Tilbake til nek.no

Brenselceller for maritime applikasjoner

Er du interessert i å vite mer om brenselceller for maritime applikasjoner?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 7. april

Bruk av hydrogen som energibærer tegner seg som en viktig del av løsningen for å nå FNs klimamål. Brenselceller brukes for å konvertere energien i hydrogenet til elektrisk energi for motorer og annet utstyr. Teknologien er nå aktuell for maritime applikasjoner i Norge og internasjonalt.

I dette webinaret ønsker vi å belyse viktige elementer for å kunne ta i bruk brenselceller på skip. Programmet er foreløpig ikke fastsatt, men deltakerne kan forvente presentasjoner om myndighetskrav, tekniske løsninger, bruk av standarder og aktuelle prosjekter.

Fagsjef, NEK
Kristoffer Gjertsen

Sjøfartsdirektoratet
Simen Diserud Mildal
Hvilke krav og reguleringer gjelder for skip? Hvordan er samspillet mellom internasjonale reguleringer, klasseregler og standarder?
Hvordan er/blir krav til brenselceller ivaretatt i innenfor dette?
Nøkkelord: SOLAS (IMO), klasseregler, referanse til standard. Sertifikater.

Ballard Power Systems Norway
John Winterbourne
Finnes det brenselceller for maritime applikasjoner? Kan man bruke de samme brenselcellene på skip som i fast infrastruktur på land?
Hvilke trender ser man i markedet? Ballard & ABB 3MW brenselcelle-system godkjent for maritime applikasjoner (Approval in Principle).

DNV
Asmund Huser

Hvilke sikkerhetshensyn er viktige når man skal bruke hydrogen som drivstoff på skip?

Elisabeth Kjønsberg
Corvus Energy
Elisabeth Kjønsberg
Hvilke brenselcelle standarder brukes i dag? Hva er fordelene med gode standarder på området? Hvilke standarder mangler? Etablering av ahG 14 Fuel cells for maritime applications i IEC 105.

NCE Maritime CleanTech
Tore Boge

ShipFC prosjektet skal demonstrere ammoniakkrevet Solid oxide Fuel Cell teknologi om bord på offshore skipet Viking Energy.

Fagsjef, NEK
Kristoffer Gjertsen

Registrering

Dato
07.04.2022 fra 09:00 til 11:00
Adresse
Webinar
Pris

Kr. 500,-. NEK komitemedlemmer kr. 300,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Priser eks. mva.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.