Tilbake til nek.no

Den 15. nasjonale Ex-konferansen

Konferansen retter seg mot alle som er i befatning med eksplosjonsfarlige områder

Den nasjonale Ex-konferansen 2018 er fastsatt til 21. – 22. november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den utgjør en viktig møteplass.

Leif Aanensen
Leif T. Aanensen

Leif Aanensen er ny direktør i NEK som arrangerer den Nasjonale Ex-konferansen sammen med NFEA.

Aanensen har lang erfaring fra standardisering og myndighetsarbeid.

Frode Kyllingstad, DSB
Frode Kyllingstad, DSB / Bård Johnsen, Petroleumstilsynet

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), informerer bl.a. om forskriftene FEK, FUSEX og FHOSEX.Kyllingstad kommer også inn på hvordan nytt ATEX direktiv påvirker norske forskrifter og oppdateringen av disse.

Petroleumstilsynet informerer om hvilke prioriteringer som ligger til grunn for 2019

Ingulf Egeland, Ex-Tech System AS
Ingulf Egeland

Ingulf Egeland, leder av NK31, presenterer hvordan NK31 jobber med standardisering. Innlegget kommer inn på Norges rolle i internasjonal standardisering, hvordan standarder blir revidert og hvordan man kan påvirke standardene.

Egeland tar også for seg nye standarder, oppdateringer og tolkninger.

Henning Staff, ATEXconsult AS

Henning Staff informerer om kompetanse for Ex-områder og sertifiseringsordningene for kompetanse.

Dag Ove Fauskanger, Kværner
Dag Ove Fauskanger, Kværner

Dag-Ove Fauskanger, leder av NFEA EX utvalg orienter om arbeid med revidering av IFEA kompetansematrise.

Dag Ivar Roald, Adeptor as
Dag Ivar Roald, Adeptor

Dag Ivar Roald fra Adeptor AS er medlem av NK31 og IEC TC 31s arbeidsgruppe for vedlikehold av IEC 60079-14.

Han vil ta for seg regelverket for valg av kabelinnføringer, med spesielt fokus på direkte innføring i Ex d kapslinger.

Ivar Bull, DNV GL
Ivar Bull, DNVGL

Ivar Bull, DNV GL Maritime arbeider med typegodkjenning av kraft- og kommunikasjonskabler samt elektriske komponenter for bruk på skip og offshore installasjoner.

Han gjør også 3. part verifiseringer av sjøkabler samt bevitner branntester på kabel. Har utviklet klasseregler forgodkjenning av aluminium kraftkabler for bruk på skip og offshore. Leder av NK18A og deltar i SC18A, TC20 WG18 samt NK20.

Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet
Kirsti Solheim, Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet informerer om sin rolle innen ATEX, som forvaltere av forskriftene FUSEX og FHOSEX sammen med DSB.

Videre vil Kirsti Solheim komme inn på hva Arbeidstilsynet fokuserer på når det gjelder ATEX/EX, og hvilke utfordringer de møter ved tilsyn og hendelser.

Eva Kristin Tvedt, Karsten Moholt AS
Eva Kristin Tvedt, Karsten Moholt AS

Eva Kristin Tvedt, ATEX og IECEx Certification Manager i Karsten Moholt og medlem i NK31, presenterer hvordan Karsten Moholt jobber for å forebygge sannsynlighet for eksplosjoner i industrien.

Innlegget kommer inn på hvordan man forebygger støveksplosjonsfare m/etterfølgende brann i produksjonsanlegg, gir god forståelse og setter utførende og teknisk personell istand til å forebygge uønskete hendelser.

Hans Lissau, Pepperl+Fuchs

Per Harald Grinde, Teekay

Snorre Larsen, Equinor

Lennart Jardstål, Equinor

Tore Gulbransen, Tormatic AS

Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
Bjørn Spognsveen, DNV GL Presafe AS

Droner blir stadig mer vanlig for inspeksjoner i industrien. Dette er også et behov i Ex-områder.

Det er imidlertid en del utfordringer med dette da det ikke helt faller inn under dagens regelverk.

Dag Ove Fauskanger, Kværner
Dag Ove Fauskanger, Kværner

Dag-Ove Fauskanger, fagansvarlig Elektro i Kværner, informerer om prosjekter i Norge.

Han vil der komme inn på en del erfaringer knyttet til elektroinstallasjoner i ex-områder.

Lars Barstad, Siemens
Lars Barstad, Siemens

Med den grønne energi-bølgen er bruk av maritime batterisystemer i stadig utvikling. Stadig større og mer kompakte løsninger kommer ombord på fartøyer og installasjoner.

Batteriene kan, avhengig av kjemi og design, utvikle betydelige mengder brennbare gasser med risiko for både eksplosjon og brann. Dette gjør at det er et stort behov for å se på sikkerheten rundt slike systemer.

