Tilbake til nek.no

NEK 405 erfaringskonferanse for elkontroll 2023

Er du interessert i metoder og verktøy som kan hjelpe bransjen til å bli bedre som foretak og kontrollører?

Registrer deg her

Meld deg på vår konferanse 8.-9. feb.

På konferansen vil vi fokusere på metode og erfaringer innen elkontroll. NEK 405 er en serie med krav til personell og foretak som skal sertifisere seg innen elkontroll. Vi vil i løpet av konferansen få treffe eksperter innen sertifisering, termografering, kontrollør-egenskaper, boligkontroller, næringskontroller og mye mer. Foredragsholderne vi har valgt til denne konferansen er blant Norges fremste eksperter på sitt fagfelt.

Foredragene vil ta opp håndfaste og aktuelle problemstillinger og vil hjelpe deltakerne med en større forståelse for emnene som blir tatt opp. Til syvende og sist er målet at man skal stille enda bedre rustet til å gjennomføre arbeidsdagen.

Konferansen arrangeres sammen med Finans Norge.

Tommy Lundekvam og Helge Topp
NEK og Topp elektro
Tommy Lundekvam og Helge Topp

Velkommen til NEK 405 erfaringskonferansen hvor vi vil fokusere på metode og erfaringer innen elkontroll. Standardserien NEK 405 har fått en stadig større anvendelse. Stikkord for konferansen er kompetansepåfyll, erfaringsoverføring og forbedring. Vi ønsker stadig å forbedre NEK 405-regimet.

Konferansen er også en viktig møteplass for den som ønsker å vedlikeholde sin kompetanse i forbindelse med sin sertifisering. Vi håper også at flere vil gå inn i elkontrollfaget.

Konferansen gjennomføres som et samarbeid med Finans Norge.

Kristin Morisbak og Gry Momrak Hedberg
DNV
Kristin Morisbak og Gry Momrak Hedberg

Hvordan gjennomføres sertifiseringen? Hva er et akkreditert selskap? Hvordan lages eksamensoppgavene? Hva er resertifisering?

 

Se intervju med Kristin

 

Morten Fredriksen, Elma Instruments
Elma instrument
Morten Fredriksen

Hva er termografering? Hvilke begrensninger har kamera, hvilke muligheter, hva gir kamera til de som ikke har riktig kompetanse? Hvor stor rolle spiller kvaliteten på kamera?

Morten Fredriksen er daglig leder i Elma Instruments og har lang erfaring innenfor termografering.

Se intervju med Morten

Jan-Kenneth Øksenvåg, Tratec
Tratec teknikken as
Jan-Kenneth Øksenvåg

Fra montør med kamera til termografør.

Jan-Kenneth Øksenvåg er avdelingsleder og faglig ansvarlig i Tratec. Han er elektriker gr.L og Gruppe S, samt sertifikat som Elektroautomasjonsteknikker (Skipselektriker) og maskinromsoperatør. Videre har han fagskole elkraft og har sertifisert seg innen NEK 405-1, 405-2, 405-3 og foretak 405-4, Sertifisert ITC level I og level II Thermographer. Jan-Kenneth har over 20 års erfaring med termografering og senere også  el-kontroll.

Se intervju med Jan-Kenneth

El-sikkerhet Midt Norge AS
Morten Haslev

Hvilke egenskaper er viktig for en elkontrollør? Hva er viktig med tanke på dialog med kunde, prisvurderinger, tilstandsvurderinger, dokumentasjon av avvik, kontrakt og hva som kontrolleres? Hvordan blir man kontrollør?

Morten Haslev har lang erfaring både som konsulent og takstmann, og vil gi oss noen av sine erfaringer.

Se intervju med Morten

Jørn Erik Andersen, Konsulenttjenester Elektro AS
Konsulenttjenester Elektro AS
Jørn Erik Andersen

En el-kontrollør har mange roller i sitt arbeid. Ikke bare skal man vurdere hva som skal kontrolleres, foreta kontrollen, vurdere tilstand og dokumentere avvik. Kontrolløren må også ha en god dialog med kunden og kunne gi gode prisoverslag.

Jørn Erik Andersen vil presentere sitt syn på el-kontrollør rollen og hvilke egenskaper som er viktig for en el-kontrollør.

