Tilbake til nek.no

Lansering ny NEK 399 -gratis webinar

Er du interessert i å vite mer om nye NEK 399?

Meld deg på gratis NEK 399 webinar!

Meld deg på vårt webinar 5. mai

NEK 399 – Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett har siden starten i 2014 blitt den ledende standarden for tilknytning mellom offentlig nett og elanlegg. Standarden har grepet fatt i et felt som var konfliktfylt og definert grensesnittet mellom partene slik at ansvaret nå er delt og tydelig.

5. mai inviterer NEK, Nelfo og REN til et gratis webinar hvor den nye utgaven av NEK 399 vil bli presentert. Her vil du få en gjennomgang av standarden med de endringene som gjør seg gjeldende i den nye utgaven.

 

Tommy Lundkvam
Fagsjef lavspenning, NEK
Tommy Lundekvam

Avdelingsleder, REN
Andre Indrearne

Senioringeniør, NKOM
Svein Roar Jonsmyr

Avdelingsleder, REN
Andre Indrearne

Teknisk direktør, Nelfo
Jon-Steinar Hanstad

Tommy Lundkvam
Fagsjef lavspenning, NEK
Tommy Lundekvam

Registrering

Dato
05.05.2022 fra 09:00 til 11:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Målgruppe

Elnetteiere, ekomnetteiere, elektroinstallatører, ekominstallatør, rådgivende ingeniører elektro (RIE), utbyggere av bolig og næringsbygg.