Tilbake til nek.no

Ladeklare bygg

Vil du vite mer om ladeklare bygg, så meld deg på webinaret

Registrer deg her

Webinar Ladeklare bygg 3. februar

Det vil innen 2030 være mer enn 2.000.000 ladbare biler i Norge. Kapasiteten for lading må derfor økes.

Bestemmelsene i TEK 17 sier at alle bygg med parkeringsplass skal være ladeklare. Dette blir det tatt hensyn i NEK 400:2022, som inneholder kravene til elanlegg i ladeklare bygg.

Webinaret vil gå gjennom den foreslåtte delnormen og det vil også ta for seg utfordringer med planlegging, etablering, drift og kontroll av ladeanlegg for elektriske kjøretøy.

Fagsjef, NEK
Tommy Lundkvam

Tommy skal snakke kort om innholdet i seminaret og mål med det.  jhsaod weu wn woi weoiwe w w wu w ew ouoo. Tommy skal snakke kort om innholdet i seminaret og mål med det.  jhsaod weu wn woi weoiwe w w wu w ew ouoo. Tommy skal snakke kort om innholdet i seminaret og mål med det.  jhsaod weu wn woi weoiwe w w wu w ew ouoo. Tommy skal snakke kort om innholdet i seminaret og mål med det.  jhsaod weu wn woi weoiwe w w wu w ew ouoo.

Direktoratet for byggkvalitet
Brit Rolad

Teknisk direktør, Nelfo
Jon-Steinar Hanstad

Daglig leder, eMOBILITY Norway og leder NK 69
Jan Tore Gjøby

Avdelingsleder i REN og leder av NK 301
Andre Indrearne

Daglig leder, Rejlers Elsikkerhet
Jan Cato Hovde

DLE Telemark og Vestfold
Christian Heyerdal

Daglig leder, eMOBILITY Norway og leder NK 69
Jan Tore Gjøby

Registrering

Dato
03.02.2022 fra 10:00 til 14:00
Adresse
Webinar
Pris

Kr. 1.990,-. NEK komitemedlemmer kr. 1.490,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Målgruppe

Webinaret retter seg mot utbyggere, eiendomsforvaltere, RIE, installasjonsbransjen, leverandørindustrien