Tilbake til nek.no

Sol, installasjon og lagring

Webinar 2., 4. og 8. september 2020

«Webinaret vil gi deg innsikt i hovedtemaene solceller, installasjon og energilagring.»

Kristin Fagerli

Kristin er faglig ansvarlig for fornybar energi i NEK. Dette innebærer blant annet at hun er administrativ leder av standardiseringskomiteen NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer.

Jaran Hole, NVE
Jarand Hole, NVE

Solenergi er den raskest voksende kraftproduksjonen i Norge og internasjonalt. Jarand Hole vil fortelle om situasjonen i dag og hva vi kan forvente oss i tiden framover.

Marie Kolderup, Nelfo
Marie Kolderup, Nelfo

Vi vil høre om bakgrunn for og utdrag fra Teknisk veileder – solcelleanlegg i bolig og Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg. Veilederen beskriver en solcelleinstallasjon fra start til slutt og tar opp til vanligste problemstillingene. Nelfo Dokumentasjon for Solcelleanlegg er en dokumentasjonspakke bestående av 6 skjemaer utviklet av Nelfo som tilfredsstiller minimumskravene for dokumentasjon av et solcelleanlegg.

Marie Kolderup gikk ut fra NTNU våren 2019 med spesialisering innen elektrisk energiteknikk og smarte nett. Masteroppgaven hennes gikk ut på å designe, bygge og teste et varmelager basert på off-grid solkraft til kjøkkenbruk i Tanzania.

Benjamin Rød, Solenergiklyngen
Benjamin Myklebust Rød, Solenergiklyngen

Solenergiklyngen og bransjen bidrar til kunnskapsbygging rundt solceller og brann. Hva kan vi lære av branner der solceller har vært involvert?

Benjamin Myklebust Rød er elektroingeniør og jobber i Solenergiklyngen med relevant utdanning til solenergibransjen, med podcast fra Solenergiklyngen, og med brann. Han har tidligere jobbet i ZERO og Vestfold klima- og energiforum med elektrifisering av transporten, biogass, og solenergi.

Helene Tømmerbakke, Solcellespesialisten
Helene Tømmerbakke, Solcellespesialisten

Det finnes mange ulike muligheter for BIPV på markedet i dag. BIPV er i vinden, og en ny fabrikk, BIPV Norway, åpner på Elverum. Foredraget vil gi informasjon om dagens løsninger og installasjoner gjort frem til i dag – både av Solcellespesialisten og andre.

Helene Tømmerbakke er prosjektleder i Solcellespesialisten, hvor hun hovedsakelig jobber med BIPV-prosjekter. Her har hun vært i 3,5 år. Hun sitter også i styret til BIPV Norway som representant fra Solcellespesialisten som er en av fire eiere. Helene har en master i miljøfysikk og fornybar energi fra NMBU.

Odin Eikeland – RENEW UiT

Odin Eikeland er PhD-kandidat ved UiT. I sin forskning studerer han overgangen til et smart og fornybart energisystem i utkantstrøk, hvor hovedfokuset ligger på å finne løsninger for implementeringen av fornybare energisystemer i småsamfunn på Nord-Senja.

Kristin Fagerli, NEK

Kristin er faglig ansvarlig for fornybar energi i NEK. Dette innebærer blant annet at hun er administrativ leder av standardiseringskomiteen NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer.

Marie Theres Heldal Haukeland, Heldal Eiendom
Marie Theres Heldal Haukeland, Heldal Eiendom

Heldal Eiendom har utviklet boligprosjektet Skjold Stall i Bergen. Alle leilighetene har fått installert energilagring basert på resirkulerte Nissan Leaf batterier. På den måten kan beboerne utnytte forskjellene i energiprisene og lagre når det er billig og forbruke når prisene er høye.

Sveinung Sivertsen, Bergen Brannvesen

Foredraget vil ta for seg hensyn til forebyggende og beredskapsmessige tiltak som aktørene må kjenne til i forbindelse med farer og potensielt skadeomfang ved eventuell brann i Li-Ion batterier.

Sveinung Sivertsen er seksjonsleder fag og kompetanse ved Beredskapsavdelingen i Bergen Brannvesen.

Andre Indrearne, REN
Andre Indrearne, REN

Signe Marie Oland, Skagerak Nett
Signe Marie Oland, Skagerak Nett

Signe Marie Oland er prosjektleder på avdeling for F&U og digitalisering hos Skagerak Nett.

