen – Elteco

11:00-11:25 – IEC 62305 del 3 Planlegging
Denne delen handler om beskyttelse av bygninger og personer, materielle skader og livstruende situasjoner forårsaket av effekten ved lynnedslag med lynstrømmer eller farlige gnister spesielt ved direkte lynnedslag. Et beskyttelsessystem mot lyn består av et eksternt lynvernanlegg, med lynavleder, nedleder og jording, og en internt beskyttelse, med utjevningsforbindelser og seperasjonsavstander.
Jan Ingvald Johansen – Telenor

11:25-11:50 – IEC 62305 del 4 Installasjon
Omfatter beskyttelse av elektriske og elektroniske systemer som er montert i anlegget. Basert på hva slags beskyttelse (EN 62305-3) som er valgt skal det velges riktig beskyttelse i henhold til klassen. Den gir informasjon om prosjektering og installasjon.
Marius B. Hansen – Eaton Electric

11:50-12:00 Oppsummering og avslutning 
Lars Ihler – Fagsjef i NEK 

Registrering