Tilbake til nek.no

NEK Ungt Lederskap Program 2020

Hold av følgende datoer 26. august, 23. september, 27. oktober, samt 01. desember

“I NEK Ungt Lederskap rettes fokuset på det å gjøre valg og det å påvirke!”

Dato: 26.08, 23.09, 27.10 og 01.12  Adresse: Mustadsvei 1, Oslo  Pris: Arrangementene i 2020 er gratis. Vi setter pris at de som melder seg på enten møter eller sier ifra om noe skulle forhindre deltakelse.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Alle arrangementene er dessverre utsatt på grunn av Covid 19. NEK sikter mot 2021 og mer informasjon kommer senere.

Mustads vei 1, Lilleaker

Mustads vei 1, Lilleaker

Tid og sted

Dato:

Kick off      – 26. august (utsatt)
Seminar 1  – 23. september (utsatt)
Seminar 2  – 27. oktober (utsatt)
Seminar 3  – 01. desember (utsatt)

Seminarene vil vare fra kl. 16:00 – 18:00. I tillegg til offisielt program vil det være servering av mat og alkoholfri drikke.

Sted:

Mustadsvei 1, 0283 Oslo. (Ved CC-vest). Møterom U1.

Veibeskrivelse Mustadsvei 1

Seminaravgift

Pris:

Vi syntes det å møte unge mennesker er så viktig at arrangementene i 2020 er gratis, men vi setter pris at de som melder seg på enten møter eller sier ifra om noe skulle forhindre deltakelse.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Eirik Sollie eller  Arild Kjærnli.

Ungt lederskap

Ungt lederskap

Generelt

Gjennom Ungt Lederskap ønsker NEK å møte dagens unge ledere og fremtidens ledere som innen elektroteknikk og annen relevant teknologi. NEK jobber med å samle nasjonale eksperter i arbeid med å bla. sikre norske interesser innen global handel. Ved bruk av standarder kan man forenkle handelsbarrierer og sikre gode produkter og installasjoner i Norge, Europa og globalt.

Hvem er kursene for?

Målgruppen er unge ingeniører 35 år og yngre. I all hovedsak ser vi etter yrkesaktive, men studenter kan også være aktuelle deltakere.
Du vil kunne ha forskjellig typer stillinger og ambisjoner for karriereutvikling slik som fageksperter, utviklings / prosjektingeniører, prosjektledere, bedriftsledere, mellomledere, RA / QA ansvarlige, installatører, service teknikere og salgsingeniører. NEK er en kjønnsnøytral organisasjon, men vi ser at kvinneandelen generelt er lav. Man vil derfor spesielt oppfordre kvinner til å delta.

Hvorfor skal du delta?

Med deltakelse i Ungt Lederskap vil du få muligheten til å møte mennesker som er i samme posisjon som deg selv. Mennesker med en ambisjon om å være med på og påvirke den formidable utviklingen som skjer innen elektroteknikk, i dag og i fremtiden. I tillegg vil invitere etablerte og erfarne ledere og eksperter til å holde foredrag og utveksle informasjon og viktige erfaringer de har gjort seg, gjennom deres yrkeskarriere. Vi ønsker å gi deg verktøy og verdier som du kan bruke på veien videre.

Deltakerne vil også få muligheten til å søke om å bli en av to norske deltakere i IEC Young Professional, som i år vil ha en 5 dagers workshop i forbindelse med IEC General Meeting i Stockholm. Mer informasjon om årets IEC Young Professional kommer senere.