Tilbake til nek.no

NEK Erfaringskonferanse maskin 2023

Ønsker du å vite mer om praktiske erfaringer innen bruk av standarder for maskinsikkerhet?

Registrer deg her

Meld deg på vår konferanse 13. september

Mange har savnet en konferanse om praktiske erfaringer innen maskinsikkerhet og bruk av relevante standarder. Dette gjør vi noe med den 13. september.

Vi har fått med oss noen av de ledende aktørene innenfor maskinsikkerhet som vil dele sin erfaring om sentrale problemstilling. Etter endt konferanse vil du ha ny kunnskap om dette viktige fagfeltet

Meld deg på NEK Erfaringskonferanse maskin 2023.

Følg også med på NEKs nyhetsbrev.

Fagsjef NEK – Sekretær NK44 og komiteleder NK44
Trond Salater og Jan Olav Ljosland

Trond og Jan Olav har deltatt i standardiseringskomite NK44 siden 2015. Begge har lang erfaring som elektriker gr.L  og har vært med på bruk/praktisering av NEK EN 60204-1. De har også vært sentrale i oversettelsen av NEK EN 60204-1:2018. I tillegg har de utviklet en FAQ for denne standarden.

Her vil man få innblikk i prosessen med utvikling av standarder generelt og maskinstandarder spesielt (NEK EN 60204-1). Hvordan er standardiseringsarbeidet bygget opp – og  hvordan kan du påvirke innholdet i standardene. Hva er forskjellen på en IEC, EN og NEK-standardard. Hva skiller en standard fra regelverket/forskriftene.

Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr
Trond Salater

Hvilket regelverk gjelder for maskiner? Hva er en maskin? Hvilke krav stilles til CE-merking av maskiner og hvordan dokumenteres dette?

En ny maskinforordning er på gang fra EU. Denne vil ta over for det gjeldende maskindirektivet. Hvilke endringer ser vi som følge av dette og hvordan vil dette ha påvirkning for maskinbransjen.

Jan Olav Ljosland, Siemens
Komiteleder NK44 – Elinstallatør – Siemens
Jan Olav Ljosland

Jan Olav er komiteleder i NEK NK44 og har bakrunn som elektriker gr.L og elektroinstallatør i tillegg til fagskoleutdanning elkraftteknikk.

NEK EN 60204-1 er en sentral standard for elektrisk utstyr på maskiner. Hvilke andre standarder er aktuelle for maskinsikkerhet – og hvilke normative standarder henvises det til i NEK EN 60204-1.

Asbjørn Eilertsen, Automasjon og Sikkerhet AS
Salgsjef, Automasjon og Sikkerhet AS
Asbjørn Eilertsen

Asbjørn Eilertsen har bakgrunn fra  jobber med salg av maskinsikkerhetsprodukter og er kursholder og konsulent innen maskinsikkerhet, risikovurdering og sikkerhetsløsninger.

I Automasjon og Sikkerhet AS har han jobbet med sikkerhetskomponenter, kurs og rådgiving innen maskinsikkerhet i forskjellige former siden 1995.

Asbjørn Eilertsen, Automasjon og Sikkerhet AS
Salgsjef, Automasjon og Sikkerhet AS
Asbjørn Eilertsen

Asbjørn Eilertsen har bakgrunn fra  jobber med salg av maskinsikkerhetsprodukter og er kursholder og konsulent innen maskinsikkerhet, risikovurdering og sikkerhetsløsninger.

I Automasjon og Sikkerhet AS har han jobbet med sikkerhetskomponenter, kurs og rådgiving innen maskinsikkerhet i forskjellige former siden 1995.

I denne presentasjonen får vi se hvordan man kan benytte CEDOC, et program som tar deg helt fram til ferdig CE-merking.

El- og maskinsikkerhet
Jostein Grav

Jostein Ween Grav er sivilingeniør innen elektro og teknisk kybernetikk. Han har mange års erfaring innen bygging av store industrimaskiner, både nasjonalt og internasjonalt. Jostein har også tidligere vært sjefsingeniør hos DSB, hvor han blant annet hadde ansvar for elektrisk sikkerhet mot FEL og maskinforskriften. Han har vært komiteleder av NK44 fra 2003 til 2021, og blant annet vært med på oversettelse og publisering av fjerde, femte og sjette utgave av NEK EN 60204-1. I tillegg har han vært aktivt medlem av NK64 (NEK400) og NK121B («Tavlenormen»).

Solution Architect, Sopra Steria
Audun Lie Indergaard

Audun jobber som Løsningsarkitekt hos Sopra Steria i Stavanger. Audun hjelper nå i all hovedsak bedrifter med å tilgjengliggjøre data fra de tekniske miljøene sine, samt segregere og beskytte de. Stikkordet for denne presentasjonen er cybersikkerhet.

El.ing at COWI
Jørgen H. Walther – Tavleforeingnen

Jørgen H. Walther jobber som elektroingeniør hos COWI. Han har vært aktiv hos Tavleforeningen over flere år i forbindelse med deres kurs og arrangementer.

Hva er viktig å kjenne til når man bestiller ny eltavle? Hva er egentlig en «tavle»? Hva må man passe på når man gjør endringer eller ombyginger i eksisterende tavler. Dette og flere spørsmål vil Jørgen gi svar på i denne presentasjonen.

Sjefingeniør, Faglig ansvarlig elektro etat, Statens vegvesen
Geir Olaf Nerlien

Krav og forventninger til byggherre/infrastrukturforvaltere. Her presenteres erfaringer fra Vegvesenet. Her vil det være eksempler fra deres anlegg, og du får høre hvordan de ser på krav i regelverket og hvordan og hvilke standarder man henviser til.

Senioringeniør – Siemens
Matias Tare

Levering av utstyr til maskiner og maskinanlegg krever god kommunikasjon med kunde, og at man har avklart hvem som er maskinbygger. Hvilke erfaringer har en typisk systemleverandør når man leverer utstyr til en maskin. Hvordan kan man benytte standarder for å gjøre jobben enklere.

Moderator Trond Salater

Vi samler noen av personene som har holdt presentasjon i løpet av dagen til en åpen paneldiskusjon.

Sentrale temaer vil være maskinsikkerhet generelt og elektrisk utstyr på maskiner spesielt. Siden dette er en erfaringskonferansen er vi åpen for litt bredde i tema. Har du forslag til aktuelle tema så send gjerne en e-post til trond.salater@nek.no. Merk e-posten «Tema maskinsikkerhet».

Jan Olav Ljosland og Trond Salater

Vi oppsummerer dagen og svarer på spørsmål fra de som deltar fysisk og digitalt på konferansen.

Registrering

Dato
13.09.2023 fra 09:30 til 17:00
Adresse
Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
Pris

Kr. 4.950,- for fysisk deltakelse/ kr 4.190,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 3.950,-/kr. 2.950.-.

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.