Webinar – Lansering vegnormal N601 og NEK 600:2021

Torbjørn Braset |

Meld deg på vårt gratis webinar!

Meld deg på vårt webinar!

NEK inviterer til lansering av vegnormal N601 og NEK 600:2021, den 13. januar. NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg, kan løses.

NEK 600 skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.

Lansering av vegnormal N601 og standarden NEK 600

NEK inviterer til et gratis webinar angående Lansering vegnormal N601 og standarden NEK 600.

Dato: 13. januar 2021, kl. 09:00–11:30

Adresse: Webinar

Pris: Gratis

Program

09:00-09:10 – Velkommen,
Leif T. Aanensen – Adm dir i NEK

09:10-09:25 – Introduksjon – Innledning
Samarbeid SVV og standardisering
Ingrid Dahl Hovland – Vegdirektør

09:25-09:40 – N601 og NEK 600
«the new approach», arbeidsform og organisering av NK 300
Jørn Holtan – Komiteleder NK300

09:40-09:55 – N601 – Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg
Endring – oppbygging og innhold. Målstyrt og funksjonell – ikke regelstyrt
Torbjørn Hetlevik – Senior ingeniør, Statens vegvesen, vegdirektoratet,  Myndighet og regelverk

09:55-10:10 – NEK 600:2021 – El og ekom i vegtrafikksystem
Gunnar Gjesdal – Fagsjef samferdsel NEK

10:10-10:20 – Pause

10:20-10:35  – Nytt regime sett fra ny vegforvalter
Geir Danielsen – Viken Fylkeskommune

10:35-10:50 – Standardiseringens rolle for veginfrastruktur
Øystein Trulsen – Norconsult

10:50-11:05 – Muligheter for entreprenørbransjen,
Jon-Steinar Sjøvik Hanstad – Fagdirektør Nelfo

11:05-11:20 – Betydning av standardisering for leverandørene
Magne Holdhus – ABB og NK 300s første medlem

11:20-11:30 – Oppsummering
Gunnar Gjesdal – Fagsjef samferdsel NEK

Registrering