Tilbake til nek.no

Maskinsikkerhet – NEK EN 60204-1

Er du interessert i å vite mer om maskinsikkerhet?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 15. juni

Webinaret tar for seg nødvendig basiskunnskap om maskiner med elektrisk utrustning. Hvilket betyr de aller fleste maskiner.

Eksempler på tema og spørsmål du vil få svar på er:

 • Hva er forskjell på forskrift og standard?
 • Hva er forskjell på en elinstallasjon og maskin?
 • Hva er viktig å vite for innkjøpere og selgere av maskiner?
 • Hvorfor og hvordan benytte standarden NEK EN 60204-1?
 • Hva viser erfaringer og hendelser ute på virkelige maskinanlegg?
 • Hva bør du som eier av maskiner være obmerksom på?

Trond og Jan Olav
Fagsjef, NEK og komiteleder NK44
Trond Salater og Jan Olav Ljosland

Standarder utvikles av forskjellige standardiseringsorganisasjoner. Hvem er de sentrale standardiseringsorganisasjonene og hvilken fordeling av ansvarsområde finnes innen disse organisasjonene? Hva har den teknologiske utviklingen å si for maskinanlegg, og hvordan ser standardisersingsorgansasjonene utviklingen fremover? Her presenteres informasjon om NEK, NK44 og vår rolle i det nasjonale, europeiske (Cenelec) og internasjonale (IEC) standardiseringsarbeidet. Og, hvorfor bør du delta i dette arbeidet?

Trond Salater
Fagsjef, NEK
Trond Salater

Maskiner finnes i svært mange forskjellige varianter. Alt fra små håndholdte til de store sammensatte industrimaskinene. Hva sier regelverket/forskriftene om dette, og hvilken rolle spiller standardene? Finnes det metoder for å gjøre risikovurderinger og hvilke standarder bør man benytte? Hva er forskjellen mellom en elektrisk installasjon og en maskin? Dette er noe av det vi vil gi svar på i denne presentasjonen.

Trond Salater
Komiteleder og sekretær NK44
Jan Olav Ljosland og Trond Salater

Standarden NEK EN 60204-1:2018 er en oversettelse av EN 60204-1:2018. Denne standarden gjelder for elektriske, elektroniske, programmerbart elektronisk utstyr og systemer for maskiner som ikke er bærbare for hånd når de er i drift. Hvilke maskiner og hvilket utstyr er det her snakk om? Vi går gjennom standarden kapittel for kapittel og legger vekt på de sentrale punktene man bør merke seg i standarden.

Jan Olav Ljosland
Komiteleder og sekretær NK44
Jan Olav Ljosland og Trond Salater

Fra maskinbyggers ståsted. Vi har en maskin, en komplett maskin som skal leveres – hva nå?

Geir Olaf Nerlien
Sjefingeniør, Faglig ansvarlig elektro etat, Statens vegvesen
Geir Olaf Nerlien

Krav og forventninger til byggherre/infrastrukturforvaltere. Her presenteres erfaringer fra Vegvesenet. Her vil det være eksempler fra deres anlegg, og du får høre hvordan de ser på krav i regelverket og hvordan og hvilke standarder man henviser til.

Ingeniør innen Funksjonell Sikkerhet, Digital Industries, Siemens AS
Matias Tare

Levering av utstyr til maskiner og maskinanlegg krever god kommunikasjon med kunde, og at man har avklart hvem som er maskinbygger. Hvilke erfaringer har en typisk utstyrsleverandør når man leverer utstyr til en maskin. Hvordan kan man benytte standarder for å gjøre jobben enklere.

Trond og Jan Olav
Komiteleder NK 44 og Fagsjef NEK
Jan Olav Ljosland og Trond Salater

Det er mulighet til å stille spørsmål underveis i webinaret. Disse vil besvares kort etter hver presentasjon eller her til slutt i oppsummeringen av webinaret. Det er også mulig å legge inn spørsmål på NEKs FAQ for NEK EN 60204-1 her

Registrering

Dato
15.06.2022 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Kr. 1.990,-. NEK komitemedlemmer  kr. 1.490,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.

Det sentrale ved dette webinaret er å gi deg kunnskap og forståelse for standarden NEK EN 60204-1:2018, og hvorfor og hvordan den bør benyttes ved konstruksjon og utvikling av maskiner.

NEK EN 60204-1:2018 gjelder for maskiner som ikke er håndholdte.

Forside NEK EN 60204 1 2018

Målgrupper:

 • Elektrikere, automatikere, kjølemontører
 • Øvrige håndtverkere som jobber på/ved maskiner
 • Rådgivende ingeniører og konsulenter
 • Maskinleverandører
 • Innkjøpere av utstyr til maskiner
 • Selgere av maskiner og utstyr til maskiner
 • Vaktmestere
 • Tavlemontører

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis i webinaret. Spørsmål besvares enten fortløpende eller avsluttende del av webinaret.

Webinaret er basert på erfaring og spørsmål som ofte blir forelagt NEKs komite NK44.