Tilbake til nek.no

Standardiseringskurs, del 1: Grunnleggende

Er du interessert i å vite mer om standardisering?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 8. nov.

NEK Standardiseringskurs vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kursene skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk komite. Det er planlagt å gjennomføre 2 grunnleggende og 2 viderekomment kurs, hver av kursene med samme innhold. Etter endte kurs vil du ha et bedre innblikk i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering sett med norske øyne. Du vil ha kunnskap om de ulike prosessene og verktøyene i standardisering, og du vil være godt rustet til å bli en verdifull bidragsyter i komitearbeidet. Samtidig er dette en god arena for å bygge nettverk både innenfor og på tvers av fagområder. Her vil du møte mange av Norges ypperste fageksperter.

Fagsjefer, NEK
Lars Ihler og Trond Salater

Velkomst og informasjon om hvordan deltagerne best kan innrette seg med bruk av Teams Live Event, med bruk av spørsmål/svar, tilgang til opptak av webinaret, samt utsendelse av presentasjon etter webinaret.

Lars Ihler
Fagsjef, NEK
Lars Ihler

Elektrostandardiseringens organisasjoner og innbyrdes forhold, tall og fakta. Dette må man kjenne til for bedre å forstå standardiseringsløpet og hvordan verdenshandelen og forbrukerne nyter godt av standardiserte produkter, løsninger og tjenester.

Trond Salater
Fagsjef, NEK
Trond Salater

Praktisk om samhandlingssystemer, verktøy og hvordan finne fram.

NEKs representantskap og styre vedtok i desember 2020 nye retningslinjer for arbeid i NEKs standardiseringskomiteer og for utvikling av standarder. Dette trenger du å vite for å få best mulig utbytte av tid og egen innsats.

De viktigste stadiene i utviklingsløpet til en standard, samt hvordan og når man best kan kommentere og påvirke innholdet. Fra opprettelsen med en New Proposal(NP) til det siste stadiet før en internasjonal standard(IS) blir publisert. Hvor lang tid kan dette ta?

Spørsmål kan stilles underveis i webinaret. Send også gjerne inn spørsmål på forhånd.

Registrering

Dato
08.11.2022 fra 09:00 til 14:00
Adresse
Webinar
Pris

Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Verdien av standardisering:

Kunnskap er makt sies det. Slik er det også i standardiseringsarbeid. Jo mer kunnskap du har om prosesser, metodikk og verktøy, jo enklere blir det å påvirke standardene til beste for norsk næringsliv og din egen bedrift.

Ved å bedre forstå verdien av standardisering kan man sikre at arbeidet som legges ned, gir ett resultat som sikrer norske bedrifter og brukere tilgang til et sikkert og fungerende verdensmarked.

 

Verktøy for økt verdi og kvalitet:

For å sikre et effektivt arbeid og en felles forståelse er det viktig at komitemedlemmene har et innblikk i de relevante prosesser, begreper og verktøy som legger dette til rette.

Mange av NEKs normkomiteer er en forlenget arm av tilsvarende komiteer i IEC og CENELEC, derfor er en overordnet systemforståelse viktig.