Tilbake til nek.no

NEK 405 erfaringskonferanse for elkontroll 2023

Er du interessert i metoder og verktøy som kan hjelpe bransjen til å bli bedre som foretak og kontrollører?

Registrer deg her

Meld deg på vår konferanse 8.-9. feb.

På konferansen vil vi fokusere på metode og erfaringer innen elkontroll. NEK 405 er en serie med krav til personell og foretak som skal sertifisere seg innen elkontroll. Vi vil i løpet av konferansen få treffe eksperter innen sertifisering, termografering, kontrollør-egenskaper, boligkontroller, næringskontroller og mye mer. Foredragsholderne vi har valgt til denne konferansen er blant Norges fremste eksperter på sitt fagfelt.

Foredragene vil ta opp håndfaste og aktuelle problemstillinger og vil hjelpe deltakerne med en større forståelse for emnene som blir tatt opp. Til syvende og sist er målet at man skal stille enda bedre rustet til å gjennomføre arbeidsdagen.

Tommy Lundekvam og Helge Topp
NEK og Topp elektro
Tommy Lundekvam og Helge Topp

Velkommen til NEK 405 erfaringskonferansen hvor vi vil fokusere på metode og erfaringer innen elkontroll. Standardserien NEK 405 har fått en stadig større anvendelse. Stikkord for konferansen er kompetansepåfyll, erfaringsoverføring og forbedring. Vi ønsker stadig å forbedre NEK 405-regimet.

Konferansen er også en viktig møteplass for den som ønsker å vedlikeholde sin kompetanse i forbindelse med sin sertifisering. Vi håper også at flere vil gå inn i elkontrollfaget.

Konferansen gjennomføres som et samarbeid med Finans Norge.

Nemko
Ole Morten Weng

Hvordan gjennomføres sertifiseringen? Hva er et akkreditert selskap? Hvordan lages eksamensoppgavene? Hva er resertifisering?

Ole Morten Weng har de siste 12 årene arbeidet som avdelingsleder i Nemko hvor han blant annet er ansvarlig for personellsertifisering.

Morten Fredriksen, Elma Instruments
Elma instrument
Morten Fredriksen

Hva er termografering? Hvilke begrensninger har kamera, hvilke muligheter, hva gir kamera til de som ikke har riktig kompetanse? Hvor stor rolle spiller kvaliteten på kamera?

Morten Fredriksen er daglig leder i Elma Instruments og har lang erfaring innenfor termografering.

Se intervju med Morten

Jan-Kenneth Øksenvåg, Tratec
Tratec teknikken as
Jan-Kenneth Øksenvåg

Hva avdekker kamera som man ikke ville funnet uten å bruke termograferingskamera?

Jan-Kenneth Øksenvåg er avdelingsleder og faglig ansvarlig i Tratec. Han er elektriker gr.L og Gruppe S, samt sertifikat som Elektroautomasjonsteknikker (Skipselektriker) og maskinromsoperatør. Videre har han fagskole elkraft og har sertifisert seg innen NEK 405-1, 405-2, 405-3 og foretak 405-4, Sertifisert ITC level I og level II Thermographer. Jan-Kenneth har over 20 års erfaring med termografering og senere også  el-kontroll.

Se intervju med Jan-Kenneth

El-sikkerhet Midt Norge AS
Morten Haslev

Hvilke egenskaper er viktig for en elkontrollør? Hva er viktig med tanke på dialog med kunde, prisvurderinger, tilstandsvurderinger, dokumentasjon av avvik, kontrakt og hva som kontrolleres? Hvordan blir man kontrollør?

Morten Haslev har lang erfaring både som konsulent og takstmann, og vil gi oss noen av sine erfaringer.

Se intervju med Morten

Jørn Erik Andersen, Konsulenttjenester Elektro AS
Konsulenttjenester Elektro AS
Jørn Erik Andersen

En elkontrollør har mange roller i sitt arbeid. Ikke bare skal man vurdere hva som skal kontrolleres, foreta kontrollen, vurdere tilstand og dokumentere avvik. Kontrolløren må også ha en god dialog med kunden og gi gode prisvurderinger.

