Tilbake til nek.no

Funksjonssikkerhet i maskiner – gratis webinar

Er du interessert i å vite mer om bruk av maskinstandaren NEK EN 60204-1 og da spesielt NEK EN 62061 – Funksjonssikkerhet til sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 6. des.

Dette er et gratis webinar hvor vi søker å fremheve noen sentrale normative standarder fra NEK EN 60204-1:2018.

En av disse er NEK EN IEC 62061 Maskinsikkerhet – Funksjonssikkerhet til sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer.

Funksjonssikkerhet – eller begrepet «Functional Safety» har utgangspunkt i den horisontale standard-serien IEC 61508. At en standard er horisontal betyr at den er gjeldenden for et vidt spekter av bransjer og danner basis for komiteene som utarbeider sikkerhetstandardene.

NEK EN IEC 62061 ble i 2021 publisert i sin 2. utgave (edition 2). Her trekkes inn ytterligere risiko som ikke er direkte relatert til elektriske farer. Cybertrusler er eksempel på dette, og er tatt inn som en et tema som standarden tar høyde for.

Trond Salater
Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr, NEK
Trond Salater

Trond er ansvarlig fagsjef for NEKs fagområder for Industri og automatisering og Elektrisk utstyr. Han er Elkraftingeniør og har lang bakgrunn som elektriker gr. L med erfaring fra industri samt testing av maskiner.

Trond er sekretær i NEK NK 44 og NK 65, henholdsvis de to komiteéne som har ansvar for standarden NEK EN 60204-1 samt de mange standardene innen industri og automatisering (IEC TC 65). Han vil lede webinaret og innledningsvis fortelle kort om NEKs rolle og relasjon mot IEC og Cenelec.

Jan Olav Ljosland
Elektroinstallatør, Siemens og komiteleder NK 44
Jan Olav Ljosland

Jan Olav har vært ansatt i Siemens siden 2014. Ljosland er faglig ansvarlig i Siemens med ansvar for blant annet standardisering og regulatoriske krav. I tillegg er han leder for komiteen for maskinsikkerhet, NK 44.

Jan Olav vil ta utgangspunkt i NEK EN 60204-1:2018 «maskinstandarden».  Han vil vise hvordan og hvorfor denne standarden peker inn mot andre standarder slik at maskiner kan bygges sikre og CE-merkes i henhold til maskindirektivet.

Engineer, Siemens Digital Industries
Matias Tare

Matias har vært ansatt i  Siemens Digital Industries i Trondheim siden 2019.

Levering av utstyr til maskiner og maskinanlegg krever god kommunikasjon med kunde, og at man har avklart hvem som har hvilke roller innen maskinbygging. Matias vil vise til NEK EN IEC 62061 og hvordan denne sørger for at man oppnår tilstrekkelig sikkerhet i maskiner med tanke på sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer.

Geir Olaf Nerlien
Sjefsingeniør, Statens vegvesen region øst
Geir Olaf Nerlien

Geir Olaf er Sjefsingeniør i Statens vegvesen region øst med ansvar for elektriske anlegg og tilhørende maskinsikkerhet. I tillegg er han medlem av NEK NK 44.

Her presenteres krav og forventninger til byggherre/infrastrukturforvaltere. Her presenteres erfaringer fra Vegvesenet. Her vil det være eksempler fra deres anlegg, og du får høre hvordan de ser på krav i regelverket og hvordan og hvilke standarder man henviser til.

Director – Cybersecurity & Industrial IT/OT, Sopra Steria
Kenneth Titlestad

Kenneth har mange års erfaring fra cybersikkerhet innen både IT og OT. Gjennom sitt arbeid i Sopra Steria har han fått erfaring med cybersikkerhetsrådgivning innen OT for en rekke selskaper i forskjellige sektorer. I NEK er han leder av arbeidsgruppe for Cybersikkerhet (AG1) i normkomite NK65.

Kenneth vil ta utgangspunkt i det generelle trusselbildet vi ser i samfunnet, spesielt inn mot kritisk infrastruktur – samt  forklare hvordan IT og OT-systemene henger sammen. Han vil komme inn på de mest sentrale rammeverkene og standardene for cybersikkerhet, og vise eksempler på hendelser som typisk kan oppstå i maskiner og automatiserte anlegg.

Jan Olav Ljosland og Trond Salater
Jan Olav Ljosland og Trond Salter

Vi tar en oppsummering av webinaret og takk for i dag!

Registrering

Dato
06.12.2022 fra 09:00 til 10:30
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.