Tilbake til nek.no

Lansering ny NEK 446 -gratis webinar

Er du interessert i å vite mer om nye NEK 446?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 26. august

NEK har gleden av å presentere vår nye standardsamling NEK 446 for testing, dokumentasjon og vedlikehold av fotovolatiske solenergisystemer.

Samlingen består av tre deler fra serien IEC 62446, hvor NEK 400:2022 henviser direkte til del 1 for utarbeidelse av dokumentasjon og gjennomføring av idriftsettelsestester. Webinaret vil også gi en gjennomgang av delen som beskriver prosedyrer for tilstandsbasert, korrigerende og ytelsesbasert vedlikehold, samt del tre som beskriver infrarød termografering av installerte anlegg.  

Leder for NEK NK 82 for fotovolatiske solenergisystemer og fagsjef i Nelfo, Marie Kolderup, vil sammen med fagsjef fornybar energi i NEK, Kristin Fagerli, lede webinaret. I tillegg vil det bli gitt innlegg fra leverandører, tilsynsorgan og anleggseiere. 

Tidspunkter i programmet er veiledende.

Fagsjef fornybar energi
Kristin Fagerli, NEK

Fagsjef for fornybar energi, Kristin Fagerli, ønsker velkommen til webinaret og forteller litt om NEK, arbeidet vårt og komiteen som er ansvarlig for utgivelsen av NEK 446:2022.

Marie Kolderup, Nelfo
Fagsjef elektroteknikk
Marie Kolderup, Nelfo

Marie Kolderup er  fagsjef for elektroteknikk i Nelfo og leder for standardiseringskomiteen NEK NK 82 for fotovoltaiske solenergisystemer. I det daglige bistår Marie medlemsbedriftene i Nelfo ved å gi teknisk veiledning, utvikle markedsområder og drive opplysningsarbeid i form av webinarer og kurs – særlig på områder knyttet til solcelleinstallasjoner og batterilagring. Marie er også vertskap i podcasten Elektropodden.

Marie forteller litt om bakgrunnen for at NEK 446 nå er utgitt som egen NEK-publikasjon, og om hvorfor den er en viktig standard for solbransjen i Norge.

Marie Kolderup, Kristin Fagerli

NEK 400 sier at dokumentasjonen på installerte solcelleanlegg skal være i henhold til NEK IEC 62446 – det vil si NEK 446. Hva er egentlig innholdet i denne standarden? Hvilke krav må man følge? Hvilken dokumentasjon må lages etter en installasjon?

Elsikkerhetsingeniør
Kjetil Sørby, Omexom Elsikkerhet

En undersøkelse Nelfo gjorde blant sine medlemsbedrifter viste at de fleste avvik som ble innrapportert til eltilsynet på solcelleanlegg er knyttet til hvordan dokumentasjonen av anlegget var utformet. Elsikkerhetsingeniør i Omexom Elsikkerhet, Kjetil Sørby, forteller om de erfaringene de har gjort seg ute på tilsyn og hva som dessverre ofte blir gjort feil under installasjon og dokumentasjon av solcelleanlegg.

CCO/CTO
Trond Øines, Solar Technologies Scandinavia

Solar Technologies Scandinavia er en av de mest erfarne leverandørene på solcelleanlegg i det norske markedet. Markedsdirektør i selskapet og medlem i standardiseringskomiteen NEK NK 82 forteller om hvilke verktøy som trengs for sluttkontroll av solcelleanlegg og tar oss gjennom hvordan disse brukes.

Kristian Næss, Norconsult

Solcelleanlegg er store, viktige og dyre installasjoner. Korrekt og godt planlagt vedlikehold forlenger levetiden til anleggene og sikrer høy produksjon og god elsikkerhet. Vi får høre fra en stor aktør med god erfaring fra drift av anlegg hvordan vedlikehold bør planlegges.

Registrering

Dato
26.08.2022 fra 10:00 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis


Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.