Geir Sylte, Glamox AS
Geir Sylte, Glamox AS

Geir Sylte, Glamox AS, presenterer aktuelle tema omkring LED-belysning i Ex-områder. Tema som blir berørt er blant annet utfordringer med Ex-beskyttelsen, fargetemperatur, varme og elektriske problemstillinger.

Geir Sylte er labsjef Glamox AS i Molde. Han er medlem av NK31, nasjonal komite for eksplosjonsfarlige områder og NK34, nasjonal komite for belysningsutstyr.

Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS
Bjørn Spongsveen, DNV GL Presafe AS

Det er vanlig å levere sammenstilling av utstyr som en «pakke» i Ex-områder. Dette blir under ATEX direktivet definert som et produkt, og ATEX Guidelines gir en forklaring på hvordan dette skal behandles.

IEC har også kommet med en ny teknisk spesifikasjon på dette området IEC TS60079-46 som bl.a. skal brukes for IECEx sertifisering.

Dato: 21.11 – 22.11  2018, Adresse: Grand Hotel Oslo Pris: Kursavgift er satt til  ikke medlem kr. 9.000,-,
bedriftsmedlem kr. 7.000,- eksklusiv MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Påmelding til konferansen

Takk til våre sponsorer:
                

Grand Hotel, Oslo

Grand Hotel Oslo by Scandic

Tid og sted

Dato: 21. – 22. november 2018
Sted: Grand Hotel Oslo by Scandic, Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Veibeskrivelse Grand Hotel

Kursavgift

 • Ikke medlem kr. 9.000,-
 •  Bedriftsmedlem kr. 7.000,-
 • NEK/NK medlem/NFEA medlem kr. 7.000,-
  (Alle NEK/NK medlemmer MÅ skrive «NEKmedlem» i kommentarfeltet ved registrering)
 • Undervisning/institusjonsmedlem kr. 4.000,-
 • Undervisning, ikke medl. kr. 5.000,-

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 3 uker før arrangementet belastes med et gebyr på kr. 2 000,-.  Avbestilling senere enn 10 dager før arrangementet belastes med full avgift. Kun skriftlig avmelding er gyldig.

Middag

Vi arrangerer felles middag 21. november. Dette blir i restaurant Palmen på Grand Hotel. 3-retters middag inkl. 2 glass vin og kaffe kr 900,-. Egen påmelding til denne.

Overnatting

Den enkelte deltaker booker selv overnatting.

Grand Hotel Oslo by Scandic:
Bookingkode BIFE211118 legges inn i Promo code feltet ved bestilling, og gjelder for opphold mellom 21.-22. november.

Andre hotell i nærheten:
Scandic Victoria, Rosenkranz gt 13
Smarthotel Oslo, St Olavs gt 26

Målgruppe

Konferansen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og sluttbrukere.

Annet

Foredrag: Link til presentasjoner i PDF – format vil bli sendt ut til alle deltakere i etterkant av konferansen. Dette gjelder de foredrag vi får tillatelse til å publisere.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

Ex-konferansen 2016, Grand Hotel

Ex-konferansen 2016, Grand Hotel Oslo by Scandic

Generelt

Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett for å bidra til økt sikkerhet i bransjen.

Den nasjonale Ex-konferansen arrangeres annethvert år i regi av NEK og NFEA. I år holdes konferansen som så mange ganger før på Grand Hotel i Oslo sentrum.

Utover de mange interessante foredrag, er en viktig motivasjon for deltakelse på konferansen å knytte kontakt med påvirkere av regelverk. Mange av deltagerne har stor innflytelse både på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CEBELEC, IEC og andre organisasjoner.

Utstilling/logo

*Stand inkl. 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr 12 000,-
 • Ikke medlem kr 14 000,-

*Stand inkl. logo i programmet og 1 deltaker:

 • Bedriftsmedlem kr. 16 000,-
 • Ikke medlem kr. 18 000,-

*størrelse: maks 3×2 meter

Logo i programmet:

 • Bedriftsmedlem kr. 5 000,-
 • Ikke medlem kr. 7 500,-

Vi tilbyr logopakker, kontakt bbb@nfea.no dersom du ønsker mer informasjon.

Utstillere

 • ExTek AS
 • Beckhoff Automation AS
 • Trainor Elsikkerhet AS
 • Tormatic AS

Programkomite

 • Dag-Ove Fauskanger, Kværner /leder NFEAs Ex-utvalg
 • Aril Røed, NEK
 • Ingulf Egeland, Ex-tech/leder av NEK/NK31
 • Bjørn Spongsveen, DNV Nemko Presafe AS
 • Lennart Jardstål, Equinor ASA
 • Ole Petter Sørensen, Trainor AS
 • Elisabeth Alvestad, NFEA