Tilbake til nek.no

NEKs Elektro-maskinsikkerhetsseminar Oslo 26. mars 2020 Avlyst!

For betalende deltagere medfølger trykket utgave av NEK EN 60204-1:2018 verdi kr 1.180,-

Maskinsikkerhet

Dette er viktig for dem som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen maskinsikkerhet og maskiners elektrisk utrustning.

Trond Salater
Trond Salater, NEK

Trond er ansvarlig fagsjef for NEKs fagområder for Industri og automatisering og Elektrisk utstyr. Han er Elkraftingeniør og har også lang bakgrunn som elektriker gr. L.

Trond er sekretær i NEK NK 44, NK61 og NK65.

# Om NEK – NK44
# Oppfølging av Lanseringsseminar 2018
# Fortsatt flere som burde benytte standarden

Bjørn Lerstad
Bjørn Lerstad, Arbeidstilsynet

Jostein Grav, DSB
Jostein W Grav, DSB

Sjefsingeniør i DSB med ansvar for forvaltning og utvikling av regelverk for lavspenning i Norge.

Jostein er komiteleder i NEK NK 44 Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter, og er også medlem av NEK NK 64 Bygningsinstallasjoner.

Trond Salater
Trond Salater

Trond er ansvarlig fagsjef for NEKs fagområder for Industri og automatisering og Elektrisk utstyr. Han er Elkraftingeniør og har også lang bakgrunn som elektriker gr. L.

Trond er sekretær i NEK NK 44 og NK 61, henholdsvis de to komiteéne som har ansvar for standardene NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet og NEK EN 60335-1 Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater.

# Hvem bør benytte NEK EN 60204-1?
# Hvilke maskiner dekker NEK EN 60204-1?
# Hvor gjelder NEK EN 60204-1

Jostein Grav, DSB
Jostein W Grav, DSB

Sjefsingeniør i DSB med ansvar for forvaltning og utvikling av regelverk for lavspenning i Norge.

Jostein er komiteleder i NEK NK 44 Sikkerhet i maskiner – elektrotekniske aspekter, og er også medlem av NEK NK 64 Bygningsinstallasjoner.

# Maskinforskriften – direktivet

Geir Olaf Nerlien
Geir Olaf Nerlien, Statens vegvesen Region øst

Sjefsingeniør i Statens vegvesen region øst med ansvar for elektriske anlegg og tilhørende maskinsikkerhet.

Geir Olaf er medlem av NEK NK 44.

Jørgen Walther, Cowi
Jørgen H. Walther, Cowi Fredrikstad

Jørgen H. Walther har lang erfaring fra industri og bygging av maskinanlegg hvor maskinforskriften og maskindirektivet har vært gjeldene.

Han har god kunnskap om bruken av “Maskinsikkerhet- Elektrisk utstyr på maskiner EN60204-1”.

Dato: 26.03 2020 Adresse: Mustads vei 1, Lilleaker  Pris: Kr. 4.900,-. NEK komitemedlemmer kr. 3.600,-. Priser eks. mva. Studenter gratis (begrenset plasser).

(For betalende deltagere medfølger trykket utgave av NEK EN 60204-1:2018 verdi kr 1.180,-)

Seminaret er av avlyst og mer informasjon vil komme!

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Standardiseringen I Norge

Mustadsvei 1, Lilleaker

Tid og sted

Dato: 26. mars 2020
Adresse: Mustadsvei 1, U1, 0283 Oslo

Veibeskrivelse

Seminaravgift

Pris: Seminaravgift kr. 4.900,-. NEKs komitemedlemmer kr. 3.600,-.
Studenter gratis (begrenset plasser). Prisene er ex. mva.
For betalende deltagere medfølger trykket utgave av
NEK EN 60204-1:2018 verdi kr 1.180,-

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Seminaret er en av de viktigste møteplassene for maskinbyggere, elektroinstallatører (de vil før eller senere komme bort i maskiner), rådgivende ingeniører (RIE), ventilasjonsbransjen (HVAC), samt salgsansvarlige/leverandører av elektrisk utstyr til maskiner/automatisering.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Trond Salater trond.salater@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Maskinsikkerhet

Generelt

Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon eller har et firma som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Utover mange interessante foredrag, er en viktig motivasjon for deltakelse på seminaret å knytte kontakt med påvirkere av regelverk. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC, IEC og andre organisasjoner.

NEK EN 60204-1:2018

Dette er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018 og standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner.

Disse kan du forvente å treffe

  • AF Gruppen Noreg AS
  • DSB
  • Cowi
  • GK Norge AS
  • Nammo Raufoss AS
  • NEK
  • Statens vegvesen