Tilbake til nek.no

Status og nyheter fra NEK’s Landstrømsforum 2023

Er du nygjerrig på status og nyheter fra NEK’s Landstrømsforum?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 16. oktober

Satsingen på null- og lavutslippsløsninger i maritim næring fortsetter og flere landstrømsforsyninger, og fartøyer med mulighet for tilkabling av landstrøm, skal bygges.

I dette webinaret vil NEK presentere den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal standardisering av tilkobling av landstrøm til lading og til drift. Nasjonale veiledere utgitt av forumet, og internasjonale standarder fra IEC, vil bli diskutert.

Webinaret er gratis og arrangeres i regi av NEKs Landstrømsforum.

 

Landstrømsforum

Maritime elinstallasjoner

Fagsjef ex-områder, maritime elinstallasjoner, NEK
Arild Røed

Arild ønsker velkommen og presenterer Thomas, NEK og Landstrømsforum.

Thomas Høven, Siemens Energy
Engineering Manager, Siemens Energy og convener for IEC/IEEE/ISO joint working group JWG28 som utvikler IEC/IEEE 80005 standard serien for landstrømstilkobling
Arild Røed og Thomas Høven

Arild og Thomas gjennomgår forumets arbeidsprogram, utgitte dokumenter og pågående arbeider. NEK VL 80-serien inneholder nasjonale veiledning for landstrømsinstallasjoner til nærskipsfart, havbruksnæringen og fiskerinæringen.

Thomas oppdaterer oss også på det internasjonale arbeidet fra IEC/IEEE/ISO joint working group JWG28. NEK IEC/IEEE 80005-serien inneholder standarder for høyspent og lavspent landstrømsinstallasjoner.

Registrering

Dato
16.10.2023 fra 13:00 til 14:30
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.