Se intervju med Jørn Erik

Rune Lorenzen
Elektro-Sivert Installasjon AS
Rune Lorenzen

Hva er viktig å kontrollere ved elkontroll bolig? Hva må kontrolløren og den faglige ansvarlige være bevisst på?
Rune Lorentzen er utdannet elektriker gruppe L og skipselektriker. Del eiet og drevet Elektro-Sivert Installasjon AS siden 1990, sitter nå som styreleder og teknisk sjef. Lang og bred erfaring innen alle typer elektrisk anlegg. Har ca. 50-100 personer i arbeide til enhver tid, i selskapene Oslo Baderom(total entreprenør) og Elektro-Sivert Installasjon AS. Utfører alle sider av en bolig kontroll fra kontroll til utbedring med alle håndverksgrupper. Har spesielt og kompetanse på varmekabler og våtrom, og har over 17.000 bad på samvittigheten i Oslo og omegn på elektriske installasjoner. Har vært med i mange produktråd og er medskyldig i mange nye produkter som gjør hverdagen til elektrikere bredere. Elsker faget og elektro familien og håper på å drive i mange år til!!

Se intervju med Rune

El-sikkerhet Midt Norge AS
Morten Haslev

Hva er viktig å kontrollere ved elkontroll bolig, hvilke feil finner du mest av?

Morten Haslev arbeidet tidligere som elektroentreprenør og valgte å bli sauebonde i Folldal samtidig som han etablerte kontrollfortaket El-sikkerhet Midt-Norge. Han vil dele sine erfaringer med hvordan dette kontrollforetaket driver sin virksomhet innenfor bolig og landbrukssegmentet.

Se intervju med Morten

Simon Andre Olsen, Gjensidige forsikring
Gjensidige forsikring og tømrer
Simon Andre Olsen

Hva er viktig for forsikringsselskapene ved elkontroll i bolig? Hvilke skader står for de største utbetalingene etter skade? Hvor er de store skadene og vil elkontrollene forebygge dette?

Se intervju med Simon Andre

 

Kristine Steine Sund, Midtnorge Elkontroll
El-sikkerhet Midt-Norge AS
Kristine Sund, Fr. Elsikkerhet

Hva er viktig å kontrollere ved elkontroll Landbruk sett fra kontrollørens perspektiv?

Kristine Sund, eller frøken elsikkerhet som hun også kalles, har lang erfaring innenfor elsikkerhet i landbruket og vil gi oss et innblikk i sine erfaringer.

Se intervju med Kristine

John Houth Fjellseth, IF forsikring
IF forsikring
John Houth Fjellseth

Elanlegg med feil kan skape store skader på både driftsbygninger og buskap. Forebygger elkontrollene skader som følge av manglende elsikkerhet? Hvor ser man de dramatiske skadene og hva gir de høyeste skadeutbetalingene?

Se intervju med John

Les mer om restaurant Vaaghals.

Tommy Lundekvam og Helge Topp
NEK og Topp elektro
Tommy Lundekvam og Helge Topp

I den nye avhendingsloven stilles det strenge krav til dokumentasjon av eiendommens tilstand. Imidlertid gir ikke retningslinjene for dokumentasjon av elanlegg et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Dette har NEK grepet fatt i gjennom gjennom standardiseringskomiteen NK 219 og utviklet en ny standard. Under erfaringskonferansen vil sekretariatet i NK219 presenterer den nye standarden for avhending.

Idoc
Bernth Torsvik

Bernth Torsvik er en av gründerne bak ”iDOC – Verktøyet for kontrolløren” og har bakgrunn som elkraftsingeniør og autorisasjon som installatør gr.L  Han har erfaring fra kontrollarbeid innen Ex-installasjoner, industri og næringsmiddel, kontor og bolig.

iDOC er et verktøy til rapportering i forbindelse med kontroll. Systemet er bygget for systematisk og raskt gjennomgang av objektet som skal kontrolleres, med fokus på kontrolløren og arbeidet i felt, samt en fin dokumetasjon.

Bernth vil i dette innlegget ta for seg den nye delnormen NEK 405-2-3 Tilstandsvurdering av elektrisk anlegg ved avhending, og komme med tips til hvordan de tenker en slik kontroll skal gjennomføres.

Se intervju med Bernth

Terje Sundsbø, NORIK
Norik
Terje Sundsbø

Dokumentasjon Norik. Hvilke muligheter, casbasert gjennomgang. Vi får en presentasjon av deres verktøy med fokus på Næringsbygg.

