NEK 600:2021

Forside NEK 600:2021

El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trer i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.

NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.

Standarden beskriver valg av løsninger og gir krav der det anses nødvendig og hvor annet offentlig regelverk angir alternative løsninger. NEK 600 skal i tillegg bidra til standardisering av løsninger slik at prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold og kontroll av elektriske anlegg blir mer rasjonelt.

Pris
kr 1525,- eks. mva.
Nett utgave. Prisen er for et årlig abonnement.
Pris
kr 380,- eks. mva.

Om produktet

Erklæring om samsvar med denne standarden innebærer at prosjekterende og/eller utførende bekrefter at anlegget er prosjektert hhv. utført i samsvar med den normative teksten i NEK 600:2021. og være en del av en privatrettslig avtale mellom leverandør og kunde.

NEK 600 er det sentrale henvisningsgrunnlag i vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg. Erklæring om samsvar med NEK 600 vil derfor være et element i å dokumentere samsvar med myndighetskrav. Visse deler av standarden er informativ. Det betyr at det kan erklæres samsvar med standarden uten å følge de anbefalinger som er gitt i den informative teksten.

Relaterte produkter:

NEK 399, NEK 400, NEK 700-serien og NEK EN 60204-1.

Videre kan noen av følgende standarder være aktuelle for leverandører til samferdselsprosjekt:

Vegbelysning:

  •  NS EN 40
  •  NS EN 10088
  •  NS EN 1838
  •  NS EN 1991-1-4 – Eurokode 1
  •  NS EN 12767

Tavleleveranser:

  • NEK 439 A, B og C

Elkontroll:

  • NEK 405- serien

Kabelleverandører:

NEK IEC 60331-1,21,23,25, NEK IEC 60754-1,2, NEK IEC 61034-2

Les mer og kjøp i nettbutikken