Jørn Erik Andersen vil presentere sitt syn på el-kontrollør rollen og hvilke egenskaper man bør ha som kontrollør.

Nelfo

Hva er viktig å kontrollere ved elkontroll bolig?

Hva må kontrolløren og den faglige ansvarlige være bevisst på?

El-sikkerhet Midt Norge AS
Morten Haslev

Hva er viktig å kontrollere ved elkontroll bolig, hvilke feil finner du mest av?

Morten Haslev arbeidet tidligere som elektroentreprenør og valgte å bli sauebonde i Folldal samtidig som han etablerte kontrollfortaket El-sikkerhet Midt-Norge. Han vil dele sine erfaringer med hvordan dette kontrollforetaket driver sin virksomhet innenfor bolig og landbrukssegmentet.

Simon Andre Olsen, Gjensidige forsikring
Gjensidige forsikring og tømrer
Simon Andre Olsen

Hva er viktig for forsikringsselskapene ved elkontroll i bolig? Hvilke skader står for de største utbetalingene etter skade? Hvor er de store skadene og vil elkontrollene forebygge dette?

 

Kristine Steine Sund, Midtnorge Elkontroll
El-sikkerhet Midt-Norge AS
Kristine Sund, Fr. Elsikkerhet

Hva er viktig å kontrollere ved elkontroll Landbruk sett fra kontrollørens perspektiv?

Kristine Sund, eller frøken elsikkerhet som hun også kalles, har lang erfaring innenfor elsikkerhet i landbruket og vil gi oss et innblikk i sine erfaringer.

John Houth Fjellseth, IF forsikring
IF forsikring
John Houth Fjellseth

Elanlegg med feil kan skape store skader på både driftsbygninger og buskap. Forebygger elkontrollene skader som følge av manglende elsikkerhet? Hvor ser man de dramatiske skadene og hva gir de høyeste skadeutbetalingene?

Se intervju med John

Tommy Lundekvam og Helge Topp
NEK og Topp elektro
Tommy Lundekvam og Helge Topp

I den nye avhendingsloven stilles det strenge krav til dokumentasjon av eiendommens tilstand. Imidlertid gir ikke retningslinjene for dokumentasjon av elanlegg et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Dette har NEK grepet fatt i gjennom gjennom standardiseringskomiteen NK 219 og utviklet en ny standard. Under erfaringskonferansen vil sekretariatet i NK219 presenterer den nye standarden for avhending.

Idoc
Bernth Torsvik

Dokumentasjon Idoc. Hvilke muligheter, casbasert gjennomgang. Vi får en presentasjon av Idoc sitt verktøy med fokus på avhending av bolig.

Bernth Torsvik er elektroingeniør og installatør. Han startet reisen med IDOC i 2016 hvor han reiste rundt og markedsavklarte produktet og snakket med elkontrollører, forsikring, Landbrukets Brannvernkomite og kunder. Med et godt digitalt verktøy kan kontrolløren bruke tiden bedre i felt i stedet for på rapportering. I dette arbeidet har innleder høstet mange erfaringer og sitter på et unikt statistisk materiale som han vil dele med konferansedeltakerne.

Se intervju med Bernth

Terje Sundsbø, NORIK
Norik
Terje Sundsbø

Dokumentasjon Norik. Hvilke muligheter, casbasert gjennomgang. Vi får en presentasjon av deres verktøy med fokus på Næringsbygg.

Terje Sundsbø var med å starte NORIK i 2002. Det Kongelige Norske slott var pilotkunde. De ønsket et system som var lett å forstå og lett og bruke, både når det gjelder gjennomføringen av kontroller, behandling av avvik og oppbevaring av dokumentasjon.

Se intervju med Terje

Frode Andersen, AEK
AEK IK APP tidligere IKK Norge
Frode Andersen

Digitale verktøy vil bedre kvaliteten på kontrollene. Hvilke muligheter, casbasert gjennomgang. Vi får en presentasjon av deres verktøy med fokus på bolig.

