Tilbake til nek.no

Landstrømsforum

“NEK og Enova har etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.”

Tor Andersen - Landstrømsforum
Tor S. Andersen

Anita Edland, ENOVA

Arild Røed

Erik Iansen

Sondre Henningsgård, Maritim Battery Forum

Gunnar Erichsen

Thomas Høven

Convener of the IEC/IEEE/ISO Joint Work Group 28 for developing common standards for electrical shore power connections to ships in port.

Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Tid og sted

Dato: Torsdag 12. april 2018
Sted: Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo
Veibeskrivelse

Målgruppe

Landstrømsforum er arenaen for alle som ønsker å delta i faglige diskusjoner relatert til landstrømstilkoblinger for skip og andre maritime offshoreenheter. Eksempelvis gjelder dette redere, havneeiere, netteiere, systemintegratorer, installatører, produsenter, rådgivende og alle relevante myndigheter.

Vi ønsker å diskutere alt som har å gjøre med sikkerhet, funksjonalitet, automatisering, standardisering og ikke minst rammebetingelser.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Tor Andersen tor.andersen@nek.no eller Arild Rød arild.roed@nek.no.

Globalt standardiseringsseminar april 2015

Workshop under Globalt standardiseringsseminar april 2015

Generell beskrivelse av forumsmøtet

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser.

Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

Formål med forumsmøtet

Belyse utfordringer og muligheter samt introdusere/Etablere 3 arbeidsgrupper:

1) WG – Standardisering av ladesystemer/- kontakter inkludert sikkerhet

2) WG – Geografisk kapasitetsbehov, høyspent/lavspent og ulike fartøykategorier i forhold til ladebehov og effektuttak

3) WG – Rammevilkår