Tilbake til nek.no

Lansering NEK 860 Digital stasjon 2023

Ønsker du å vite mer om NEK 860 Digital stasjon?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 26. sept.

Digitale transformatorstasjoner og koblingsanlegg tilbys i dag fra de fleste leverandørene til norsk elforsyning. Dagens stasjoner er i utgangspunktet det som kalles digitale, men hva er gevinstene med dette og hvilke utfordringer byr det på? Spørsmålene blir besvart av fageksperter som også vil være tilstede på webinaret. Arrangementet er et samarbeid med Cigre Norge som også har deltagere i internasjonale arbeidsgrupper med IEC 61850 som tema.

Webinaret setter lys på at nye digitale stasjoner krever ny og tilstrekkelig kompetanse, tilgang og kjennskap til relevante NEK IEC-standarder for sikker planlegging, prosjektering, bygging og optimal drift.

 Cigre

Fagsjef i NEK
Lars Ihler

Bakgrunnen for webinaret

Statnett
Rannveig Løken, Statnett og leder av CIGRE Norge

Hva er Digital stasjon? Vil alle aktørene i kraftbransjen måtte forholde seg til de digitale stasjonene, og hvilke gevinster kan hentes ut?

I tillegg til Rannveigs rolle som leder av CIGRE Norge er hun også leder av SC B5 – Protection and Automation – i CIGRE. Videre er hun medlem av NEK NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet. Hun vil komme inn på både CIGRE og NEK IEC sitt arbeid med digitale stasjoner og IEC 61850 spesielt.

Forsker, SINTEF
Maren Istad

Viktige funn og erfaringer fra ECODIS-prosjektet. Maren vil komme inn på både gevinster og utfordringer som er rapportert gjennom et 4-årig omfattende prosjekt i SINTEF-regi.

Steinar Fines, Rådgivende ingeniør

Hva betyr overgangen fra gammel til ny digital løsning med tanke på etablerte løsninger og kunnskap? Steinar kommer spesielt inn på spørsmål om tariffmålinger og digitale målinger. Han er komiteleder i NEK NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer.

Statnett
Tore Geir Soltvedt, Seksjon kontrollanlegg, team vedlikehold
Hva med sikringen av de digitale stasjonene? Tore deler erfaringer fra Statnetts pilot digital stasjon Furuset. Han er også medlem av NEK NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet.

Kai Eide Pollestad, Elvia
Elvia
Karl Eide Pollestad, Elvia – Prosjektleder regionalnett

Karl Eide Pollestad har erfaring fra nylig idriftsatte digitale stasjoner hos Elvia og vil spesielt ta for seg utfordringer og muligheter for den nødvendige kompetanseoppbyggingen innenfor dette området i et nettselskap. Han er selv medlem av NEK NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet.

Jann Hagen
NVE, Spesialrådgiver, Beredskapsseksjonen, Tilsyns- og beredskapsavdelingen
Janne Hagen, NVE, Spesialrådgiver, Beredskapsseksjonen

Janne Hagen har doktorgrad i informasjonssikkerhet fra UIO, og har siden 2016 vært ansatt i NVE der hun arbeider i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med IT- og OT-sikkerhet i kraftbransjen. Hun har mangeårig bakgrunn fra forskning ved blant annet Forsvarets forskningsinstitutt.
Janne Hagen vil snakke om regulatoriske krav og innfrielse av disse.

Fagsjef i NEK
Lars Ihler

Oppsummering og avslutning

Registrering

Dato
26.09.2023 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Online
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.