Terje Sundsbø var med å starte NORIK i 2002. Det Kongelige Norske slott var pilotkunde. De ønsket et system som var lett å forstå og lett og bruke, både når det gjelder gjennomføringen av kontroller, behandling av avvik og oppbevaring av dokumentasjon.

Se intervju med Terje

Frode Andersen, AEK
AEK IK APP tidligere IKK Norge
Frode Andersen

Digitale verktøy vil bedre kvaliteten på kontrollene. Hvilke muligheter, casbasert gjennomgang. Vi får en presentasjon av deres verktøy med fokus på bolig.

Frode Andersen er en anerkjent kursleverandør innen elsikkerhet og elkontroll, men også leverandør av digitale verktøy til elkontrolløren. Frode deltar også i arbeidet NK 219 har initiert for vurdere hvordan digitale verktøy kan bidra til bedre statistikk og forbedring av NEK 405-regimet.

Se intervju med Frode

Omega Holtan
Ragnar Holtan

Praktisk bruk av standarden i næringsbygg. Stikkprøve kontroll av større bygg, internkontroll, etc.

Ragnar Holtan leder et kontrollforetak som er tungt innen næringssegmentet for NEK 405. Han vil dele sine erfaringer fra denne kontrollvirksomheten med hensyn til kompetanse, kontroll og hvilke utfordringer de møter som foretak.

Se intervju med Ragnar

Omega Holtan
Ragnar Holtan

Samferdsel, hvilke kompetanse er vi ute etter i vegtrafikksystem? Hva skal kontrolleres og hva er målsetningen med kontrollen?

Ragnar Holtan leder et kontrollforetak som er tungt innen næringssegmentet for NEK 405. Han vil dele sine erfaringer fra denne kontrollvirksomheten med hensyn til kompetanse, kontroll og hvilke utfordringer de møter som foretak.

Se intervju med Ragnar

Eiendomstakst 1 AS
Per Iver Strand

Praktisk gjennomføring av eltakst. Bruk av begrep som due dilligence, avhending, prissetting etc.

Per Iver Strand er en av våre dyktigste og mest benyttede eltakstpersoner. Han benyttes flittig i forbindelse med skadeskadetakst, tilstands- eller tredjepartvurderinger av elektriske anlegg iht. NEK.405-20. Han deler sine mange erfaringer med oss på konferansen. Vi kan love et meget interessant foredrag.

Se intervju med Per Iver

Finans Norge
Hildegunn Bjerke

Feil ved elanlegg står årlig for store utbetalinger fra forsikringsselskapene. Hildegunn Bjerke fra Finans Norge vil ta for seg elkontroll fra et forsikringsselskaps perspektiv. Foredragsholder vil si noe om forventninger til kontrollørene, om holdninger og hvordan vi skal spille kontrollørene bedre. Hva kan forbedres i normene for å bedre kvaliteten på kontrollene? Digitale verktøy er viktig. Ny versjon av FG-kontroll ble lansert i mars. Hildegunn Bjerke vil si litt om kunnskapsgrunnlaget vi kan hente ut av FG-kontroll og BRASK og inn i det forbyggende arbeidet.

Hildegun Bjerke er avdelingsdirektør i Finans Norge og er en sentral premissgiver for kontrollordningen med basis i NEK 405.

Se intervju med Hildegunn

Gard Bonner, DSB
DSB
Gard Bonner

DSBs regelverk krever høy kompetanse hos den som skal kontrollere elektriske anlegg. Derfor ligger alle DSBs forskriftskrav inne som minstekrav i NEK 405-serien. Hvis endringene i avhendingsloven skal gi tilstandsrapporter av høy kvalitet og verdi, som meningen var, må DSBs kvalifikasjonskrav følges.

Gard Bonner er juridisk rådgiver i DSB og var sentral da kvalifikasjonsforskriften til DSB ble utarbeidet.

Se intervju med Gard

Tommy Lundkvam
NEK
Tommy Lundkvam

Vi har en gjennomgang de mest likte spørsmålene fra: sli.do #nek405erfaring2023

Registrering

Dato
08.02.2023 fra 09:30 til 09.02.2023 15:45
Adresse
Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo
Pris

kr. 7.990,- for fysisk deltakelse, kr 5.450,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-/4.950.-.
Middag om kvelden kr. 990,-.
Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.