Frode Andersen er en anerkjent kursleverandør innen elsikkerhet og elkontroll, men også leverandør av digitale verktøy til elkontrolløren. Frode deltar også i arbeidet NK 219 har initiert for vurdere hvordan digitale verktøy kan bidra til bedre statistikk og forbedring av NEK 405-regimet.

Erik Åsly, Omega Holtan part of rejlers
Omega Holtan part of Rejlers
Erik Åsly

Praktisk bruk av standarden i næringsbygg. Stikkprøve kontroll av større bygg, internkontroll, etc.

Rådgivende ingeniør med over 21 års erfaring (2021) innen elektroinstallasjoner.
Erik har lang erfaring med prosjektering, modellering, installasjon, taksering og kontroll av elektrotekniske anlegg. Erfaringer som rettsoppnevnt fagkyndig, sakkyndig vitne og partsrepresentant i tvistesaker. Han har også erfaring som energiingeniør og kursholder for instruert personell om drift og forvaltning, førstehjelp, NEK 400 og har bred kunnskap om el-sikkerhet og forskrifter fra entreprenørleddet.

Se intervju med Erik

Omega Holtan
Ragnar Holtan

Samferdsel, hvilke kompetanse er vi ute etter i vegtrafikksystem? Hva skal kontrolleres og hva er målsetningen med kontrollen?

Ragnar Holtan leder et kontrollforetak som er tungt innen næringssegmentet for NEK 405. Han vil dele sine erfaringer fra denne kontrollvirksomheten med hensyn til kompetanse, kontroll og hvilke utfordringer de møter som foretak.

Eiendomstakst 1 AS
Per Iver Strand

Praktisk gjennomføring av eltakst. Bruk av begrep som due dilligence, avhending, prissetting etc.

Per Iver Strand er en av våre dyktigste og mest benyttede eltakstpersoner. Han benyttes flittig i forbindelse med skadeskadetakst, tilstands- eller tredjepartvurderinger av elektriske anlegg iht. NEK.405-20. Han deler sine mange erfaringer med oss på konferansen. Vi kan love et meget interessant foredrag.

Se intervju med Per Iver

Finans Norge
Hildegunn Bjerke

Feil ved elanlegg står årlig for store utbetalinger fra forsikringsselskapene. Hildegunn Bjerke fra Finans Norge vil ta for seg elkontroll fra et forsikringsselskaps perspektiv. Foredragsholder vil si noe om forventninger til kontrollørene, om holdninger og hvordan vi skal spille kontrollørene bedre. Hva kan forbedres i normene for å bedre kvaliteten på kontrollene? Digitale verktøy er viktig. Ny versjon av FG-kontroll ble lansert i mars. Hildegunn Bjerke vil si litt om kunnskapsgrunnlaget vi kan hente ut av FG-kontroll og BRASK og inn i det forbyggende arbeidet.

Hildegun Bjerke er avdelingsdirektør i Finans Norge og er en sentral premissgiver for kontrollordningen med basis i NEK 405.

Gard Bonner, DSB
DSB
Gard Bonner

DSBs regelverk krever høy kompetanse hos den som skal kontrollere elektriske anlegg. Derfor ligger alle DSBs forskriftskrav inne som minstekrav i NEK 405-serien. Hvis endringene i avhendingsloven skal gi tilstandsrapporter av høy kvalitet og verdi, som meningen var, må DSBs kvalifikasjonskrav følges.

Gard Bonner er juridisk rådgiver i DSB og var sentral da kvalifikasjonsforskriften til DSB ble utarbeidet.

Se intervju med Gard

Tommy Lundkvam
NEK
Tommy Lundkvam

Vi har en gjennomgang de mest likte spørsmålene fra: sli.do #nek405erfaring2023

Registrering

Dato
08.02.2023 fra 09:30 til 09.02.2023 15:45
Addresse
Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo
Pris

kr. 7.990,- for fysisk deltakelse, kr 5.450,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-/4.950.-.
Middag om kvelden kr. 990,-.
Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.