Tilbake til nek.no

Lanseringsseminar NEK EN 60204-1

Seminaret retter seg mot alle som før eller senere kommer i kontakt med maskiner

Lanseringsseminaret NEK EN 60204-1:2018 er fastsatt til 10. oktober. Dette er viktig for dem som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen maskinsikkerhet og maskiners elektrisk utrustning.

Trond Salater
Trond Salater, NEK

Trond er ansvarlig fagsjef for NEKs fagområder for Industri og automatisering og Elektrisk utstyr. Han er Elkraftingeniør og har også lang bakgrunn som elektriker gr. L.

Trond er sekretær i NEK NK 44 og NK 61, henholdsvis de to komiteéne som har ansvar for standardene NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet og NEK EN 60335-1 Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater.

Bjørn Lerstad
Bjørn Lerstad, Arbeidstilsynet

Sjefsingeniør i Arbeidstilsynet med ansvar for Maskinforskriften og å følge opp feil på maskiner og teknisk arbeidsutstyr.

Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
Jostein W. Grav, DSB

Sjefsingeniør i DSB med ansvar for forvaltning og utvikling av regelverk for lavspenning i Norge.

Jostein er komiteleder i NEK NK 44 Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter, og er også medlem av NEK NK 64 Bygningsinstallasjoner.

Knut Eriksen
Knut Eriksen, KE Kurs & kompetanse

Knut er selvstendig næringsdrivende og driver firmaet KE Kurs og kompetanse.

Knut har bakgrunn som lærer samt at han har jobbet flere år hos NELFO Sør-Rogaland. Han kommer til dette seminaret for blant annet å snakke om hvordan man unngår å tråkke feil i forhold til gjeldende rett.

Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
Jostein W. Grav, DSB

Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
Jostein W. Grav, DSB

Geir Olaf Nerlien
Geir Olaf Nerlien, Statens vegvesen Region øst

Sjefsingeniør i Statens vegvesen region øst med ansvar for elektriske anlegg og tilhørende maskinsikkerhet.

Geir Olaf er medlem av NEK NK 44.

Trond Salater
Trond Salater

Kontrakter for maskinleveranser – hva er viktig å tenke på?

Sjefingeniør Jostein W. Grav, DSB
Jostein W. Grav, DSB

Panel

Dato: 10.10 2018, Adresse: Fossekallen, Vollsveien 13 j, 1366 Lysaker  Pris: Kursavgift er satt til kr. 4.700,- eksklusiv MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Fossekallen Restaurant & Konferansesenter

Fossekallen Restaurant & Konferansesenter

Tid og sted

Dato: Onsdag 10. oktober 2018
Sted: Fossekallen, Vollsveien 13 j, 1366 Lysaker

Veibeskrivelse

Seminaravgift

Seminaravgift er satt til kr 4.700,- inkludert et trykket eksemplar av normen (verdi kr 1.180,-) . NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-.  Seminarvgift med rabatt er kr. 4.000,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 7 dager før seminaret belastes full seminarvgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Seminaret er en av de viktigste møteplassene for maskinbyggere, elektroinstallatører (de vil før eller senere komme bort i maskiner), rådgivende ingeniører (RIE), ventilasjonsbransjen (HVAC), samt salgsansvarlige/leverandører av elektrisk utstyr til maskiner/automatisering.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Trond Salater trond.salater@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Verifikasjon vedlikehold

Industri, service og vedlikehold maskiner

Generelt

Lanseringsseminar NEK EN 60204-1 er en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon eller har et firma som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Dette er første gang det holdes et lanseringsseminar i forbindelse med at en ny versjon av denne standarden. Dette skyldes bl.a. at det er 12 år siden forrige utgave ble lansert, og at standarden nå inneholder betydelige endringer.

Utover mange interessante foredrag, er en viktig motivasjon for deltakelse på seminaret å knytte kontakt med påvirkere av regelverk. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

NEK EN 60204-1:2018

Dette er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018 og standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden forventes å bli harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Den forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene. NB! Per dags dato er det fortsatt EN 60204-1:2006 som står listet som  harmonisert standard.