Videre er hun prosjektleder for bl.a. Skagerak Energilab. Skagerak Energilab er et fullskala testanlegg for lokal energiproduksjon, lagring og distribusjon.

Knut Styve Hornes, Stanett
Knut Styve Hornnes, Statnett

Det er ingen mangel på elektrisitet i Norge på tross av en kraftig elektrifisering. Imidlertid gjør topper i forbruket det nødvendig å investere i høyere kapasitet. Investeringer som krever store kapitalressurser. Om man klarer å balansere strømnettet mer effektivt vil det ikke være nødvendig med de kostbare investeringene. Kan elbil og lagringskapasitet i bygg være en del av en slik løsning?

Espen Masvik
Espen Masvik, NEK

Runar Røsbekk, DSB

DSB har i en periode fått mange henvendelser knyttet til installasjon av solcelleanlegg, spesielt med fokus på hva som kreves av foretak og personer som tilbyr solcelleanlegg til kunder, og foretak og personer som prosjekterer og installerer solcelleanlegg.

DSB gikk i Elsikkerhet nr. 91 ut med presiseringer og retningslinjer for hva som kreves.

Jon Steinar Hanstad, Nelfo
Jon-Steinar Hanstad, leder AG712 i NK64

Kapitel 712 i NEK 400 gir kravene til installasjon av solcelle anlegg. Det er standardiseringskomiteen NK 64 som utvikler og gir ut NEK 400. Leder av NK 64 Eirik Selvik vil ta oss gjennom kravene i 712 og spørsmål som er stilt til solcelle installasjoner.

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
Eirik Selvik, leder av NK64

NK64 har vurdert forholdene knyttet til NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 vedrørende TN-systemer med flere strømkilder. Komiteen har vært spesielt opptatt av å sikre at nøytralleder i installasjonen alltid har en sikker forbindelse til jordpotensialet, samt å unngå mulighet for sirkulerende driftsstrømmer i jordingssystemene i installasjonen. Det siste er for å redusere problemer knyttet til EMI/EMC.

Fredrik Hem-Andersen, Elteco
Fredrik Hem-Andersen, leder av NK81

Solcelleinstallasjoner blir plassert på tak og andre utsatte steder og det er derfor viktig at amn beskytter installasjonen mot skader som følge av lyn. Når man også tar i betraktning at lynaktiviteten er stadig økende pga. klimaendringene, er dette et særdeles viktig område.

Fredrik Hem-Andersen vil ta oss gjennom kravene i NEK320 og praktisk bruk av denne.

Kjetil Solberg, DSB
Kjetil Solberg, DSB

Elsikkerhetsmessige utfordringer i solcelleinstallasjon sett fra tilsynsmyndighetens ståsted. Er installasjonene sikre? Hvor trykker skoen?

Dato: 2., 4. og 8. september 2020,  Adresse: Webinar
Pris: Kr. 1.495,- pr. dag og kr. 3.495,- for alle dager. NEK komitemedlemmer  kr. 2.995,- for alle dager. (Avkrysning for dette kommer litt ut i påmeldingen). Priser eks. mva.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Webinar

Meld deg på vårt webinar

Tid og sted

Dato: 2., 4. og 8. september 2020

Sted: Webinar

Webinaravgift

Pris: Kr. 1.495,- pr. dag og kr. 3.495,- for alle dager.
NEK komitemedlemmer kr. 2.995,- for alle dager. (Avkrysning for dette kommer litt ut i påmeldingen).

Prisene er ex. mva.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Målgruppen for webinaret er installatører, konsulenter, byggherrer, ingeniører og leverandører.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
Kristin Fagerli eller Arild Kjærnli.

Solcellepanel i solnedgang

Solcellepanel i solnedgang

Generelt

Solkraft er den hurtigst voksende produksjonsteknologien for kraft på verdensbasis. På nasjonalt nivå øker mengden produsert solenergi kraftig fra år til år, og 2020 ligger an til å bli et rekordår for nyinstallerte anlegg.

En teknologi på fremmarsj skaper et behov for kunnskap og erfaringsdeling knyttet til produkter (som solceller og batteriinstallasjoner), installasjon, standarder, sikkerhet og drift.

Du vil på dette tredagers webinaret få innsikt i hovedtemaene solceller, installasjon og energilagring.