Tilbake til nek.no

Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?

Ønsker du å delta på vårt frokostmøte?

Registrer deg her

Meld deg på vårt frokostmøte 15. juni

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk.

Vi inviterer nå til lanseringsarrangement 15. juni hvor funnene i studien blir presentert.

Arrangører er:

 • Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
 • Solveig Skagen Brekke, avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet
 • Øyvind Vennerød, Menon Economics, presentasjon av rapporten

 • Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge
 • Leif Aanensen, adm. direktør i Norsk Elektroteknisk Komite
 • Øyvind Vennerød, senioranalytiker i Menon

 • Dag Aarnes, sekretariatsleder i Regelrådet
 • Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk i Statens Vegvesen
 • Sigve Knudsen, direktør for juss og rammevilkår i Petroleumstilsynet

Registering

Dato
15.06.2022 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gate 9
Pris

Gratis

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar.

Alle som melder seg på dette som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

De som melder seg på fysisk får servert en lett og kortreist frokost før frokostmøtet starter.

Menon Economics har i studien undersøkt praksis i åtte norske etater. På bakgrunn av denne undersøkelsen er det relevant å spørre:

 • Hvor egner standarder seg best i regelverksutviklingen?
 • Hvilke forhold påvirker om og hvordan regelverksutviklere bruker standarder?
 • Hvordan bør regelverksutviklere gå fram for å bruke standarder i sitt regelverk?

Menon anbefaler en rekke verktøy og sjekklister for regelverksutviklere som ønsker å vise til standarder i sitt regelverk.

Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet inviterer til denne lansering av rapporten fra studien. Den bør interessere regelverksutviklere i departementer og direktorater i tillegg til virksomheter som bruker standarder.