Webinar – Utviklingsprogram for komiteledere – Modul 1

Meld deg på vårt webinar!

Meld deg på vårt webinar!

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer til kurs i grunnleggende komiteledelse. Dette er den første modulen av 4 i utviklingsprogrammet for komiteledere.

Etter kurset skal deltakerne besitte en grunnleggende kompetanse innen systemer, prosesser og regler som gjelder for lederen av en standardiseringskomite.

Målgruppen er alle nye komiteledere og erfarne komiteledere som ønsker en oppfriskning. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

Modul 1 – Grunnleggende komiteledelse

NEK inviterer til et webinar Modul 1 – Grunnleggende komiteledelse i utviklingsprogram for komiteledere.

Dato: 9. juni 2021, kl. 10:00–14:00

Adresse: Webinar

Pris: Komitemedlemmer gratis.
Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Program

Introduksjon
Kristoffer Gjertsen, fagsjef

Betydningen av godt lederskap
Viktigheten av gode komiteledere og mulighetene som følger med rollen.
Leif Aanensen, adm. dir

NEKs retningslinjer for komitearbeid
Komiteleders rolle, ansvar og myndighet.
Sekretariatets rolle, ansvar og myndighet.
Arild Røed, fagsjef​​

Rutiner og verktøy
Rutiner og verktøy. Tilgang til plattformer og opplæring.
Lars Ihler, fagsjef

​​Publikasjoner og prefikser
Ulike publikasjoner som kan utarbeides av en komite. Bruk av prefikser – NEK IEC, NEK EN osv.
Lars Ihler, fagsjef

Lunsjpause

Samspillet mellom standarder, lover og regler (Norge, EU og internasjonalt)
Hierarkiet for lover, regler og standarder. Hvordan kan standarder brukes for å komplementere lover og regler.
Leif Aanensen, adm.dir​​

Konsekvenser av standardisering
Hvilke økonomiske og praktiske konsekvenser standarder medfører.
Leif Aanenssen, adm.dir.

Diskusjon om rollen som komiteleder
Leif Aanenssen, adm.dir.

Oppsummering og avslutning
Oppsummering av Modul I. Avslutning.
Kristoffer Gjertsen, fagsjef

Registrering