Tilbake til nek.no

NEKs batteri- og energilagringsseminar 26. april 2019 – gratis

Sikkerhet ved installasjon og drift!

“Seminaret tar for seg problemstillinger de profesjonelle aktørene møter ved installasjon og drift av sekundærbatterier, både bly-syre og litium-ion. Anvendelser er typisk UPS-anlegg og energilagringssystemer.”

Lars Ihler
Lars Ihler, NEK

Fredrik Aandal, Eaton
Fredrik Aandal, Eaton

Hvilke standarder finnes, og hva de sier. Praktiske eksempler og erfaringer.

 • Ventilasjonsbehov: VRLA og fritt ventilerte batterier avgir H2 ved toppladning
 • EMC: Høyfrekvent støy fra ladekrets, jording av batteristativ og kapslinger/skap, parallelle kabelføringer og EKOM
 • Berøringsfare: Tett sammenheng med EMC-jording. Mer er ikke bedre. Kapslingsgrader, tilgang for ikke-sakkyndig
 • Overstrømsvern: Korreksjonsfaktorer for DC på termo-magnetiske vern og sikringer
 • Spørsmål og svar

Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro

Kenneth Presttun Tjong, Siemens
Kenneth Presttun Tjong (Skype), Siemens

Hvilke standarder finnes, og hva de sier. Praktiske eksempler og erfaringer.

 • LI-batterier har fått et ufortjent dårlig rykte og mye krisemaksimering med hensyn på brannsikkerhet når de skal inn i bygg. EN 62619 definerer tester til kapslinger for å hindre spredning av brann. Er ikke det tilstrekkelig?
 • Ventilasjonsbehov under normaldrift for utlufting av eksplosive eller korrosive gasser?
 • Kjølesystem
 • Brannsikring av batterirom
 • Spørsmål og svar

Hilde Hauge, Eaton
Hilde Hauge, Eaton

Presentasjon av energilagring i et spennende Enova-finansiert prosjekt på Senja.

 • Enova skriver: “Styrker forsyningssikkerheten på Senja uten å forsterke nettet”.
 • Prosjektet forventes å gi viktige erfaringer i hva som kan gjøres for å finne optimal utbyggingsstrategi for nett i grisgrendte strøk.
 • Spørsmål og svar

Seminaret er nå fullbooket, men det er mulighet for å sette seg på venteliste!

Dato: 26.04 2019,  Adresse: Lilleakerveien 8, Oslo, Pris: Seminaret er gratis.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK*  Ja   Nei 

  Standardiseringen I Norge

  Mustadsvei 1

  Tid og sted

  Dato: 26. april 2019 08:30 – 11:45
  Sted: Lilleakerveien, 0283 Oslo.

  Veibeskrivelse Lilleakerveien 8

  Seminaravgift

  Pris: Seminaret er gratis. Før oppstart vil det bli servert en enkel frokost.

  Avmelding må skje 1 uke før, da manglende oppmøte vil kunne faktureres med kr. 500,-.

  Kontakt oss

  Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
  Lars Ihler eller Arild Kjærnli.

  Energilagring - batterier

  Energilagring – batterier

  Generelt

  Seminaret tar for seg problemstillinger de profesjonelle aktørene møter ved installasjon og drift av sekundærbatterier, både bly-syre og litium-ion. Anvendelser er typisk UPS-anlegg og energilagringssystemer.

  Vi belyser både de tekniske kravene som finnes i standardene og de praktiske utfordringene med å tilfredsstille kravene. Stikkord er ventilasjonsbehov, eksplosjonsfare og brannsikkerhet, men vi kommer også inn på de tekniske kravene for tilknytning til nett.
  Sist, men ikke minst, får vi høre hvordan bruk av batterier i nettet forventes å styrke leveringssikkerheten på Senja.

  NEK NK 21/120 ønsker alle interesserte velkommen til fagsamlingen hos NEK på Lysaker i Oslo.

  Kanskje kan vi også friste noen av dere til å delta i det viktige standardiseringsarbeidet som komiteen bedriver.

  Les om komiteen NK 21/120 

  Målgruppe

  Målgruppen for seminaret er batteriprodusenter og leverandører, energilagringsaktører, UPS-leverandører, installatører og konsulenter.

  Disse kan du forvente å treffe

  • ABB
  • Bane NOR
  • Bravida
  • Caverion
  • ComPower
  • COWI
  • Defa
  • Eaton
  • ECT
  • Eltek
  • Energi Norge
  • GK Elektro
  • Jacobsen Elektro
  • Jernbanedirektoratet
  • Multiconsult
  • NEK
  • Nelfo
  • NVE
  • PowerTech
  • PQA
  • Rejlers
  • Relacom
  • Siemens
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Standard Online
  • Statsbygg
  • Traftec
  • Trainor